200-lecie poświęcenia cerkwi gr.-kat./ kościoła w Ropicy Górnej – 28.09.2019 r.

Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

28 września 2019 r. w przeddzień kiedy Kościół katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, odbyły się jubileuszowe uroczystości związane z 200-leciem cerkwi gr.kat - kościoła p.w. św. Michała Archanioła, gdzie Eucharystii przewodniczył ks. biskup Kazimierz Górny – biskup senior diecezji rzeszowskiej, w asyście 15 celebrantów z dekanatu gorlickiego, wśród których był proboszcz małastowskiej parafii ks. kanonik Adam Prącik. Kościół p.w. św. Michała Archanioła od 1947 r. został przejęty przez kościół rzymskokatolicki. Obecnie użytkowana jako kościół filialny parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie.

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz oraz licznie zgromadzeni wierni z parafii oraz goście. Tuż po rozpoczęciu mszy św. pani Małgorzata Błażewicz emerytowana naucz historii przedstawiła obszerny wykład poświęcony dziejom historii cerkwi oraz wsi Ropica Ruska dziś Górna.

W czasie Eucharystii wierni pragnęli wyrazić swoją wdzięczność i wspólną modlitwą objąć zarówno budowniczych i fundatorów cerkwi, kolejnych proboszczów (żyjących i zmarłych) oraz parafian troszczących się o piękno świątyni, jak i osoby oraz instytucje wspomagające parafię w minionych latach w pracach renowacyjnych przy kościele. Ostatnie lata były czasem intensywnych prac remontowych przy świątyni i w jej otoczeniu: zmieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację, odwodniono teren i wykonano drogę procesyjną wokół kościoła, wykonano oświetlenie i iluminację terenu przykościelnego, zmodernizowano i poszerzono parking, powstał przykościelny dom pogrzebowy oraz wykonano wiele drobnych czynności upiększających otoczenie kościoła i poprawiających walory i atrakcyjność tego miejsca. Na obecną chwilę trwają dalsze prace nad odnawianiem ikonostasu.

Z radością i dumą można powiedzieć, że kontynuowane jest dzieło naszych przodków.
Słowa uznania i wdzięczności za trud i zaangażowanie w czynione prace oraz przygotowanie uroczystości należą się obecnemu proboszczowi ks. kanonikowi Adamowi Prącikowi, który posługę duszpasterską sprawuje tu już od 22 lat.
Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz podziękował wszystkim za udział i przygotowanie tego wspaniałego jubileuszu, powiedział m.in. ,,Jest nam niezwykle miło gościć Waszą Ekscelencję w tak uroczystym dniu, dziękujemy Bogu za 200-lat istnienia tej świątyni, za wszystkich naszych przodków którzy w jej murach zanosili modły, przyjmowali sakramenty.
Pragniemy otworzyć nasze serca, umysły na Twoje słowo księże biskupie, niech ono wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy módl się za naszą parafię, wspieraj rodziny i umacniaj naszą wiarę. Szczęść Boże!

Drugą część świętowania przeniesiono do świetlicy wiejskiej, Panie organizatorki Katarzyna Tokarz – sołtys Ropicy Górnej i Beata Śliwa oficjalnie powitały zaproszonych gości. Po uroczystym obiedzie wystąpił miejscowy zespół przedszkolaków, który w programie recytował wiersze i piosenki pod adresem przybyłych gości za co zebrał liczne brawa. Były wystąpienia okolicznościowe i podziękowania dla ks. proboszcza i sponsorów. Uroczystości zakończyły się po 4 godzinach, po czym zgromadzeni mieszkańcy biesiadowali do późnych godzin wieczornych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów