Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych w I wojnie światowej na c.w. nr 80 w Sękowej

W przeddzień rekonstrukcji historycznej ,,Bitwa pod Gorlicami”, która to od 9 lat odbywa się w Sękowej, na cmentarzu wojennym nr 80 w Sękowej, odbyła się o godz. 18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w I wojnie światowej. Uroczystej Mszy św. w 104. rocznicę ,,Bitwy pod Gorlicami” i 101 rocznicy odzyskania Niepodległości koncelebrował proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Sękowej ks. Jacek Piróg w asyście ks. Piotra Kaczmara, proboszcza parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu. Ks. Jacek wygłoszonej homilii przypomniał o ofiarach wszystkich frontów Wielkiej Wojny. „Gromadzimy się, by wspólnie modlić się i oddać wdzięczność naszego serca i umysłu – w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, narodowym – tym, którzy w okresie Wielkiej Wojny oddawali swe życie i przelewali krew na ołtarzu ojczyzny” – powiedział na wstępie. Ksiądz Jacek w homilii wspomniał bohaterów walk , którzy oddali życie za naszą wolność. Mówił o bohaterstwie, odwadze a także wychowaniu patriotycznym w rodzinach, umiłowaniu swojej historii i ojczyzny. Człowiek tylko wtedy jest zdolny do poświęcenia innym i swojej rodzinie gdy posiada wyniesione z domu te wszystkie wartości mówił Ks. Jacek.

Przed Mszą św. obok ołtarza polowego zapłonęły znicze a po zakończeniu Mszy św. odśpiewano hymn państwowy a delegacja Gminy na czele z panią wójt Małgorzatą Małuch i Przew. Rady Gminy Bogusławem Moroniem, złożyła pod centralnym krzyżem wieniec, upamiętniających 1206 poległych żołnierzy z trzech armii.

We Mszy św. uczestniczyli władze samorządowe na czele z panią wójt, radni, dyr. szkół i nauczyciele, młodzież, sołtys oraz mimo deszczowej pogody licznie zebrana grupa mieszkańców Sękowej i okolic a nawet Gorlic.
Po zakończonej Mszy św. głos zabrała wójt gminy, która nawiązała do historii ,,Bitwy pod Gorlicami’, która odbyła się 104 lata temu. Ks. proboszcz odmówił modlitwę za poległych na wojnach oraz za Ojczyznę. Na koniec udzielił zgromadzonym błogosławieństwa i zaśpiewano polską katolicką pieśń religijną ,,Boże, coś Polskę…, która była bardzo popularna po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

***

Dziś obchodzone jest Święto Konstytucji 3 Maja na pamiątkę uchwalonego przez tzw. Sejm Wielki dokumentu ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Obchody święta 3-go maja były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w kwietniu 1919 roku, po przywróceniu Polski na mapy.
Święto Konstytucji 3 Maja było też zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. Zastąpiono je obchodami Święta 1-go Maja. W styczniu 1951 r. święto 3-go maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów