„Pusty las” — spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman.
Wystawa - Śniatyn

8 maja 2019 r. o godz. 18.00-tej w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, odbyło się otwarcie wystawy „Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna”. Wystawa to opowieść o różnych aspektach życia w barwnej, wielokulturowej społeczności niewielkiego miasteczka, oparta przede wszystkim na zachowanych przedwojennych zdjęciach wykonanych przez lokalnego fotografa Ignacego (Jidla) Schmitzlera oraz wspomnieniach mieszkańców i ich rodzin. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Mobilna Przestrzeń Kultury we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie i Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Po otwarciu wystawy rozpoczęło się spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman oraz promocja jej najnowszej książki „Pusty las”. To opowieść o życiu w miejscu, które wiele nacji mogło nazywać swoim domem. Żydzi, Łemkowie i Cyganie zamieszkujący zielone wzgórza Beskidu Niskiego stanowili ogromny odsetek populacji mieszkańców niskich, ale najpiękniejszych gór Polski. Wszyscy oni pozostawili po sobie echa, które do tej pory są często słyszalne w otaczających nas „pustych lasach”. Spotkanie, poprowadziła Justyna Jupowicz-Kozak. Na zakończenie promocji pani Monika otrzymała wiązankę kwiatów.
W trakcie spotkania Księgarnia Mieszko prowadziła sprzedaż książek Moniki Sznajderman.

Od autora:

Spotkanie promocyjne nowej książki dało możliwość podjęcia dyskusji nad tożsamością ludzi mieszkających na Łemkowszczyźnie. Mam nadzieję, że książka stanie się ważnym głosem w tej narracji, ale przede wszystkim przyjemną lekturą.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów