Mistrzostwa ¦wiata w Narciarstwie Klasycznym - SEEFELD 2019

XVII Memoriał im. Władysława Tokarza w skoku wzwyż.

UKS ,,Maraton” Sękowa był organizatorem XVII Memoriału w skoku wzwyż im. Władysława Tokarza. Zawody odbyły się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej. Po skokach najmłodszej grupy (kl IV i młodsi) nast±piło otwarcia zawodów. Prezes UKS ,,Maraton” Sękowa Justyna Szarowicz przywitała zaproszonych go¶ci i kluby uczestnicz±ce w memoriale. Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej Bożena Bernasiewicz, otwieraj±c zawody. Głos zabrał Przewodnicz±cy Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń. Na zawodach obecna była córka Władysława Tokarza pani Joanna Hyziak, która otrzymała bukiet kwiatów od naucz wf Fabiana Szarowicza.

Na starcie stanęło 74 zawodników z pięciu szkół: Kobylanka, Lipinki, Pagorzyna, Siary i gospodarz Sękowa. Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz uznanie dla wszystkich startuj±cych dziewczynek i chłopców za udział i osi±gnięte wyniki. Zawody rozegrano w czterech kategoriach

Gorlice: Mosty i Przęsła Starosty rozdane po raz 18!

W pi±tek 15. lutego 2019 r. w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się po raz 18 uroczysto¶ć, podczas której rozdane zostały tegoroczne Nagrody Mosty Starosty oraz Nagroda Przęsła.
Zebranych go¶ci powitał Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, za¶ spotkanie prowadził Daniel Markowicz - naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego. Uroczysta gala odbyła się pod przewodnictwem Starosty Gorlickiego pani Marii Gubały. Wieczór u¶wietnił krótki koncert fortepianowy, podczas którego naucz. Szkoły Muzycznej z Bobowej zagrała utwory Beethovena i Rachmaninowa.

Wręczenie statuetek poprzedziło uroczyste przedstawienie członków kapituły konkursu oraz krótki film prezentuj±cy postacie osób nominowanych do nagrody.
Laureatk± nagrody głównej statuetki Mosty Starosty 2019 została Anna Buchmann, z urodzenia gorliczanka a obecnie mieszkanka Szwajcarii, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Przęsło otrzymali twórcy

IX Otwarte Mistrzostwa Lipinek w skoku wzwyż dobiegły końca.

15 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w hali sportowej, dyr. SP w Lipinkach Mika Małgorzata oraz nauczyciel wf Tomasz ¦wierzowski dokonali otwarcia IX Otwartych Mistrzostw Lipinek w skoku wzwyż. Pan Tomasz oraz naucz. wf Anna Wojna byli organizatorami kolejnych mistrzostw. Przed otwarciem odbyły się zawody dla najmłodszych skoczków z klas I-II oraz III-IV, w których to licznie uczestniczyli najmłodsi zawodnicy z gminy Lipinki.
Zawody rozegrano w 5 kategoriach wiekowych, w których to uczestniczyło 105 zawodników w tym 43 dziewczynki z siedmiu szkół: SP Lipinki, Sękowa, Kobylanka, Pagorzyna, Wójtowa, I LO Jasło i ZSE Gorlice. Brała też udział 16 osobowa reprezentacja UKS ,,Maraton" Sękowa, która zaprezentowała się bardzo dobrze, zawodnicy zdobyli 6 medali w tym 2 złote.

W najmłodszej grupie dzieci młodszych (kl IV i mł. 2008

XIII Spotkanie Noworoczne podsumowuj±ce rok 2018 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 21 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej, odbyło się tradycyjne XIII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodnicz±cego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia, podsumowuj±ce miniony rok oraz przedstawiaj±ce plany i założenia na rok 2019 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz, wyst±piła w roli konferansjera przywitała zaproszonych go¶ci i przedstawiła program spotkania.

Na Spotkanie Noworoczne przybyło ponad 100 go¶ci, w tym posłanka Barbara Bartu¶, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, insp. Krzysztof Tybor - Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach st. kpt. mgr inż. Waldemar Krok, Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk a Burmistrza Miasta Gorlice reprezentował Sekretarz Miasta Daniel Janeczek. Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele

PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ NIE ŻYJE !Żegnamy Pawła Adamowicza. Dziękujemy za wolny i otwarty Gdańsk.
Za słowa przeciw nienawi¶ci.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A ¶wiatło¶ć wiekuista niechaj mu ¶wieci na wieki wieków...

Wspaniali odchodz± a Ľli dalej siej± nienawi¶ć i dziel± Polaków

Boże Narodzenie u prawosławnych i grekokatolików„Chrystos Rażdajetsa – Sławyte Jeho”
Chrystus się narodził - Wychwalajmy Go

Dla wiernych Ko¶cioła prawosławnego i greckokatolickiego nadchodz± ¦więta Bożego Narodzenia. 6 stycznia Swiatyj Weczer - odpowiednik rzymskokatolickiej Wigilii - obchodzony zgodnie z kalendarzem juliańskim 6 stycznia.

Życzenia do wszystkich wiernych Ko¶cioła Wschodniego a szczególnie dla mieszkańców gminy Sękowa i powiatu gorlickiego, na którym mieszka około 8 ty¶ Łemków:

ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ!

З нагоды Різдвяных Свят і Нового 2018 Рока, желаме Вам вшыткого доброго, най ся Вам щестит, веде і каре. Най тот рік буде іщы ліпший, як минулий. Жебы сте были веселы, здоровы і богаты, а оптимізм жытя все был при Вас! Смачной велиі і Веселых Різдвяных Свят!

Życzy wła¶ciciel tego portalu Aleksander Gucwa

Okres ¶wi±t Bożego Narodzenia kończy się w Ko¶ciele rzymskokatolickim, a zaczyna dla

Portal www.sekowa.info dziękuje za życzenia ¶wi±teczne.

Przez cały przed¶wi±teczny tydzień oraz przed Nowym Rokiem, portal sekowa.info otrzymał wiele życzeń ¶wi±tecznych.
Poczt± TP (kartki ¶wi±teczne) przesłali:
( w kolejno¶ci otrzymania)

Frances & Derek Gates - Sydney (Australia)
Sheegnegh & Chris Mackey - Anglia
Rodzina Wichrowskich i Karasińskich z Warszawy
Andrzej Ratajczak z Rodzin± - Poznań
Grażyna i Jacek Kruk - Kraków
Barbara i Aleksander Guterch - Warszawa
Michał Omylak z Rodzin± - Wrocław
Kazimierz Sacha - Gorlice
Elwira i Jarosław Lis - Puck
Marzena i Tadeusz Mroczko - Wałcz

Drog± mailow±, sms i tel. przesłali:

Zobacz archiwum newsów