XXI ZLOT NIEPODLEGŁOŚCI - ŁOWCZÓWEK – 10 LISTOPADA 2019 R.

Główne uroczystości XXI Zlotu Niepodległościowego rozpoczęły się o godz. 11.00 na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku. Tradycyjnie uczestnicy obchodów wzięli udział w polowej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legionistów, ceremonii oficjalnej, a także pikniku historycznym i wspólnym śpiewaniu pieśni legionowych. XXI Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2019” został objęty Patronatem Starosty Tarnowa Romana Łucarza, Burmistrz Tuchowa Magdaleny Marszałek i Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika w 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Msza św. koncelebrowana była przez Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża, który też wygłosił patriotyczną homilię. Po zakończonej Mszy św. ks. biskup poświecił odnowiony cmentarz a następnie odbyła się ceremonia oficjalna od odegrania hymnu państwowego. Wójt GminyJózef Knapik przywitał zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców z powiatu tarnowskiego i nie tylko! W sposób artystyczny odczytał kilka wierszy związanych z bitwą pod Łowczówkiem i podziękował za udział w tej manifestacji patriotycznej mimo zimna i padającego deszczu. Po przemówieniach okolicznościowych, odczytany został Apel Pamięci i wykonano salwę honorową a następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed kaplicą cmentarną.

W uroczystości wzięła udział kompania honorowa wystawiona przez 6 Brygadę Powietrznodesantową im. Gen. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa oraz orkiestra OSP ze Szczepanowic.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik historyczny – wspólne śpiewanie pieśni legionowych, była też tradycyjna grochówka żołnierska.
Uroczystość w sposób profesjonalny prowadził wice wójt Ryszard Stankowski.

NIECO FAKTÓW

Na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku w 20 grobach zbiorowych i 275 pojedynczych pochowano 513 żołnierzy poległych głównie w grudniu 1914 r. w bitwie pod Łowczówkiem oraz w pierwszych dniach maja 1915 r. Pochowano tu 272 żołnierzy austrowęgierskich w tym Polacy - 80 żołnierzy z 1 i 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk Kazimierza Sosnkowskiego. Spoczywają tu także żołnierze rosyjscy w liczbie 241 poległych.

Więcej informacji znajdziesz tu: kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - kliknij

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

Wróć do newsów