Rozpoczęto prace przy budowie geotermii w Sękowej!

Na początku maja br. wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą Exalo Drilling S.A. umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej.
Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne.
W połowie maja Firma Exalo Drilling rozpoczęła prace przygotowawcze przy budowie wiertni, zakończenie zaplanowano na 13 listopada br. Zaplanowane prace mają na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do 3000 metrów. Podpisana umowa to efekt wspólnego projektu Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

Całość prac o wartości około 20 mln zł jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne j. Odwiert badawczy, to właściwie dopiero początek realizacji perspektywicznych planów budowy geotermii w Sękowej. Dopiero po zakończeniu prac wiertniczych i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej będzie wiadomo czy budowa odpowiedniej sieci ciepłowniczej oraz basenów geotermalnych będzie opłacalna.

W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrach jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice oraz do ogrzewania lokalnych domów. W przyszłości zaś otworzy drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!

- Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermię Sękowską - zapowiedziała Małgorzata Małuch. Analizy mówią, że sękowska ziemia kryje pokłady o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i wydajności około 70 metrów sześciennych na sekundę.

W razie powodzenia inwestycji, jest szansa, że gorliczanie, ale też mieszkańcy wsi wokół miasta, będą oddychali czystszym powietrzem, bo naturalnie ciepła woda ogrzeje mieszkania. Nieco ponad rok temu, oba samorządy oraz spółka miejska podpisały list intencyjny w tej sprawie. - To wspólny sukces miasta, gminy Sękowa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - podkreśla Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.

Miejsce odwiertu zostało precyzyjnie wyznaczone. Nad mapami siedzieli geolodzy, hydrolodzy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wskazali dwa miejsca w powiecie, które mogą skrywać ciepłe wody. Jedno w Ropie, drugie w Sękowej. Ostatecznie postawili na to drugie. Próbny odwiert jest wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej.
Czynności wstępne są już wykonane, na początku czerwca postawiono wiertnie. Dziura w ziemi nie będzie duża, bo na trzech tysiącach metrów będzie miała zaledwie 150 milimetrów średnicy, ale dla Sękowej i regionu może okazać się oknem na świat. Zakończenie prac wiertniczych planowane jest na koniec września.

- Następnie w celu potwierdzenia zasobów eksploatacyjnych zostanie przeprowadzone próbne testowanie odwiertu. Na podstawie wyników testu określone zostaną parametry złożowe, wydatek i temperatura wypływu wód termalnych. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac, nastąpi rekultywacja terenu oraz przywrócenie go do pierwotnego stanu– powiedział na zakoczenie przedstawiciel Exalo.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów