WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE

W dniu 18 marca 2019 roku, w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii, odwiedził także nasz± szkołę Ks. Biskup Rzeszowski Jan W±troba, któremu towarzyszył ks. Stanisław Ruszel, proboszcz Bazyliki Mniejszej p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach, ks. Jacek Pirog, proboszcz parafii Sękowa p.w. ¶w. Józefa Oblubieńca NMP oraz miejscowy wikary ks. Michał Piętka. Nasi uczniowie w sposób wymowny i uroczysty przywitali dostojnego go¶cia ¶piewem szkolnego chórku a Dyr. Szkoły Podstawowej w Sękowej pani Bożena Bernasiewicz powitała przybyłych go¶ci oraz wszystkich zebranych. Powiedziała m.in. że "Wizyta tak zacnego go¶cia zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach, zwłaszcza – dla młodego pokolenia. Nie bez znaczenia jest rola ko¶cioła w naszym życiu, w życiu całej społeczno¶ci szkolnej. Każdy młody człowiek potrzebuje miło¶ci i akceptacji, potrzebuje czyjego¶ wsparcia, również duchowego. Nauczycielom również potrzebny jest

Sakrament bierzmowania w parafii Sękowa

W niedzielę 17 marca 2019 r. w naszej wspólnocie parafialnej w Sękowej, przeżywali¶my uroczysto¶ć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież z naszej parafii oraz parafii Małastów.
Uroczysto¶ć rozpoczęła się o godz. 16:00 nabożeństwem pasyjnym ,,Gorzkie Żale", które było poł±czone z wystawieniem Naj¶więtszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym wygłoszonym przez ks. Jacka Piroga, proboszcza parafii Sękowa.

Następnie odbyła się Msza ¦więta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp Jana W±troby ordynariusza rzeszowskiego. Eucharystię koncelebrowali: ks. Stanisław Ruszel, proboszcz Bazyliki Mniejszej p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach, ks. Adam Pr±cik, proboszcz parafii Małastów p.w. NMP Wniebowziętej oraz gospodarz ks. Jacek Piróg, proboszcz parafii Sękowa p.w. ¶w. Józefa Oblubieńca NMP. W homilii biskup zaapelował o otwarcie się z ufno¶ci± na siedem darów Ducha ¦więtego.

Na Face Book powstała nowa grupa!

Szanowni Państwo, Szanowni Grupowicze

Z dniem 1 marca 2019 r. na face booku - fb założyłem grupę o nazwie czy tytule ,,SEKOWA I OKOLICE NA STARYCH FOTOGRAFIACH” Pod tym linkiem wstawiamy zdjęcia wraz z opisem zgodnie z założonym celem i regulaminem administratora -kliknij Ze strony startowej www.sekowa.info możemy również wej¶ć bezpo¶rednio do grupy. W ten sposób stworzymy nasz± ,,Mał± Ojczyznę’’, ale zanim cokolwiek zaczniesz robić w tej grupie – zapoznaj się z jej regulaminem. Uszanuj wolę administratora grupy. Kulturalne zachowanie również jest elementem Twojego wizerunku. Wspólnie starajmy się o to, by grupa funkcjonowała

Dzień Kobiet po Góralsku w Sękowej

W pi±tek 8 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sękowej, odbył się tradycyjny Gminny Dzień Kobiet, który w tym roku należał do wyj±tkowych. Wszystko za spraw± koncertu wokalistki zespołu Małgorzaty Łacniak i ,,Kapeli Górole”. Wokalistka zaprezentowała głównie piosenki góralskie. Przed koncertem Dyrektor GOK Iwona Tumidajewicz oraz Przewodnicz±cy Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń z okazji ich ¶więta złożyli życzenia a każda z pań otrzymała żółtego tulipana jako wyraz szacunku dla płci pięknej. W¶ród zaproszonych kobiet była m.in. Radna Sejmiku Wojewódzkiego Jadwiga Wójtowicz, Wójt Gminy Małgorzata Małuch oraz Sekretarz Gminy Zofia Rowińska.

Imprezę u¶wietnił zespół „Kapela Górole” , który bawił ponad 100 zebranych pań a że panie były w tym dniu słodkie, było też i na słodko. ,,Kapela Górole” wyst±pił w następuj±cym składzie: - Małgorzata Łacniak

DZIEŃ KOBIET 2019

XVII Memoriał im. Władysława Tokarza w skoku wzwyż.

UKS ,,Maraton” Sękowa był organizatorem XVII Memoriału w skoku wzwyż im. Władysława Tokarza. Zawody odbyły się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej. Po skokach najmłodszej grupy (kl IV i młodsi) nast±piło otwarcia zawodów. Prezes UKS ,,Maraton” Sękowa Justyna Szarowicz przywitała zaproszonych go¶ci i kluby uczestnicz±ce w memoriale. Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej Bożena Bernasiewicz, otwieraj±c zawody. Głos zabrał Przewodnicz±cy Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń. Na zawodach obecna była córka Władysława Tokarza pani Joanna Hyziak, która otrzymała bukiet kwiatów od naucz wf Fabiana Szarowicza.

Na starcie stanęło 74 zawodników z pięciu szkół: Kobylanka, Lipinki, Pagorzyna, Siary i gospodarz Sękowa. Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz uznanie dla wszystkich startuj±cych dziewczynek i chłopców za udział i osi±gnięte wyniki. Zawody rozegrano w czterech kategoriach

Gorlice: Mosty i Przęsła Starosty rozdane po raz 18!

W pi±tek 15. lutego 2019 r. w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się po raz 18 uroczysto¶ć, podczas której rozdane zostały tegoroczne Nagrody Mosty Starosty oraz Nagroda Przęsła.
Zebranych go¶ci powitał Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, za¶ spotkanie prowadził Daniel Markowicz - naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego. Uroczysta gala odbyła się pod przewodnictwem Starosty Gorlickiego pani Marii Gubały. Wieczór u¶wietnił krótki koncert fortepianowy, podczas którego naucz. Szkoły Muzycznej z Bobowej zagrała utwory Beethovena i Rachmaninowa.

Wręczenie statuetek poprzedziło uroczyste przedstawienie członków kapituły konkursu oraz krótki film prezentuj±cy postacie osób nominowanych do nagrody.
Laureatk± nagrody głównej statuetki Mosty Starosty 2019 została Anna Buchmann, z urodzenia gorliczanka a obecnie mieszkanka Szwajcarii, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Przęsło otrzymali twórcy

Zobacz archiwum newsów