Grudniowe imprezy lotnicze w Ochotnicy Górnej i w Szczawie

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska Odzyskiwała Niepodległość !

Uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej o godz. 15.00 Mszą św. za poległych w obronie Ojczyzny. Mszę św. koncelebrowali trzej proboszczowie z gminy Sękowa: przewodniczył ks. proboszcz z Sękowej Jacek Piróg , ks. Adam Prącik z Małastowa i ks. Jan Adamczyk z Męciny Wielkiej. Homilię wygłosił ks. Jacek, zwrócił uwagę na takie słowa jak Ojczyzna i patriotyzm. Powiedział m.in. ,,Dzień 11 listopada był zawsze dla milionów Polaków dniem szczególnym ważnym, tak jak zawsze była ważna niepodległość. Dziś Ojczyzna

Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.
Uroczystości na Cmentarzu Rakowickim.


7 listopada br. o godzinie 10.40 w kwaterze Wspólnoty Brytyjskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odbyły się obchody Dnia Pamięci (Remembrance Day) żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej poległych na frontach wszystkich wojen i konfliktów zbrojnych.
W uroczystościach uczestniczył Brytyjski Attache Obrony w Polsce Pułkownik (Group Captain) Simon Blake, Kanadyjski Attache Obrony w Polsce Pułkownik Pascal Demers oraz jego zastępca Attaché Sił Zbrojnych Kanady w Polsce, major Michael Bernardo, Chargé daffaires Ambasady Kanady w Polsce, Pan Jeremy Wallace oraz brytyjski Konsul Honorowy w Krakowie p. Kazimierz Karasiński, uczestniczyła też delegacja Wojska Polskiego reprezentowana przez Dowódcę i delegację pilotów z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków - Balice oraz żołnierze z jednostek Garnizonu Kraków.

W uroczystościach na cmentarzu uczestniczyli także przedstawiciele Związków Kombatanckich, harcerze i młodzież ze szkół nosząca imię bohaterów RAF –

XIX Zlot Niepodległościowy ,,Łowczówek 2017”

Na zaproszenie wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika i Ryszarda Stankowskiego uczestniczyłem po raz pierwszy w XIX Zlocie Niepodległościowym, który odbył się na cmentarzu wojennym (Legionowym) nr 171 w Łowczówku. Dziękując wójtowi za zaproszenie Aleksander Gucwa powiedział: ,, Jestem wzruszony i dumny, że mogłem tutaj dzisiaj, jako zwykły obywatel, oddać hołd żołnierzom 1 Brygady Józefa Piłsudskiego, którzy tu polegli.”
Przy pięknej pogodzie w samo południe 5 listopada 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczęła się koncelebrowana polowa msza św. w intencji Ojczyzny i poległych Legionistów Polskich w Łowczówku.
Po jej zakończeniu nastąpiła część oficjalna uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, były przemówienia zaproszonych gości, apel pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu jednostki wojskowej z Krakowa oraz 11 krotna salwa armatnia w wykonaniu Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Złożono wieńce, wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Jako

ŚWIĘTO ZMARŁYCH. To będzie też kiedyś Twoje święto.

1 listopad to dzień, w którym powinno się o wszystkich tych, co odeszli pamiętać. Odwiedzamy cmentarze na których pochowani są nasi najbliżsi (Rodzina i nasi znajomi) ale odwiedzamy też miejsca, gdzie spoczywają również Ci, którzy spoczywają z dala od swoich Rodzin lub tych Rodzin już nie mają. Niewielu zapewne odwiedzi ich groby....
Niestety, na wielu grobach nie zapłonie światło. Nie powinno tak być, zapominamy o przodkach... i tu nasuwa mi się smutna refleksja.
Ta ziemia tak wiele przeszła, wiele wycierpiała... Chyba nie ma takiego drugiego regionu w Polsce gdzie jest tak dużo cmentarzy...Serce się kraje, że większość z nich jest zapuszczone, zdewastowane, zapomniane... Mam na myśli poległych w bojach I i II Wojen Światowych żołnierzy, partyzantów i niewinnych ludzi, mordowanych za pochodzenie, wyznanie, wartości.. Na

IV Nocny Marsz Pamięci

Narodowe Gorlice już po raz czwarty zorganizowali Nocny Marsz Pamięci, by w ten sposób oddać hołd poległym za Ojczyznę.
W dniu 28 października 2017 r. o godz. 19.30, 30 osobowa grupa zebrała się na parkingu przy kościele w Smerekowcu, po omówionych sprawach organizacyjnych udaliśmy się do kościółka na krotka modlitwę w intencji wszystkich poległych w walkach na Ziemi Gorlickiej. O godz. 20.00 po krótkiej odprawie uczestnicy wyruszają w trasę przebiegającą szlakami Beskidu Niskiego, prowadzeni przez lokalnego przewodnika.

Celem marszu jest pomnik w Krzywej- Banicy upamiętniający zestrzelenie 7 polskich lotników niosących pomoc powstańcom warszawskim w sierpniu 1944 r. Trasa na początku prowadziła boczną drogą asfaltową do Zdyni, skąd uczestnicy udali się czerwonym szlakiem przez las do Krzywej.
Po pokonaniu 10 km uczestnicy nocnego marszu docierają

Znajdź autografy swoich przodków z 1926 r.!

W 1926 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Polacy podarowali narodowi amerykańskiemu niezwykły prezent. Było nim 111 tomów zawierających życzenia od 5,5 mln polskich obywateli. Wśród nich znajdują się autografy m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego. Digitalizacja tego zbioru daje szansę na znalezienie podpisów także wielu swoich przodków.
Unikalna kolekcja znajduje się w Bibliotece Kongresu USA. Składa się z 111 tomów, które na 30 tys. stron zawierają 5,5 mln polskich podpisów. Oznacza to, że polskiej administracji udało się zebrać podpisy od 20% społeczeństwa. Tego typu podarek jest z pewnością światowym ewenementem.
Wśród autografów znajdują się nie tylko podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego, ale także ministrów, posłów, urzędników ministerstw, członków instytucji publicznych i społecznych, a także zwykłych Polaków. Wzruszającym elementem

Zobacz archiwum newsów