Na Rynku we Wrocławiu odbyła się promocja.
Arkadiusz Rachel został podporucznikiem

W przeddzień promocji na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw. Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– zwierzchnika Sił Zbrojnych RP głównym bohaterom uroczystości wręczyli: Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal i Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel.

Po południu Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk January Wątroba i Kapelan WSOWL ks. por. Maksymilian Jezierski odprawili mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów, w której uczestniczyła kadra, pracownicy wojska, podchorążowie oraz mieszkańcy Wrocławia.

*****

Na drugi dzień tj. 7 lipca 2017 r. odbyła się na Rynku we Wrocławiu w obecności kilku tys. osób promocja na pierwszy stopień oficerski. Akty promocji na stopień podporucznika odebrało 362 żołnierzy - 126 absolwentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia i 236 uczestników półrocznego studium oficerskiego. Wśród promowanych było 30 kobiet. Wśród absolwentów promowany na stopień podporucznika był mój uczeń Arkadiusz Rachel, który zakończył studia z 7 lokatą.!!

Promocji wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.

Aktu promocji dokonywali gen. broni Leszek Surawski, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, gen. dywizji Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i gen. brygady Jan Dziedzic, zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego.
Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”. Po niej już jako oficerowie wyrzucili w powietrze czapki.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa WSOWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.
Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę WSOWL - Per Aspera Ad Astra – przez ciernie do gwiazd, do tych gwiazd, które od dzisiaj, lśnić będą na mundurach bohaterów uroczystości.
Nowi oficerowie będą pracowali teraz w jednostkach, do których dostali przydziały. Ppor. Arkadiusz Rachel otrzymał przydział do jednostki w Gliwicach.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Arkadiusz Rachel pierwszy z lewej (bordowy beret)

Arkadiusz Rachel pierwszy z prawej (bordowy beret)

Gen. broni Leszek Surawski, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, mianuje Arkadiusza Rachela na stopień ppor

Źródło: Gazeta Wrocławska

Wróć do newsów