UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ BURMISTRZOWI GORLIC FELIKSOWI TARCZYŃSKIEMU

Burmistrz Gorlic- Rafał Kukla oraz Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” zorganizowali UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ BURMISTRZOWI GORLIC FELIKSOWI TARCZYŃSKIEMU.
W sali głównej w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach w dniu 10 września 2020 roku (czwartek) o godz. 17.00, odbyła się prelekcja Janusza Sepioła pt. ,,Feliks Tarczyński i jego epoka” Po tym bardzo interesującym wykładzie, uczestnicy spotkania przeszli pod dom burmistrza Feliksa Tarczyńskiego na ulicę Jagiełły 8, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy, dokonał: Burmistrz Gorlic – Rafał Kukla, Dyr. Muzeum Dwory Karwacjanów – Zdzisław Thol oraz senator VII i VIII kadencji, architekt i historyk sztuki oraz prawnuk Tarczyńskiego Janusz Sepioł. Przed odsłonięciem tablicy, głos zabrał Burmistrz Gorlic Rafał Kukla oraz siostra pana Janusza a zarazem prawnuczka Feliksa Tarczyńskiego Pani Joanna Probulska, która przeczytała okolicznościowy wiersz ku pamięci gorliczanina.
Całość poprowadził Prezes Zarządu "Klubu Gorliczan" Zdzisław Tohl.

PS

Tradycję zapoczątkowaną przez Rogaskiego kontynuował Feliks Tarczyński (1861 1916), dzierżawca apteki „Pod Opatrznością”, a następnie właściciel pierwszej gorlickiej drogerii. Godność wiceburmistrza Gorlic magister Tarczyński piastował w latach 1903–1910, zaś od 1911 do 1916 roku był burmistrzem miasta. Wykazywał rzadką umiejętność godzenia zwaśnionych ze sobą stron. Był człowiekiem bez uprzedzeń, czego najlepszym świadectwem mogą być nabożeństwa odprawione w Gorlicach po jego śmierci, na których w kościele parafialnym modlili się katolicy, zaś w synagodze – Żydzi. Obok działalności w magistracie Feliks Tarczyński był aktywnym członkiem gorlickiego „Sokoła”.
W roku 1904 wszedł w skład komisji budowlanej, której powierzono sprawę budowy sokolni. Na cel tej budowy Tarczyński ofiarował… pięć tysięcy sztuk cegieł w naturze. Feliks Tarczyński był także członkiem Rady Miasta i dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej, jako burmistrz miasta, został zobowiązany przez decyzje władz centralnych do ewakuacji magistratu w głąb monarchii, jednak natychmiast po cofnięciu się linii frontu poza Gorlice, powrócił do całkowicie zniszczonego miasta i rozpoczął gorączkowe prace, mające zmierzać do jego odbudowy. W pierwszej kolejności odbudowywano domy, dostarczano żywność ocalałym mieszkańcom, zapewniano pomoc lekarską i finansową. W czasie tych prac magister Tarczyński padł ofiarą epidemii grypy.

W czasie, gdy Feliks Tarczyński był burmistrzem Gorlic, funkcję jego zastępcy sprawował kolejny po Rogaskim właściciel apteki „Pod Opatrznością” – magister Hipolit Nowak (zm. 1919). Jednak najwięcej sił i czasu włożył magister Nowak w pracę dla gorlickiego „Sokoła”: był zastępcą prezesa wydziału, członkiem sądu honorowego, przekazywał datki na budowę Sokolni. W wykazach członków zwyczajnych, aptekarz figurował jako posiadający uroczysty strój sokoli oraz strój polowy.

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ

Wróć do newsów