Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego i boiska wielofunkcyjnego

Dzień 2 września 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i mieszkańców Sękowej.
Tego dnia nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy.
Wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły Pani Bożena Bernasiewicz. W swoim krótkim przemówieniu wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Sękowej będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Dzięki zaangażowaniu Pani Wójt możemy się cieszyć z tak pięknego boiska sportowego. Słowa podziękowania skierowała także do Rady Gminy, która zawsze ze zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby naszej szkoły. Głos zabrała Pani wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Przew. Rady Gminy Bogusław Moroń.
Chwilę później ks. Jacek Piróg, proboszcz parafii p.w. Św. Józefa w Sękowej poświęcił boisko.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego boiska i życzyła wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Nauczycielka wf Justyna Szarowicz powiedziała: ,,Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.”

***

Boisko zostało zmodernizowane w okresie wakacji i dostosowane do oczekiwań uczniów i rodziców.
Powstało na miejscu starego, asfaltowego i mocno sfatygowanego boiska. Obecnie jest to obiekt o poliuretanowej nawierzchni. Na obiekcie znajduje się wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w piłkę ręczną w piłkę nożną, w koszykówkę, siatkówkę a także w inne gry zespołowe. Boisko jest ogrodzone piłko-chwytami, a wzdłuż niego znajduje się bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal. W ramach projektu boisko zostało wyposażone w oświetlenie fotowoltaiczne. Zakupiono także namiot pneumatyczny, w którym będą mogły być prowadzone rozgrywki i sporty walki oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia spotkań integracyjnych i zawodów sportowych.

Realizowany projekt jest wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych podczas sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji. Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z „Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”.
Całkowita wartość zrealizowanego projektu to ponad 500 tyś zł na ten cel gmina Sękowa pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi ponad 427 tys zł

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów