Prace odwiertu geotermalnego w Sękowej przekroczyły półmetek!

30 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą EXALO DRILLING S.A. umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej.
Zaplanowane prace wiertnicze mają na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do ok 3000 metrów. Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne o występowaniu wód geotermalnych. Prace rozpoczęto początkiem maja obecnego roku a zakończenie zaplanowano na 13.11.2020 r. Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa".

Głębokość otworu na dzień dzisiejszy wynosi 1638 m i średnica wierconego otworu wynosi 12 1/4".

Dzisiaj tj. 10 lipca 2020 r. odwiedził odwiert poszukiwawczo – rozpoznawczy Sękowa GT-1, Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Spotkanie Ministra z władzami samorządowymi na czele z panią wójt gminy Sękowa Małgorzatą Małuch, miało charakter roboczy i dotyczyło współpracy w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Sękowej i Gorlic.

W spotkaniu uczestniczyli : Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP, Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Janusz Pudło i Marcin Otfinowski – Exalo Drilling, Piotr Długosz – Pro-Invest Solutions, Jarosław Zacharski – Orlen Upstream, Andrzej Drzymała – PGNIG i Łukasz Szilder – UG Sękowa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów