Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego w parafii Małastów.

W dniu 9 maja 2019 r. przybył do Parafii Małastów ks. biskup Edward Białogłowski , Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. biskupowi w tej wizytacji.
Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. Róże Różańcowe nieustannie modliły się w tej intencji, chorzy również odmawiali modlitwę w intencji ks. biskupa i jego spotkania ze wspólnotą parafialną. Ks. biskup przybył do parafii jako następca apostołów , by spotkać się z wiernymi i umocnić wiarę. W czasie jego odwiedzin wierni przeżywali wspólnie celebracje Eucharystii w Ropicy Górnej i Małastowie oraz nabożeństwa : w Bodakach – modlitwę Anioł Pański za Zmarłych i Litanię do Matki Bożej w Pętnej.

Ks. biskup odwiedził także Przedszkole „Promyczek” w Ropicy G. gdzie dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie przedstawiły program religijno-patriotyczny dla Ks. biskupa i zaproszonych Gości oraz szkołę w Bodakach gdzie również dzieci występowały przed ks. biskupem śpiewając i recytując wiersze w językach: polskim , angielskim i łemkowskim. Spotkania w Przedszkolu w Ropicy Górnej i szkole w Bodakach zakończyły się wspólną kawą i ciastkiem. Ponadto ks. biskup spotkał się w Małastowie z grupami parafialnymi : Radą Parafialną, Różami ,scholami, Caritas Parafialną, Ministrantami, Strażakami i Leśnikami. Było to ważne wydarzenie dla Parafii Małastów. Wizytacja parafii odbywa się według określonego obrzędu. W Ropicy Górnej i Małastowie nastąpiło uroczyste powitanie ks. biskupa przez przedstawicieli parafii i księdza proboszcza Adama Prącika. Przy bramie kościoła ks. proboszcz wraz z asystą liturgiczną, przedstawicielami parafii i wiernymi oczekiwał na przyjazd ks. biskupa. W Ropicy Górnej przed pięknie wykonaną bramą powitalną, przed ogrodzeniem kościoła z napisem ”Witaj nam Arcypasterzu” , a w Małastowie przed drzwiami głównymi kościoła nad którymi witał ks. biskupa podobny napis na banerze jak w Ropicy G. W Małastowie ks. biskup wyszedł z plebanii przed drzwi główne kościoła w asyście ks. dziekana Stanisława Ruszela. Następnie ks. proboszcz podał ks. biskupowi kropidło oraz krzyż do ucałowania , a przedstawiciele parafii : chleb i sól. Po tym ze śpiewem wyruszyła procesja do kościoła. Po dojściu do ołtarza odmówiono modlitwy i nastąpiło oficjalne powitanie ks. biskupa. Natomiast w Bodakach i Pętnej gdzie ks. biskup uczestniczył w nabożeństwach, przedstawiciele tych części parafii , po nabożeństwach podziękowali ks. biskupowi za odwiedzenie świątyń ,wiernych ,wspólną modlitwę wręczając wiązankę kwiatów. Po powitaniu w Ropicy G. ks. biskup odprawił Mszę św. w intencji wszystkich parafian a po Mszy św. pojechał do Przedszkola „Promyczek” by tam spotkać się z dziećmi i nauczycielami oraz Panią Dyrektor. Na to spotkanie przybyła też Pani sekretarz Urzędu Gminy Zofia Rowińska, która na zakończenie wręczyła biskupowi obraz cerkwi greckokatolickiej p.w. Opieki Bogarodzicy w Owczarach. Następnie ks. biskup odwiedził szkołę w Bodakach, gdzie również spotkał się z dziećmi ,nauczycielami, ks. Mirosławem Cidyło proboszczem parafii prawosławnej p.w. Kosmy i Damiana w Bartnem, z panią sekretarz UG w Sękowej, przew. Rady Gminy Bogusławem Moroniem i sołtysem Adamem Kuziakiem

O godz. 12.00 odmówił Anioł Pański w świątyni w Bodakach w intencji wszystkich Zmarłych oraz uczestniczył w nabożeństwie do Matki Bożej. Po krótkiej przerwie obiadowej o godz.15.00 ks. biskup odmówił z wiernymi koronkę do Bożego Miłosierdzia w cerkwi gr. kat. w Pętnej a następnie odwiedził chorych na terenie parafii.

O godz. 16.30 w Małastowie spotkał się z grupami parafialnymi zaś o godz. 17.00 w Małastowie odprawił Mszę św. w intencji parafian, wygłosił homilię i udzielił wiernym Błogosławieństwa Bożego. Po mszy św. ks. Adam proboszcz parafii podziękował ks. biskupowi za trud przeprowadzonej wizytacji a wiernym za liczny udział podczas tej wizytacji. Ostatnim wydarzeniem tego dnia było spotkanie po Mszy św. w Małastowie , na plebanii ks. biskupa z księżmi z dekanatu gorlickiego.

Porządek wizytacji kanonicznej ks. Biskupa w parafii Małastów w dniu 9 maja 2019 r.

9.00- Powitanie Ks.Biskupa w Ropicy Górnej(filia) i Msza św.
10.30 - Wizyta Ks.Biskupa w Przedszkolu ”Promyczek” w Ropicy Górnej
11.30 - Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej w Bodakach
12.00 - Anioł Pański z Ks. Biskupem w kościele p.w. św. Dymitra w Bodakach w intencji Zmarłych oraz nabożeństwo do Matki Bożej.
12.30 - Obiad w Małastowie
15.00 - Koronka do Bożego Milosierdzia w cerkwi greckokatolickiej w Pętnej.
15.45 – Wizyta u chorych w parafii
16.30 - Spotkanie grup parafialnych (Schole, Róże Różańcowe, Rada Parafialna, Caritas, Strażacy, Leśnicy, Ministranci i Lektorzy) z Ks. Biskupem
17.00 - Powitanie Ks.Biskupa oraz Msza św. pod przewodnictwem Ks.Biskupa w kościele p.w.NMP Wniebowziętej w Małastowie.
18.30 - Spotkanie na plebanii ks. biskupa z księżmi z dekanatu gorlickiego.

*** Całość wizytacji opisał oraz utrwalił na zdjęciach i filmach ALEXANDER GUCWA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów