,,Seniorzy z tradycją” – historia nekropolii wojennych w Gminie Sękowa

Kluby Seniora prężnie działające na trenie Gminy Sękowa, zrzeszają coraz większą liczbę mieszkańców. Do ich podstawowej aktywności należy organizacja spotkań również tych okolicznościowych, wykładów, imprez czy wycieczek krajoznawczych.
Do takiego spotkania, a właściwie wykładu historycznego doszło w dniu 18 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej. Prelekcja zorganizowana została w ramach projektu „Seniorzy z tradycją”, który jest współfinansowany przez Wojewodę Małopolskiego, a wdraża go w życie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej. Projekt został przygotowany w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wykład dotyczący lokalnej historii, którego głównym tematem była prezentacja cmentarzy wojennych z okresu Wielkiej Wojny, rozsianych po Gminie Sękowa, poprowadzony został przez Pana Aleksandra Gucwę – pasjonata lokalnej historii, długoletniego nauczyciela szkół w Gminie Sękowa. Około 30 członków Klubu Seniora w Ropicy Górnej i Małastowa, została zapoznana z architektonicznym wymiarem wojennych nekropolii, dodatkowo prowadzący wykład niezwykle szeroko omówił historię powstania 23 nekropoli, które zlokalizowane są na terenie Gminy Sękowa. Wszystkie cmentarze wojenne były pokazane na zdjęciach archiwalnych oraz współczesnych a także przedstawiony został film z cmentarza wojennego nr 77 w Ropicy Górnej

W spotkaniu uczestniczyła koordynator projektu – Pani Katarzyna Smołkowicz i sołtys Ropicy Górnej Pani Katarzyna Tokarz, która była lokalnym organizatorem, przywitała zgromadzonych seniorów i gości. Spotkanie trwało przy ,,małej czarnej”, herbatce oraz słodkościach i przebiegło w bardzo miłej seniorskiej atmosferze.

Wróć do newsów