JUBILEUSZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP.

12.września 2019 r. Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP świecił swój Jubileusz ćwierćwiecza a miejscem uroczystości było Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jubileusz rozpoczął się od wprowadzenia sztandarów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kraków i Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Odegrano Marsz Lotników.
Prezes Stowarzyszenia płk pil. Stanisław Wojdyła przywitał zaproszonych gości, którzy licznie przybyli m. in. Szef Sztabu ppłk pilot Jacek Flis z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Sekretarz ZG SSLW płk dypl. pil. Zenon Zgoła, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, poseł na Sejm Józef Lassota i przedstawiciel Urzędu Miasta w Krakowie. Po powitaniu członków i zaproszonych gości Prezes Oddziału Krakowskiego przedstawił historię powstania, działanie i osiągnięcia Oddziału na przestrzeni minionych już 25 lat.

Głos zabrali przedstawiciele gości i stowarzyszenia. Wszystkim członkom oddziału Prezes podziękował za uczestnictwo oraz aktywność i wręczył pamiątkowe upominki Oddziału Krakowskiego SSLW RP. Z powiatu gorlickiego uczestniczyli wszyscy trzej członkowie Stowarzyszenia: Aleksander Gucwa – otrzymał statuetkę Ikara, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran – książki.

Członkowie Stowarzyszenia po zdjęciu munduru nie rozstali się z życiem lotniczym. W różnym czasie zakończyli swoją służbę wojskową, służbę w rozmaitych specjalnościach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W ciągu ćwierć wieku powiększyli swoje szeregi, na początku było nas kilkunastu, dzisiaj Stowarzyszenie liczy ponad 60 członków, wielu odeszło na wieczną wartę, ale są wśród nas koledzy, którzy ukończyli 80 a nawet 90 lat, są doskonałym łącznikiem pomiędzy tym co było i jest teraz. Ich życie i służba to bogactwo wiedzy i doświadczenia. Nie sposób opisać ich wszystkich, przedstawić ich imponujący życiorys. Mają wiele pasji oprócz tej, która jest wspólnym mianownikiem – lotnictwo, malują, piszą, są wytrawnymi modelarzami, uprawiają turystykę! W swojej działalności zajmują się krzewieniem patriotyzmu, pielęgnowaniem historii i tradycji polskiego lotnictwa wojskowego. Podjęli wiele cennych inicjatyw upamiętniających ważne wydarzenia, zorganizowali wiele spotkań z młodzieżą ze szkół noszących imię Lotnictwa Polskiego, wystaw historycznych, spotkań literackich, wieczornic. Są autorami wielu publikacji i artykułów, prowadzony jest portal Stowarzyszenia. Czynnie uczestniczą w obchodach rocznic państwowych i wojskowych, są wszędzie tam gdzie historia zapisała chlubne karty działań polskiego lotnictwa zarówno w kraju i za granicą. Dobrze układa się współpraca z władzami Urzędu Miasta Krakowa – powiedział w swoim sprawozdaniu Prezes Oddziału Krakowskiego – płk pil. Stanisław Wojdyła
Uroczystości Jubileuszowe połączono z wystawą historyczną poświęconą mjr naw. – pil. JERZEMU RADWANKOWI (1919 – 2001)
Jubileuszowy dzień zakończył się wspólnym obiadem a spotkanie trwało w bardzo miłej, lotniczej atmosferze do późnych godzin wieczornych

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ - część I***** ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ - część II

Wróć do newsów