"Póki nie jest za późno". X konkurs historyczny rozstrzygnięty!

8 czerwca 2018 r. ogłoszono wyniki organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt.,, Póki nie jest za późno”.
To X jubileuszowa edycja konkursu. Zgłoszono 43 projekty, w które łącznie zaangażowanych było ponad 200 osób.
Ideą konkursu było rozbudzenie zainteresowań historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów oraz znaków pamięci na terenie Polski, i miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w sposób materialny.
Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a patronat honorowy objął Wojewoda opolski Adrian Czubak.

Uroczysty jubileuszowy finał Ogólnopolskiego Konkursu składał się z dwóch części, o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3, odbyła się sesja przeznaczona dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną. Jej tematem przewodnim był fenomen Pamięci, którym interesują się przedstawiciele wielu różnych dyscyplin wiedzy – od neurobiologii i psychologii po socjologię, historię i pedagogikę.

W tym czasie zaproszone szkoły zwiedzały Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 40 km od Opola – tereny byłych obozów jenieckich wraz cmentarzami i pomnikami. W muzeum można było zobaczyć wystawę – ekspozycję, która ma na celu zachowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach, związanych z istnieniem obozów odosobnienia w Łambinowicach. Można było się zapoznać z historią miejscowości i historią upamiętniania ofiar zbrodni wojennych jakie były zlokalizowane na tym terenie. Po przyjeździe do Opola nastąpił poczęstunek.

W drugiej części sesji odbył się Finał X edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny ,,Póki nie jest za późno”. Podsumowanie konkursu zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Projekty zgłaszane do konkursu dotyczą wojen i konfliktów XX wieku – powiedziała dr Renata Kobylarz – Buła z CMJW otwierając uroczystość wręczenia nagród.
Jury w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), Ewelina Klimczak (CMJW), Dorota Musiał (CMJW), Sebastian Mikulec (CMJW), postanowiło przyznać:

I nagrodę przyznano Szkole Podstawowej w Wyszkowie za projekt pt. "Niezwykli bohaterowie Mękalin" (179 pkt) Zwycięski zespół wystąpil w składzie: Jakub Putra, Aleksander Rudniki i Bartosz Uzdrowski z SP nr 1 w Wyszkowie pod opieką mgr Iwony Woźniakowskiej.

II nagrodę zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Gładyszowie, pow. Gorlice, Młp za projekt pt.,,Siedmiu wspaniałych – Historia Halifaxa z Banicy” (177 pkt) w składzie: Justyna Michalak, Tomasz Bolech oraz Piotr Rotko przygotowany pod opieką mgr Anny Branas

III nagrodę (176 pkt) (oraz dodatkową nagrodę od przewodniczącej jury) przyznano Konradowi Jagielle oraz Wiktorowi Latcie z Zespołu Szkół w Łambinowicach za projekt pt. ,,Opowiem Wam niezwykłą historię…”, przygotowany pod opieką pań: Agnieszki Synowiec i Małgorzaty Mazurskiej.

Wyróżnienie: Kacprowi Burchardtowi, Nikoli Furmańskiej, Igorowi Kaszubie, Sylwii Kaszubie, Zuzannie Olszewskiej, Julii Owsiance, Jakubowi Rzosce, Marcinowi Szuryńskiemu ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie za projekt pt. ,,Brytyjscy jeńcy wojenni w czasie II wojny światowej na terenie Malborka, Miłoradza i Gnojewa" (175,5 pkt.), przygotowany pod opieką pani Sylwii Kaszuby.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiła prezentacja nagrodzonych projektów.
Młodzież szkolna, która zajęła czołowe miejsca w konkursie została uhonorowana nagrodami finansowymi , rzeczowymi i dyplomami. Na zakończenie dr Renata Kobylarz-Buła z CMJW podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Zachęcała do dalszych wysiłków w poznawaniu historii miejsc pamięci w najbliższej okolicy, ich pielęgnowania oraz popularyzowania wiedzy o historii z nimi związanej.

Do ZOBACZENIA ZA ROK!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów