W 76. rocznicę uczcili pamięć poległych lotników Halifaxa w Krzywej-Banicy

W dniu Święta Lotnictwa Polskiego, w samo południe w piątek 28 sierpnia 2020 r. w Krzywej – Banicy przy pięknej pogodzie odbyła się uroczystość związana z 76. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax, który niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot został zestrzelony 28 sierpnia 1944 r w rejonie Banicy/Krzywej w gminie Sękowa, pow. Gorlice.

Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników, zginęli: dowódca ppor. pilot Kazimierz Widacki , kpt. nawigator Franciszek Omylak, ppor. bombardier Konstanty Dunin - Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko , sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek , sierżant radiooperator Jan Ozga , sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz małopolski, powiatu, lokalnych samorządów, księża, kombatanci, Wielka Loża Narodowa Polski, przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej, harcerze, leśnicy, mieszkańcy gminy Sękowa i powiatu gorlickiego, a przede wszystkim rodziny poległych lotników.
O godz. 12.00 pod pomnikiem 7 lotników rozpoczęła się Msza Św. w intencji poległych załóg lotniczych oraz w intencji wszystkich żyjących lotników, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza parafii Sękowa Jacka Piroga . Homilię wygłosił ks. proboszcz parafii Gładyszów Piotr Roman

Po mszy św. zabrała głos pani wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch a następnie Aleksander Gucwa, przew. uroczystości, który nawiązał do tragicznej śmierci polskiej załogi.

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koło Nr 11 w Tarnowie Pan Zbigniew Burnat, za kultywowanie tradycji lotniczych Oręża Polskiego, za wkład pracy oraz wspieranie zamierzeń Koła nr 11 w Tarnowie, podziękował i wyróżnił Pana Aleksandra Gucwę Medalem Pamiątkowym.
Głos zabrał Pan Aleksander Kalinowski, który powiedział: ,,W tym miejscu dla Nas symbolicznie składamy hołd Wszystkim, którzy walczyli o Wolność Polski z totalizmami nazistowskimi i sowieckimi a później już o Niepodległość i Demokrację z reżimem komunistycznym. Obliguje to Nas, aby spoglądać z pogardą na reżim autorytarny rządzący Białorusią, który przemocą stara się zniszczyć powstający naród polityczny pragnący demokracji."
Po przemówieniach i wręczeniu nagrody płk pil. Stefan Glądys, przeprowadził apel poległych , po czym poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem lotników.
W uroczystości pod pomnikiem uczestniczyli wszyscy członkowie SSLW RP z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran.
Wartę przy pomniku wystawili druhowie z OSP Gładyszów oraz harcerze z Hufca Gorlice - Dominika Gromala

Poczty sztandarowe wystawili:

1. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie – pocztowy płk. pil. Szczepan Kurpisz oraz płk. mgr Jerzy Adamkiewicz
2. Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa w Krakowie – pocztowy por. Adam Sobieraj oraz Janusz Bielatowicz i Henryk Serda
3. Nadleśnictwo Gorlice - podleśniczy Jan Nogawka - Krzywa, podleśniczy Krzysztof Ziemba - Wołowiec i podleśniczy Michał Grzyb - Grab
4. Komenda Hufca ZHP w Gorlicach - Miłosz Bedryło - Martyna Bugno - Patrycja Nowak

Dziękuję serdecznie przybyłym mediom a w szczególności Panu Maciejowi Trybusowi z Regionalnej Telewizji Gorlickiej, który co roku jest z nami jako wolontariusz! Dziękuję telewizji Gorlice.tv i wszystkim fotoreporterom.

WIEŃCE I WIĄZANKI KWIATÓW ZŁOŻYLI:

1. Wieniec w imieniu mieszkańców Gminy Sękowa złożyli: Pani Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa, Pan Michał Diduch – Sekretarz UG Sękowa oraz Gminny Komendant OSP Paweł Baranowski

2. Wiązankę kwiatów w imieniu Wojewody Małopolskiego złożyła Pani Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie

3. Wiązankę kwiatów złożyła Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała

4. Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice, złożył pan Krzysztof Szadkowski wraz z kombatantami - Bolesław Jagoda i Czesław Stępień

5. Kwiaty złożyli członkowie Rodzin Lotniczych:

• Prof. Jan Widacki, Kazimierz Widacki oraz rodzina, dowódcy załogi por. pil. Kazimierzowi Widackiemu

- rodzina naw. mjr Franciszka Omylaka

• w imieniu Frances, Derek i Michel Gates ( Australia) wiązankę kwiatów złożyła Krystyna Gucwa

• w imieniu Michała Omylaka z rodziną (Wrocław) wiązankę kwiatów złożyła Halina Godkowicz

• w imieniu Andrzeja Ratajczaka (Poznań) wiązankę kwiatów złożył Kazimierz Sacha

6. Wiązankę kwiatów złożyło Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 11 w Tarnowie – Prezes Zbigniew Burnat, Paweł Baut i ppor. Marta Krzysztołowicz

7. Wiązankę kwiatów złożyli - Wójt Gminy Pleśna Pan Józef Knapik i zastępca wójta Pan Ryszard Stankowski

8. Wiązankę kwiatów złożyło Nadleśnictwo Gorlice - Leśnictwo Wołowiec - leśniczy Jerzy Jucha i leśniczy leśnictwa Krzywa Damian Rotko

9. Wiązankę kwiatów złożyła Wielka Loża Narodowa Polski – były Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski i były Namiestnik Bogdan Popławski

10. Wiązankę kwiatów złożył Pan Tadeusz Furmanek wraz z małżonką w imieniu Pana Jacka Orchela, który reprezentuje Związek Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.

10. W imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wiązankę kwiatów złożył Jan Kujawski w asyście wiceprezesa płk pil. Stefana Glądysa ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie -

11. Wiązankę składał por. Józef Gucwa Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

12.Wieniec od mieszkańców wsi Krzywa składała sołtys Pani Izabela Floryan oraz Radna Maria Połeć

Po złożeniu kwiatów organizator zaprosił wszystkich na lotniczą grochówkę.

ZOBACZ GALERIE ZDJĘC - część I*** ZOBACZ GALERIE ZDJĘC - część II*** ZOBACZ GALERIE ZDJĘC - część III

ZOBACZ FILM RTvGorlice Pana Macieja Trybusa

Wróć do newsów