XIV Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2019 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej, odbyło się tradycyjne XIV Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia, podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2020 w Gminie Sękowa.
Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz, wystąpiła w roli konferansjera przywitała zaproszonych gości i przedstawiła program spotkania.
Na Spotkanie Noworoczne przybyło ponad 100 gości, w tym posłanka Barbara Bartuś. Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy.
Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała Pani poseł za owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy, wręczając wraz z przew. i zastępcą Rady Gminy Sękowa bukiet kwiatów. Następnie pani wójt gminy wręczyła Panu Aleksandrowi Gucwie autorowi i twórcy portalu inter. www.sekowa.info, piękny obraz starego kościółka (miedzioryt ) podziękowania i bukiet kwiatów za inicjatywę, zaangażowanie i kreatywność w promowaniu Gminy Sękowa, aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości o charakterze patriotycznym, a także społeczny trud na gruncie utrwalania dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Głos zabrała posłanka Barbara Bartuś, która wyraziła uznanie dla zrealizowanych inwestycji, życzyła samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Głos zabrał również Przew. Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń.

Podczas uroczystości Małgorzata Małuch wójt Gminy Sękowa przedstawiła podsumowanie roku 2019 w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Funduszu Sołeckiego.

W nastrój tego spotkania wprowadziła grupa miejscowych artystów działająca przy GOK w Sękowej, która zebranej publiczności zaśpiewała piosenki polskie współczesne i z lat XX w.
Gospodarze przygotowali poczęstunek i pięknie udekorowali salę.
W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata a zespół lokalny ,,Razem” prowadzony przez Pana Mirosława Bogonia zaśpiewał zebranym kolędy.

Od autora:

Spotkania Noworoczne w Gminie Sękowa to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.
Niech przyjaźń budowana latami, cementuje wspólnymi naszymi działaniami.! Serdecznie dziękuję!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ - Spotkanie noworoczne w gminie Sękowa

Wróć do newsów