IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa w Szymbarku

17 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku” rozpoczęła się IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa pn. "Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych … Skrzydła Niepodległej, skrzydła wolności 1917-1918"

Wzorem poprzednich lat Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu byli organizatorami tegorocznej konferencji.

Tematem konferencji była problematyka działań lotniczych w latach 1916-1917 na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, w tym głównie na tych „zapomnianych” – Wschodnim, Bałkańskim, Alpejskim, na obszarze Lewantu i nie tylko. Konferencja stanowiła kontynuację dotychczasowych trzech Międzynarodowych Lotniczych Konferencji Naukowych, organizowanych w latach poprzednich.

Konferencje otworzył Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, po nim zabrał głos Karol Górski – Starosta Powiatu Gorlickiego oraz profesor nadzwyczajny dr

Święto Konstytucji 3 Maja.
Msza za Ojczyznę w kościele parafialnym w Sękowej.


3 maja o godz. 10.30 w uroczystość NMP Królowej Polski, odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej. Koncelebrze przewodniczył ks. proboszcz Jacek Piróg. Homilię wygłosił ks. wikariusz Michał Piętka, który powiedział m.in. ,,Dzisiejszy dzień łączy w sobie dwie uroczystości. Święto religijne, czyli Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz święto państwowe, 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dlatego dzisiaj modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, aby owe wielkie ideały zawarte w Konstytucji 3-go Maja nie były deptane, ale by odżyły i uzdrowiły ducha naszego Narodu."

W tej podniosłej uroczystości udział wzięła jednostka OSP z Gminy Sękowa oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Siarach wystawiając poczty sztandarowe. Licznie uczestniczyli mieszkańcy Sękowej i Siar.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Pamiętaj, wywieś flagę!


2 maja będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto państwowe obchodzone w Polsce od 2004 roku. 3 maja świętować będziemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zachęcam mieszkańców gminy Sękowa i nie tylko do wywieszenia na domach, balkonach i w oknach flagi narodowej. Zaakcentujmy tym sposobem nasz patriotyzm i poszanowanie naszej niepodległości, popularyzujmy wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych.

W 1919 r. kolory biały i czerwony uznano oficjalnie za polskie barwy narodowe. Obecnie kwestie Polskich barw narodowych reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej

Pochód pierwszomajowy przeszedł ulicami Gorlic

Około 200 osób wzięło dziś udział w pochodzie pierwszomajowym, który przeszedł ulicami Gorlic, od Domu Nauczyciela przez ulicę Świeykowskiego, 3 Maja i Legionów pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych, władz powiatowych i miejskich oraz organizacje młodzieżowe.

Pod pomnikiem odegrano gorlicki hejnał, Mazurka Dąbrowskiego i Ode do Radości. Głos zabrał burmistrz Gorlic Rafał Kukla, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania Święta Pracy. 1 Maja od ponad stu lat robotnicy, związkowcy, bezrobotni przypominają rządzącym o swoich prawach. Po okolicznościowych przemówieniach złożono przed gorlickim Pomnikiem Tysiąclecia symboliczne wiązanki kwiatów.

Po przemówieniach i złożeniu kwiatów przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego, burmistrz Rafał Kukla zaprosił zebranych do wspólnego świętowania Dni Gorlic.

Wernisaż Piotra Szczepaniaka w Muzeum PTTK w Gorlicach

30 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum PTTK w Gorlicach, odbył się wernisaż Piotra Szczepaniaka pt. „Mieszkańcy Galicji w formacjach wojskowych armii austro-węgierskiej w czasie Bitwy Gorlickiej i w pozostałych latach Wielkiej Wojny”. Wystawę otworzył Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Mrozek w obecności posłanki Barbary Bartuś.

Wystawa zmienna związana jest ze 103. rocznicą Bitwy pod Gorlicami oraz obchodzoną w bieżącym roku 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej, a także w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na wystawie zaprezentowane zostały przedmioty związane z galicyjskimi Polakami, którzy służyli w armii austro-węgierskiej, a więc zdjęcia, dokumenty wojskowe i poczta polowa, a także elementy umundurowania i wyposażenia wiążące się z formacjami wojskowymi, w których stanowili oni znaczną część składu osobowego. Autor wystawy Piotr Szczepaniak, pochodzi z Żywca. Jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim w

Na ,,Pańskich Polach” w Sękowej odbyła się po raz ósmy rekonstrukcja
Bitwy pod Gorlicami.


103 lata temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej – ,,Bitwy pod Gorlicami”. Z tej okazji 29 kwietnia 2018 r. odbyła się po raz ósmy z rzędu kolejna już rekonstrukcja epizodu Bitwy pod Gorlicami z czasów Wielkiej Wojny. Po raz pierwszy rekonstrukcja odbyła się na wzgórzu, w miejscu autentycznej bitwy sprzed 103 lat.
Rozpoczęła się o godz. 15.00 wspólną modlitwą, którą poprowadzili księża: ks. Jacek Piróg, proboszcz z Sękowej, ks. Grzegorz Nazar, proboszcz greckokatolickiej parafii w Rozdzielu i Mirosław Cidyło, proboszcz prawosławnej parafii w Bartnem. Przybyłych gości powitała gospodarz Gminy Sękowa wójt Małgorzata Małuch oraz prowadzący Ryszard Rządło

Następnie około 10 tysięcy osób obserwowało ponad półtoragodzinne widowisko batalistyczne. Wojska pruskie i austriackie atakowały wzgórze, na którym stacjonowały z kolei wojska carskie. Na wzgórzu

103. Rocznica ,,Bitwy pod Gorlicami"
Uroczystości na cw nr 91 w Gorlicach


103 lata temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej – ,,Bitwy pod Gorlicami”. Z tej okazji w niedzielę 29 kwietnia o godz. 11.00 na cmentarzu wojskowym nr 91 w Gorlicach, rozpoczęły się uroczystości. Po odegraniu hymnu polskiego i węgierskiego, głos zabrał burmistrz Gorlic Rafał Kukla, który powiedział m.in. ,,wojna oznacza śmierć i często dopiero po jej zakończeniu dostrzegalne jest okrutne żniwo, które rodzi niezgoda. Ta myśl towarzyszyła modlitwie ekumenicznej, w której wzięli udział duchowni – rzymskokatoliccy, greckokatoliccy i prawosławni.

Mimo różnic poglądów, wyznania oraz odmiennych barw mundurów poległych, dziś na cmentarzu podkreślono jedność i wspólnie modlono się za osoby, które 103 lata temu oddały tu życie. Następnie odbył się Apel Poległych oraz trzykrotna salwa honorowa, po czym składano wieńce, kwiaty

Zobacz archiwum newsów