Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa

Bobowa to moja mała Ojczyzna, tu się urodziłem i mieszkałem ćwierć wieku. Pamiętam doskonale jak wyglądała Bobowa dawniej a jak dzisiaj.
To dzięki Burmistrzowi Panu Ligęzie i Radzie Miasta, Bobowa stała się miasteczkiem urokliwym, odzyskała prawa miejskie i w błyskawicznym tempie zaczęła się rozwijać właściwie w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Chciałbym aby ten rozwój kontynuował przez następne 5 lat Wacław Ligęza. Jest postacią o wielu dokonaniach, jest doświadczonym człowiekiem, życzę mu realizacji wszystkich zaplanowanych zamierzeń. Mam nadzieję, że wyborcy to widzą i docenią. Zwracam się do wszystkich wyborców niezależnie od poglądów politycznych do wspólnego działania, aby docenić starania i osiągnięcia i oddać w dniu 21 kwietnia głos na Pana Burmistrza Wacława Ligęze.
Życzę wszystkim, aby w najbliższym czasie gmina rozwijała się również dobrze, jak w ostatnich czasach i uczynić miasto i gminę piękniejszym i wygodniejszym miejscem do życia.

Wasz rodak Alexander Gucwa80.rocznica zrzutu do ojczyzny cichociemnego
por. Zbigniewa Mrazka z Męciny WielkiejCichociemny, porucznik broni pancernej Zbigniew Stanisław Mrazek vel Zbigniew Męcina, vel Tomasz Gandera, pseudonim ,,Aminius”, ,,Ropita” prokurator i adwokat, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, syn ziemi sękowskiej.
Informację tą zamieszczam z okazji 80. rocznicy zrzutu do kraju, operacja lotnicza „Weller 14” ekipa nr.41, por. broni pancernej Zbigniewa Mrazka z Męciny Wielkiej w dniu z 12/13 kwietnia 1944 r. aby społeczeństwo lokalne i nie tylko dowiedziało się czy przypomniało, że z pow. gorlickiego, z miejscowości Męcina Wielka pochodził syn tej ziemi Wielki Polak, cichociemny por. Zbigniew Mrazek. Pamięć o wielkim patriocie, żołnierzu w naszym środowisku jest wiecznie żywa.

Wielkanoc 2024

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę,
aby ten czas był pełen pokoju i wiary, oraz stał się źródłem radości i wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.


Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sękowej imienia i sztandaru.

15 marzec 2024r. zapisał się na kartach historii Sękowej jako niezwykły i bardzo ważny dzień dla całej społeczności. Była to długo wyczekiwana data przez całą społeczność szkolną, bowiem to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie naszej szkole imienia Pionierów Przemysłu Naftowego oraz przekazanie i poświęcenie Sztandaru.
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sękowej, była miejscem oficjalnej uroczystości z nadaniem imienia oraz uroczystym wręczeniem i przekazaniem sztandaru.
Dyrektor Szkoły Bożena Bernasiewicz, powitała zaproszonych gości, przedstawiła historię 150 rocznicy powstania szkoły w Sękowej oraz zapoznała z historią Pionierów Przemysłu Naftowego. W dalszej części wystąpienia przedstawiła, dlaczego dokonano takiego wyboru. Wszystko oparte było o konsultacje.

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Jana Wątroby w parafii Małastów.

W dniu 12 marca 2024 r. r. przybył do Parafii Małastów ks. biskup Jan Wątroba , Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Towarzyszył mu sekretarz diecezjalny ks. Dominik Kiełb. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. biskupowi w tej wizytacji.

Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. oraz bierzmowanie. Róże Różańcowe

Zobacz archiwum newsów