"RE-NOWACJE / Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat później"

"RE-NOWACJE / Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat później" pod takim tytułem, 11 września o godz. 12:00 w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku, odbył się wernisaż. Uroczyste otwarcie wystawy dzieł sztuki a były nim fotografie cmentarzy z Wielkiej Wojny na terenie Galicji Zachodniej, otworzył gospodarz dyr. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Thol oraz Józef Leśniak - Wicewojewoda Małopolski. Zaproszonych gości w temat wprowadziła Dyr. Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Pani Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk oraz dr Agnieszka Partridge – m.in. historyk sztuki, która tą wystawę zorganizowała. Ekspozycja w ramach promocji Znaku Dziedzictwa Europejskiego, będzie prezentowana w dniach 11 września - 14 października 2020 roku i ma odzwierciedlać zakres prac konserwatorów, którzy bardzo często muszą odtwarzać cmentarze od nowa i wzbogacać je o elementy, których od dawna już nie było (bramy, formy pomników) ze względu na ich całkowite zniszczenie.

Po tej części zaproszeni goście przeszli do holu Kasztelu na poczęstunek a następnie w sali głównej odbyło się spotkanie z autorem wystawy oraz zaproszonymi gośćmi, wystąpił m.in. Konsul generalny Austrii Philipp Charwath, Pani Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, przedstawiciel wojewody i IPN oraz gospodarz dyr. Zdzisław Thol, który podziękował za zorganizowanie tak pięknej wystawy i przybyłym gościom.

PS

Począwszy od lat 90. XX wieku niszczejące cmentarze wojenne z obszaru Galicji Zachodniej, wcześniej zaniedbywane, bądź pozostawione bez opieki, wraz ze wzrostem świadomości historycznej, stawały się obiektami zainteresowania i podlegały różnego rodzaju działaniom ochronnym. Remontowane były przez Urzędy Gmin, osoby prywatne, stowarzyszenia, Starostwa Powiatowe przy udziale finansowym Austriackiego Czarnego Krzyża.

W ostatnim pięcioleciu, sto lat po utworzeniu wojennych cmentarzy prowadzona jest intensywna i planowa akcja remontów tych obiektów z udziałem Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy wydatnym udziale samorządów wielu gmin Małopolski. Akcja ta objęła już kilkadziesiąt obiektów znajdujących się na terenie Województwa Małopolskiego, a szczytowym osiągnięciem prac prowadzonych w latach 2013-2019, było odbudowanie drewnianej kaplicy projektu słowackiego architekta Dušana Jurkoviča oraz odrestaurowanie cmentarza wojennego nr 123 w Łużnej-Pustkach. Cmentarzowi temu, Komisja Europejska decyzją z 2 lutego 2016 roku nadała miano Znaku Dziedzictwa Europejskiego, co symbolicznie podkreśliło historyczne znaczenie innych cmentarzy z lat 1914-1918 położonych na terenie Małopolski.

Wysiłek konserwatorski przy remontach cmentarzy wojennych jest ogromny i z całą pewnością zasługuje na upublicznienie i upamiętnienie w formie wystawy fotograficznej, która eksponowana będzie na przełomie września i października 2020 roku w Kasztelu w Szymbarku, Oddziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Tytuł wystawy odzwierciedla zakres prac konserwatorskich. Niejednokrotnie bowiem cmentarz wojenny jest odtwarzany po zniszczeniach od nowa, pojawiają się na nim elementy jak bramy, ogrodzenia, formy pomników, dawno nie widziane, ponieważ w ciągu stu lat uległy destrukcji i zostały wymazane ze zbiorowej pamięci.

Ekspozycja organizowana jest w ramach promocji Znaku Dziedzictwa Europejskiego
Scenariusz wystawy: Agnieszka Partridge
Projekt graficzny wystawy: Adam Dymek

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ

Kronika TVP Kraków - 13.09.2020 r. od 12.29 do 15.08 min

Wróć do newsów