Wernisaże w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

W Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach w dniu 31 lipca 2020 roku odbył się wernisaż prac pedagogów PWSZ w Nowym Sączu. Oddech – wystawa luźno ze sobą związanych artystów, których łączy twórczość i przede wszystkim pedagogiczna praca na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu.

W tym samym dniu odbył się drugi wernisaż "Łemkowszczyzna drewniana – fotografie dokumentalne z archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos".
„Łemkowszczyzna drewniana” to wystawa ukazująca niewielki wycinek ogromnej spuścizny dokumentacyjnej, którą zostawili po sobie Barbara Tondos i Jerzy Tur. Oboje - wybitni historycy sztuki, konserwatorzy, inwentaryzatorzy i aktywnie działali na rzecz zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego Polski południowo-wschodniej. Przez ponad pół wieku dokumentowali jego zanikające elementy, w szczególności architekturę drewnianą, najbardziej zagrożoną ze względu na burzliwą powojenną historię regionu. Na wystawie prezentowane były fotografie tradycyjnej architektury, tak sakralnej jak i świeckiej, w większości dziś już nieistniejącej, zdeponowane w Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos przy Stowarzyszeniu „Ruska Bursa” w Gorlicach.

Obie wystawy będą prezentowane do 26 sierpnia 2020 roku.

Wróć do newsów