XXXVI Łemkowska Watra w Zdyni.
Zapalono ogień pamięci !


WATRA znaczy OGIEŃ a dokładniej ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku, snując marzenia o swojej przyszłości w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po przykrych losach historii"
"Od 1979 roku, przez pierwsze trzy lata, garstka łemkowskiej młodzieży organizowała w Michałowie tzw. „Ogniska”, które od 1983 roku nazwano Łemkowską Watrą, a następnie w 1990 roku przyjęło nazwę Łemkowską Watrą na Obczyźnie i od tego momentu organizacją Watry zajęło się Stowarzyszenie Łemków"

20 lipca 2018 r. rozpoczęto po raz XXXVI Łemkowską Watrę w miejscowości Zdynia, gmina Uście Gorlice, pow. Gorlice. Zjechali tu Łemkowie z całego świata, głównie z Polski, Ukrainy i Słowacji. Nie zabrakło też wielu z dalekich stron, przybyli z USA, z Kanady a nawet z Ameryki Płd. Przybyli tez

74. rocznica zrzutów alianckich dla AK w Słopnicach.

W niedzielę 15 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice i Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, a także przy wsparciu Oddziału IPN w Krakowie, zorganizowało rekonstrukcję historyczną w 74. rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w Słopnicach Górnych na Dzielcu na placówce zrzutowej ,,Sójka 401" To właśnie w tym miejscu 74 lata temu w nocy z 9 na 10 lipca 1944 r. alianci dokonali zrzutu broni, umundurowania i lekarstw na placówkę zrzutową "Sójka 401" dla żołnierzy Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego "Wilk".

To już czwarta edycja pikniku historycznego nawiązującego do wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Podczas obchodów prezentowane były oryginalne wyposażenie, broń i umundurowanie żołnierzy 1. PSP AK, natomiast Instytut Pamięci Narodowej na

Benefis płk w st. spocz. dr inż. Jana Bartyzela

11 lipca 2018 r. płk w st. spocz. dr inż. JAN BARTYZEL – gorliczanin obchodził jubileusz 80 rocznicy urodzin.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Paraskewy w Małastowie w przysiółku Pętna. Proboszcz parafii rzym - kat. Małastów, ks. Adam Prącik celebrował mszę św. w intencji jubilata Jana Bartyzela, złożył piękne życzenia i udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym. Po mszy św. odbył się koncert Julii Doszny. Ta łemkowska pieśniarka wykonała utwory inspirowane muzyką ludową przy akompaniamencie Mirosława Bogonia, który do śpiewanych pieśni cerkiewnych i ludowych przygrywał na akordeonie i lirze korbowej. Na zakończenie koncertu jubilatowi odśpiewano i zagrano МНОГАЯ ЛІТА!..- 100 lat – wszystkiego najlepszego!

Po przejechaniu 5 km jesteśmy w następnym przysiółku miejscowości Krzywa, w Banicy. Tu

"Świat pod Kyczerą" zawitał do Sękowej!!

W ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,, Świat pod Kyczerą” zespoły folklorystyczne z różnych krajów zawitały także do Sękowej. W tym roku w festiwalu uczestniczą zespoły z następujących krajów: z Argentyny, Kolumbii, Nepalu, Ukrainy, Słowacji, Czech i oczywiście z Polski.

We wtorek 10 lipca 2018 r. koło starego kościółka w Sękowej zaprezentowały się ww. zespoły. Festiwal rozpoczął Dyrektor Festiwalu ,,Świat pod Kyczerą,, Jerzy Starzyński, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz dyr. miejscowego GOK pani Iwona Tumidajewicz. Dyr. Starzyński przed każdym występem wiele opowiadał zarówno o gościach ze świata, jak i samej idei festiwalu. Powiedział m.in. że festiwal propaguje różnorodność kultur, uczy jedności, tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość. Pokazuje, że istnieje tak mała mniejszość etniczna jaką są Łemkowie.

Festiwal rozpoczął

KONCERT - ,,Śpiewajmy Dla Niepodległej" z Urszulą Rojek!

W niedzielę 8 lipca 2018 roku w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbył się koncert słynnej śpiewaczki opery wiedeńskiej pani Urszuli Rojek. Koncert Jubileuszowy ,, Śpiewajmy Dla Niepodległej” zorganizowany był w 100 – letnią rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, wieńczący warsztaty muzyczne w ramach zadania ,, Dzieło Muzyczne jako forma edukacji i wychowania” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządów Lokalnych: Burmistrza Miasta i Gminy Bobowa i Wójta Gminy Grybów. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Akademia Ars Vitalis.

Koncert w Dworku Paderewskiego składał się z dwóch części:
I część salonowa – wystąpiła japońska pianistka Megumi Ostuka, która zagrała dwa utwory Fryderyka Chopina – Mazurek B-Dur i Nokturn cis-moll oraz I. J. Paderewskiego – Legenda. Słowo wstępne oraz słowo o Paderewskim przedstawiła prowadząca ten koncert Barbara Kowalska. Następnie Prezes Stowarzyszenia Akademia Ars Vitalis Urszula Rojek powitała przybyłych

,,Rigoletto" na deskach sceny w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie.

7 lipca 2018 r. w ciepłą i gwiaździstą noc (rozpoczęcie godz. 21.00) na deskach sceny w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie, można było obejrzeć sztukę operową, tym razem była to opera pt."Rigoletto" wystawiona przez artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Teatru Muzycznego w Lublinie. Artystom towarzyszyła orkiestra "Impresjone"

To już kolejna dziewiąta opera/operetka, która przyciąga z roku na rok coraz to więcej osób.
Jest to na tyle niecodzienne wydarzenie że tego typu widowiska na terenie Beskidu Niskiego nie odbywają się często. W tę lipcową noc do Regietowa przyjeżdża liczna widownia, aby podziwiać artystów scen operowych. W widowisku zaprezentowały się też miejscowe konie jako "aktorzy" .....bez nich przecież nic nie może się w stadninie odbywać !

Nietypowe dla tego wydarzenia jest to, że opera odbywa się pod gołym niebem w

Ks.biskup Tadeusz Pieronek gościem Gorlickiego Klubu Obywatelskiego.

3 lipca 2018 r. w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach odbyło się spotkanie Gorlickiego Klubu Obywatelskiego. Gościem prowadzonego przez redaktora Marcina Pulita spotkania był profesor prawa kanonicznego ksiądz biskup Tadeusz Pieronek.

Kluby Obywatelskie są prowadzone na terenie całego kraju, spełniają rolę miejsca swobodnej wymiany poglądów przez różne środowiska. Otwarte spotkanie z mieszkańcami Gorlic o tematyce „Wiara, Rozum, Wybór” przyciągnęło ponad 150 mieszkańców. Prelekcja została podzielona na dwie części, w pierwszej dyskusję moderował redaktor Pulit, natomiast później nastąpiła seria pytań od zebranych uczestników spotkania.

Od kilku lat Gorlicki Klub Obywatelski zaprasza znane osobistości z życia publicznego, w Gorlicach gościli już Róża Thun, Andrzej Czerwiński, Bogdan Klich, Bogusław Sonik, Jerzy Fedorowicz czy Leszek Zegzda. Z wizytą bywali również Bartosz Arłukowicz, Izabela Leszczyna czy Marek Rząsa. Największą publiczność

Zobacz archiwum newsów