EMIL CZECH - Sławny Trębacz z Bobowej

Trębacz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, który po zdobyciu wzgórza Monte Cassino, na ruinach klasztoru odegrał hejnał mariacki. Postać tego wyjątkowego człowieka zasługuje na przypomnienie. Emil Czech, syn Józefa i Marii z domu Szubrawskiej, urodził się 8 sierpnia 1908 roku w miejscowości Bobowa powiat Gorlice, (obecnie woj. Młp.) gdzie ukończył 6 klas, gimnazjum i 3-letnią szkołę przemysłową. Do wybuchu wojny 1939 roku był pracownikiem umysłowym. Służbę wojskową rozpoczął w 1927 r. w I Pułku Saperów Kolejowych w Krakowie. W wojnie obronnej 1939 r. walczył koło Stryja. 20 września wraz ze swoją jednostką przekroczył granicę węgierską i do roku 1940 przebywał w obozie dla internowanych żołnierzy Wojska Polskiego.

W ramach organizowanych przerzutów, przez Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię, przedostał się do Palestyny i został wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jego szlak bojowy w Afryce, w szeregach 3Dywizji Strzelców Karpackich, prowadził przez Aleksandrię, Tobruk, gdzie przez 8 miesięcy w bardzo trudnych warunkach brał udział w walkach z Niemcami, aż na wzgórze pod El Ghazal. Tam uczestniczył w przełamywaniu niemieckiej obrony. Na przełomie lat 1943 i 1944. 3DSK została przerzucona do Włoch i objęła odcinek nad rzeką Sangro. W kwietniu 1944 r. nastąpiła koncentracja jednostek pod wzgórzem Monte Cassino. Po zwycięskim szturmie i zdobyciu klasztoru, 18 maja o godzinie 10.00 na gruzach klasztoru zawisła polska flaga, a w południe na rozkaz dowódcy 3 DSK plut. Emil Czech z III Batalionu Saperów odegrał hejnał mariacki, ogłaszając światu zwycięstwo żołnierza Wojska Polskiego. Stojący obok polscy żołnierze rękawami ocierają łzy…..

Emil Czech wrócił do kraju z Anglii w roku 1947, mieszkał krotko w rodzinnym miasteczku Bobowa, wkrótce wyjechał i osiedlił się w Kłodzku. Podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. Przepracował w nich ponad dwadzieścia lat, aż do przejścia na emeryturę. Emil Czech był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą za Wojnę 1939–1945, Gwiazdą Afryki i Gwiazdą Italii, Medalem Za Obronę Imperium Brytyjskiego 1939–1945, Krzyżem pamiątkowym Monte Cassino, odznaką Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, odznaką Za Poniesione Rany z Jedną Gwiazdą oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Emil Czech realizował się też żywo w pracy społecznej. Był członkiem kolejowej orkiestry, ławnikiem Sądu Powiatowego i członkiem Zarządu oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kłodzku. Do ostatnich chwil swego życia był prelegentem w szkołach. Opowiadając młodzieży o swym udziale w wojnie obronnej 1939 r. oraz o służbie w Brygadzie Strzelców Karpackich, a w szczególności o bitwie pod Monte Cassino. Zmarł 26 marca 1978 r. i pochowany został na cmentarzu w Kłodzku.

Brat plut. Emila, Tadeusz Czech ur.27.12.1903 r w Starym Samborze, zginął w 1920 r. śmiercią bohatera w obronie Warszawy.

POKÓJ ICH DUSZY.

Od Autora

Jako rodowity bobowianin, jestem dumny z faktu znajomości pana Emila, który pochodził z Bobowej, pow. Gorlice, Młp. Pana Emila znałem osobiście, podczas wakacyjnych odwiedzin Rodziny i Bobowej. Będąc uczniem LO, bardzo często słuchałem z wielkim zainteresowaniem Jego opowiadań o swym udziale w wojnie obronnej 1939 r. oraz o służbie w Brygadzie Strzelców Karpackich, a w szczególności o bitwie pod Monte Cassino.
Żegnaj Wielki Człowieku, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu!
Cześć Jego Pamięci!

Wróć do newsów