Zapraszamy do Sękowej na rekonstrukcję bitwy pod Gorlicami 29 kwietnia godzina 15:00,
obok kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej. Dla mieszkańców regionu Gorlic, będzie to wspólne uczczenia ważnej uroczystości 103 rocznicy bitwy pod Gorlicami

Galicyjskie Cmentarze
Spojrzenie po 100 latach


23 kwietnia 2018 r. w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, odbył się wernisaż wystawy Waldemara Dobrowolskiego pt."Galicyjskie cmentarze - spojrzenie po 100 latach". Wystawę otworzył Rafał Kukla – burmistrz Gorlic, następnie twórca wystawy pan Waldek zaprezentował swoje prace fotograficzne będące próbą odwzorowania archiwalnych zdjęć znajdujących się w zbiorach Narodowego Archiwum w Krakowie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografie skupiają się głównie na 2 historycznych okręgach cmentarnych: I żmigrodzkim oraz III gorlickim. Wystawa ma na celu zaprezentowanie zmian w krajobrazie jakie zaszły na przestrzeni stulecia w obrębie poszczególnych nekropolii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Kolejny raz zanieczyszczono potok wpadający do Sękówki.
Wyciek substancji ropopochodnej.


W sobotę 21 kwietnia 2018 r. około godziny 19:00 jeden z właścicieli posesji w Sękowej przez który to przepływa potok wpadający do rzeki Sękówka, zauważył na całej jej długości ciecz ropopochodną niewiadomego pochodzenia płynąca potokiem. W poniedziałek powiadomiono Urząd Gminy w Sękowej, przybyła pani odpowiedzialna za referat ochrony środowiska, poczyniła swoje czynności, wykonała zdjęcia i ustaliła w którym miejscu następuje wyciek. W tym czasie powiadomiono Policję i Straż Państwową z Gorlic. Na miejscu jednostka straży pożarnej, zlokalizowała źródło wycieku oraz ustawiła dwie zapory absorpcyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji ropopochodnej dalej do Sękówki (dopływ rzeki Ropa – nomen omen) Swoje czynności na miejscu prowadzili także funkcjonariusze policji.

Po wstępnych oględzinach Policja powiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, którzy przybyli w ciągu

Rekonstrukcja historyczna w Medzilaborcach - Słowacja

W pięknej scenerii i przy pięknej pogodzie, w miejscu gdzie toczyły się zacięte i krwawe walki w okresie I wojny światowej, dla ich upamiętnienia, Słowacy kolejny już raz organizują rekonstrukcję tych wydarzeń. O zaciętości walk świadczą liczne cmentarze i pobojowiska w tym rejonie.
12 km od polskiej granicy 21 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w miejscowości Medzilaborce w Republice Słowackiej, odbyła się rekonstrukcja historyczna walk I wojny światowej – Karpaty 1914/1915.
Przed główną bitwą rekonstrukcyjną już od godz. 10.00 organizatorzy zaplanowali szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących inscenizacji m.in.
- występ wojskowej orkiestry dętej
-występ chóru męskiego
- pokaz musztry wojskowej z epoki
- prezentacja mundurów i uzbrojenia
- wykłady historyczne
- zawody w gotowaniu wojskowych posiłków

O godz. 14.00 rozpoczęła się rekonstrukcja, przystąpiono do kilku potyczek oddziałów rosyjskich, pruskich i austro-węgierskich

GORLICKIE „DRAMATIS PERSONAE"- 1915
WYSTAWA W 103. ROCZNICĘ BITWY GORLICKIEJ


Na wystawie z okazji 103. rocznicy Bitwy Gorlickiej prezentujemy portrety i biogramy kilkudziesięciu osób, których osobiste dzieje mocno związały się z historią naszego miasta i którzy z pewnością w maju 1915 roku zapamiętali Gorlice po kres swojego żywota. Gorlickie „Dramatis personae" - aktorzy dramatycznych wydarzeń, którym Gorlice użyczyły swojej nazwy, odgrywają przed nami odwieczny spektakl walki o władzę nad narodami, a także o niepodległość swoich narodów. Przedstawiamy tutaj biografie władców zaborczych państw, a także wojskowych dowódców formacji uczestniczących w Gorlickim Przełomie. Prezentujemy sylwetki kilku wybitnych, narodowych i lokalnych bojowników o niepodległość Polski. Kontrastując osobową historię dziejów z bezosobowym obrazem ruin miasta i ogromem tragedii, zapraszamy do refleksji nad polską drogą do niepodległości.

Wernisaż odbył się 20 kwietnia 2018 o godz.

Z ziemi angielskiej do Polski.
Wizyta rodziny Chrisa Mackey w Sękowej.


Polski pilot sierż. Brunon Maleika pochodzący z Książa Wielkopolskiego koło Śremu, zginął śmiercią lotnika 17 sierpnia 1944 r. w miejscowości Olszyny – pow. Tarnów – Małp. Zginęła wówczas cała polska załoga lecąca Liberatorem z bazy w Brindisi (Włochy) z pomocą materiałową dla Powstania Warszawskiego. Od ponad 10 lat jego syn Chris Brunon Mackey, zamieszkały w Anglii, urodzony miesiąc po tragicznej śmierci ojca, co roku przyjeżdża z rodziną do Polski, by pod pomnikiem w Olszynach i w kwaterze brytyjskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, oddać cześć i honor swojemu ojcu i polskiej załodze.

Chris w ubiegłą niedzielę tj. 8 kwietnia wylądował na lotnisku w Krakowie w towarzystwie żony Sheenagah, syna Iana i wnuczki 17 letniej Sophie.
Spotkanie w Sękowej odbyło się w godzinach południowych w poniedziałek,

13. rocznica śmierci Jana Pawła II.
Msza św. na Magurze Wątkowskiej


Obchody związane z XIII rocznicą śmierci Jana Pawła II rozpoczęły się przy pięknej pogodzie Koronką do Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia o godz.15.00 na Magurze Wątkowskiej przy obelisku upamiętniającym wędrówki ks. Karola Wojtyły obecnego świętego Jana Pawła II po Beskidzie Niskim.
Następnie ks. proboszcz z Desznicy Józef Obłój odprawił Mszę św. w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wygłosił Słowo Boże do ponad 200 wiernych przybyłych z Jasła, Gorlic oraz mieszkańców okolicznych wiosek. Wszyscy zebrani wierni podczas Mszy św. dziękowali Bogu za dar, jakim dla Kościoła był i jest Jan Paweł II.

Mszę św. zakończono modlitwą, błogosławieństwem oraz z ucałowaniem relikwii Świętego
Organizatorem obchodów 13. rocznicy śmierci papieża Polaka było Duszpasterstwo turystów i Zarząd Oddziału PTTK

PASCHA NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE 2018

Pascha - tak nazywana jest Wielkanoc przez prawosławnych i grekokatolików.
Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem juliańskim, święto to obchodzi się nieco później niż u katolików, choć czasami obchodzone jest razem.
Jest to dzień radosny, związany z początkiem wiosny, który mieszkańcy na ogół spędzają z rodziną. Ścisły post obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Pańską.

W sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje poświęcenie pokarmów. Prawosławni święcą jajka - symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego z masłem, żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni. Wówczas wierni obchodzą cerkiew trzymając w rękach świece. Msza trwa kilka

Zobacz archiwum newsów