,,W trosce o pamięć poległych” - IV spotkanie

W dniach od 10-12 października 2019 r. z inicjatywy Prezesa Koła nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły" przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, odbyło się sprzątanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej nie tylko jak to było w poprzednich latach na terenie gminy Sękowa, ale obejmowało powiat gorlicki i jasielski. Porządkowali je przedstawiciele organizacji, które objęły poszczególne cmentarze swoim patronatem. Osobiście zaangażowałem się w tą wspaniałą i szlachetną akcję, przywrócenie do stanu historycznego cmentarzy wojennych z I wojny światowej. W akcji tej wziął udział mój kolega pasjonat historii Wielkiej Wojny Mirosław Załęcki z Gorlic, który powiedział: ,, Sprzątanie miejsc spoczynku jest też objawem społecznej troski i ludzkim odruchem bez względu na to, czy w grobach spoczywają Niemcy, Rosjanie, Żydzi czy Polacy. Szacunek dla zmarłych każe, by jednakowo dbać o wszystkie te miejsca. Dbałość o cmentarze wojenne to obowiązek, jaki nakłada na gminy ustawa o grobach i cmentarzach wojennych pochodząca jeszcze z 1933 roku.”
Porządkowaliśmy cmentarz wojenny nr 79 w Sękowej (Kawiory) Sprzątanie cmentarzy polegało na wykoszeniu i pozbieraniu trawy, pozbieraniu śmieci, zagrabieniu liści, wycięciu krzaków i samosiejek, oczyszczeniu nagrobków, drobna naprawa części uszkodzonego ogrodzenia itp. Zamontowano tablice informacyjne doprowadzające do cmentarzy (cw 77)

Po tej szlachetnej trzy dniowej akcji, wieczorem 12 października 2018 r. w Sali Domu Ludowego w Ropicy Górnej, odbyło się IV spotkanie pod nazwą ,,W trosce o pamięć poległych” – patronat nad cmentarzami z I wojny światowej na terenie Galicji Zachodniej.

Organizatorem spotkania byli:

• Wójt Gminy Sękowa
• Sołtys wsi Ropica Górna
• Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej w Warszawie

Przy wypełnionej po brzegi sali rozpoczęło się oficjalne spotkanie powitaniem zaproszonych gości przez sołtys wsi Ropica Górna p.p. Katarzynę Tokarz i Beatę Śliwa. Głos zabrała wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która m.in powiedziała: ,,prawdziwym inspiratorem, motorem i kreatorem tej akcji i w ogóle tego ruchu, który jest wokół cmentarzy z I wojny światowej jest Jacek Witas" Na zakończenie wystąpień głos zabrał Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” Pan Jacek Witas, który podsumował prace z pokazem zdjęć za 2018 r. na cmentarzach z I wojny światowej na terenie Gminy Sękowa. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała pani dyr. Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz ks. kapelan ppor. Robert Młynarczyk z Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Osoby, które na przestrzeni ostatnich lat angażowały się w akcję sprzątania cmentarzy z Wielkiej Wojny na terenie Gminy Sękowa, otrzymały specjalne podziękowania z rąk Pani wójt Małgorzaty Małuch, w tym zaszczytnym gronie była też moja skromna osoba.
Po tej części oficjalnej nastąpił poczęstunek i wspólna biesiada opiekunów cmentarzy z mieszkańcami.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów