Newsy:

znalezionych: 1327 na 266 stronach
« poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna »

Gorlice: Mosty i Przęsło Starosty rozdane po raz 21!

24. maja 2022 r. w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach , odbyła się po raz 21 uroczystość, podczas której rozdane zostały tegoroczne Nagrody Mosty Starosty.
Zebranych gości powitał Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, zaś spotkanie prowadził Daniel Markowicz - naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego. Uroczysta gala odbyła się pod przewodnictwem Starosty Gorlickiego pani Marii Gubały , która wręczała nagrody. Wieczór uświetnił krótki koncert w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

Wręczenie statuetek poprzedziło uroczyste przedstawienie członków kapituły konkursu oraz krótki film prezentujący postacie osób nominowanych do nagrody.

Laureatką nagrody głównej statuetki Mosty Starosty 2022 została Ewa Wachowicz, za wybitne osiągnięcia w promocji sztuki kulinarnej i upowszechnienie kultury ziemi gorlickiej.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani działacze i twórcy kultury z terenu powiatu gorlickiego. Laureatami tegorocznej edycji nagrody Mosty Starosty, zostali wyróżnieni: Natalia Hładyk, Elżbieta Knapik, Michał Szarowicz i Robert Motyka
Przęsło 2022 otrzymała Urszula Honek

Przyznawanie nagrody zainicjował starosta Andrzej Welc , a kontynuują ją kolejni starostowie powiatu gorlickiego - Witold Kochan, Mirosław Wędrychowicz, Karol Górski i Maria Gubała.
Od 2011 r., z inicjatywy starosty Mirosława Wędrychowicza , przyznawana jest również nagroda "Przęsło" dla młodych obiecujących twórców.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Na Sękówce na granicy Sękowa - Siary oddano nowy most.

Na rzece Sękówka na granicy Sękowej z Siarami powstał odcinek mostu o długości 85 m i szerokość 15 m. Przebudowano także sieć wodociągową, gazową, teletechniczną i sanitarną na odcinku mostu. Prace inwestycyjne rozpoczęto w lipcu 2021 r. a pierwsze pojazdy przejeżdżały już przed świętami Bożego Narodzenia ubiegłego roku, czyli w niespełna pół roku od rozpoczęcia.
Tak więc kierowcy przejeżdżający przez Siary - Sękową drogą wojewódzką nr 977 w kierunku granicy państwa mogą już podróż odbyć nowo wybudowanym mostem.

Po drogowcach nie ma już śladu. Teren został posprzątany, wyrównany, wokół zieleni się trawa. Po starym kompletnie wyeksploatowanym moście nie zostały nawet resztki. Niedługo zapomnimy, jak wyglądał. Przez most prowadzi ścieżka piesza i rowerowa a w pobliżu znajduje się Park Linowy, gospodarzem tego obiektu jest GOK w Sękowej.

Nowym mostem jeździmy już prawie pół roku, to dziś tj. 23 maja 2022 r. w obecności Marszałka Województwa obiekt został oficjalnie oddany kierowcom. Na uroczystości zjawili się także lokalni oficjele oraz trzy posłanki na Sejm RP.
Poniedziałkowe wydarzenie rozpoczęło się od poświęcenia obiektu oraz przecięcia wstęgi. W uroczystości udział wzięło wielu lokalnych oficjeli. Najważniejszym gościem jednak był Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Jest to zakończenie pewnego cyklu inwestycji na terenie gminy Sękowa. W ciągu ostatnich 10 lat powstało 5 nowych mostów na drodze wojewódzkiej i to jest właśnie ostatni most. W ciągu tych 10 lat na terenie małej Gminy Sękowa Zarząd Województwa i Zarząd Dróg Wojewódzkich na same mosty wydał prawie 40 milionów złotych - mówiła wójt Sękowej Małgorzata Małuch. W swoim wystąpieniu poruszyła również problem skomunikowania naszego regionu z autostradą i konieczności budowy w przyszłości nowego połączenia drogowego z A4.

Marszałek Województwa z kolei podkreślał jak ważna jest współpraca i realizacja nowej polityki zrównoważonego rozwoju. Mówił o współpracy nie tylko z politykami partii rządzącej, ale również należących do ugrupowań opozycyjnych.
Strategie województwa na lata 2020-2030 jako jedyny Sejmik w kraju przyjęliśmy jednogłośnie. To dowód na to, że nasza wizja rozwoju województwa uzyskała pełne poparcie. - mówił Witold Kozłowski.

Głos również zabrały wszystkie trzy obecne posłanki. Barbara Bartuś mówiła jak ważna jest to droga dla regionu. Zaznaczyła, że nowy most z pewnością będzie bezpieczniejszy oraz pozwoli na przejazd pojazdom o większym tonażu, co ma duże znaczenie.
Z kolei poseł Elżbieta Zielińska mówiła: Wszyscy wspólnymi siłami, i samorząd wojewódzki, i parlamentarzyści powinniśmy cały czas dbać o region, bo myślę, że jeszcze wiele jest do zrobienia, żeby stawał się coraz piękniejszy, żeby nam się tu wszystkim po prostu dobrze mieszkało.
Głos zabrały także między innymi poseł Urszula Nowogórska oraz radna sejmiku Województwa Jadwiga Wójtowicz.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

SREBRNY JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA ADAMA PRĄCIKA W PARAFII MAŁASTÓW

„Nie słyszałeś Jego słów
I nie pukał w Twoje drzwi,
A jednak przyszedłeś do Niego.
On Ci krzyż dać swój mógł
Wśród życiowych dróg
Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego…”

14 maja 2022 r. w samo południe o godz. 12.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Małastowie, została odprawiona koncelebrowana dziękczynna Msza św. Dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za 25 lat posługi kapłańskiej ks. proboszcza Adama Prącika w parafii Małastów. Na uroczystej Eucharystii zgromadziło się 10 dostojnych księży z dekanatu gorlickiego.

W uroczystości również uczestniczyła Pani Poseł Barbara Bartus, Radna Sejmiku Woj. Jadwiga Wójtowicz, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Przew. Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń, Sekretarz UG Michał Diduch, Nadleśnictwo Gorlice reprezentował Nadleśniczy Józef Legutko i wielu innych gości w tym licznie przybyli parafianie. W uroczystości wziął udział ks. proboszcz Mirosław Cidyło wraz z Matuszką z parafii prawosławnej z Bartnego.

Ksiądz Stanisław Ruszel, proboszcz bazyliki gorlickiej, skierował słowo pasterskie do jubilata i wiernych. Odczytał list z podziękowaniami od biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

To tu dla ks. Adama rozpoczęło się nowe życie, nowe obowiązki, nowe zadania, ale też i nowa odpowiedzialność. Dla ks. Adama jest to 5 parafia a zarazem pierwsza z obowiązkami proboszcza. Ks. Adam ponad 40 lat temu zrozumiał, że Pan potrzebuje Jego dłoni, Jego serca, Jego kropli potu i samotności. Zostawił na brzegu barkę swego rodzinnego domu w Ulanowie i rozpoczął studia w Seminarium Duchowym. Po ukończeniu 5 letnich studiów pracował jako wikary w czterech parafiach. W 1997 r. przybył do Małastowa i objął pierwsze probostwo w parafii – NMP Wniebowziętej, służąc wszystkim w dziele integracji z Panem Bogiem i ze sobą.

38 lat temu Bóg zaprosił Ks. Adama do wyjątkowej przygody. Jest to przygoda pełna trudności i niebezpieczeństw, ale Bóg wybrał właśnie Jego, troszczy się o Niego i nigdy Go nie opuści. W ciągu tych lat wiele się wydarzyło. Były zapewne chwile radości, ale i chwile smutku czy zwykłej ludzkiej słabości, bo przecież „z ludu i dla ludu został wzięty”.

Głosi w parafii i nie tylko Słowo Boże, jest nauczycielem, przewodnikiem i każdego dnia stara się być na miarę Chrystusa – Dobrego Pasterza. Ile dobra przez te lata wyświadczył ludziom i swoim przyjaciołom – to wie tylko sam Bóg, który wybrał Go i przeznaczył, aby „szedł i owoc przynosił”.

Po Mszy Świętej było wiele życzeń dla Jubilata, składanych przez gości i przedstawicieli grup parafialnych. Ciekawym momentem na zakończenie uroczystości było wystąpienie dzieci przedszkolnych z Ropicy Górnej. Wystąpienie przyjęto gromkimi oklaskami.
Po uroczystej Mszy św. organizator zaprosił na przyjęcie do Gospody Magurskiej. Po obiedzie część zaproszonych gości składała ks. Adamowi życzenia, w tej grupie byłem ja, jako nauczyciel pracujący wspólnie z ks. Adamem w Zespole Szkół w Sękowej – powiedziałem:

Czcigodny Księże Proboszczu!
W dniu Twojego Jubileuszu 25 lat posługi kapłańskiej w parafii Małastów, życzę Ci dużo zdrowia, pogody ducha i radości każdego dnia. Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy wiernych w jedną Chrystusową owczarnię. Szczęść Boże – powiedział Alexander Gucwa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Obchody rocznicy ,,Bitwy pod Gorlicami” w Sękowej

W samo południe o godz. 12.00 spod cmentarza wojennego nr 91 w Gorlicach, odbył się start 225 zawodników w III Międzynarodowym Półmaratonie (21 km) z metą na obiektach sportowych w Sękowej. Zwycięzcą tego biegu został Tomasz Pociecha – TLC Gorlice – 1.19.04, wśród kobiet zwyciężyła Paulina Surówka z Nowego Sacza – 1.33.33. Za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary a pierwsza dziesiątka dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczali: Poseł na Sejm – Elżbieta Zielińska, Radna Sejmiku Woj. Jadwiga Wójtowicz oraz Maria Gubała – Starosta Gorlicki. Wręczali również: dr inż. Elżbieta Wojna-Dyląg - Akademicki Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy AGH w Krakowie, Mł. bryg. Dariusz Surmacz, oficer prasowy KP PSP Gorlice, Michał Diduch – Sekretarz UG Sękowa i Bogusław Moroń – Przew. Rady Gminy Sękowa oraz Dariusz Cieśla – członek Zarządu Głównego PCK
Na mecie każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Dla wszystkich zawodników organizator postarał się o wspaniałą grochówkę, bigos i herbatę.
Po wręczeniu nagród, odbył się koncert zespołu ,,Ruszaj’ pod batutą Pana Mirosława Bogonia.
O godz. 17.00 na cmentarzu wojennym nr 80 w Sękowej, została przeprowadzona przez księdza proboszcza parafii Sękowa Jacka Piroga, modlitwa w intencji wszystkich poległych w ,,Bitwie pod Gorlicami’ 2 maja 1915 r. Złożono wieńce: Urząd Gminy w Sękowej – Michał Diduch – Sekretarz UG w Sękowej i Przew. Rady Gminy – Bogusław Moroń, Dr Tibor Gerencsér - Konsul Generalny Węgier w Krakowie oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża – Dariusz Cieśla.

Po zakończeniu części oficjalnej, miejscowy regionalista, emerytowany nauczyciel Pan Aleksander Gucwa, zapoznał przybyłych na tę uroczystość z historią nekropoli z I wojny światowej na terenie Galicji Zachodniej, z uwzględnieniem 23 cmentarzy na terenie Gminy Sękowa w tym nekropoli nr 80.
W uroczystości na cmentarzu wzięli udział: Grupy Rekonstrukcji Historycznej, druhowie OSP, przedstawiciele GOK w Sękowej, uczniowie szkół, miejscowa ludność na czele z Panią sołtys Lidią Kukla oraz przedstawiciele lokalnych mediów – sekowa.info i Gorlice.tv

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Gminne obchody święta Konstytucji 3 maja: msza św. za ojczyznę.

3 maja 2022 r. w uroczystość NMP Królowej Polski, odprawiona została uroczysta koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej, celebrantem był ks. proboszcz Jacek Piróg, który wygłosił homilię powiedział m.in. ,,Dzisiejszy dzień łączy w sobie dwie uroczystości. Święto religijne, czyli Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz święto państwowe, 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dlatego dzisiaj modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, aby owe wielkie ideały zawarte w Konstytucji 3-go Maja nie były deptane, ale by odżyły i uzdrowiły ducha naszego Narodu."Koncelebrantem był miejscowy wikary ks. Bartłomiej Ołyniec

W tej podniosłej uroczystości udział wzięła jednostka OSP z Gminy Sękowa oraz młodzież szkolna z Siar, wystawiając poczty sztandarowe. Licznie uczestniczyli mieszkańcy Sękowej i Siar.
Na zakończenie mszy św. w postawie stojącej odśpiewano katolicką pieśń patriotyczną ,,Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki"

Po zakończonej Mszy św. młodzież szkolna ze SP z Siar wykonała montaż słowno-muzyczny, który nawiązywał do 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowany został przez Marzenę i Mirosława Bogoniów.

***

Dziś obchodzone jest Święto Konstytucji 3 Maja na pamiątkę uchwalonego przez tzw. Sejm Wielki dokumentu ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje game of thrones kostüme się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Obchody święta 3-go maja były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w kwietniu 1919 roku, po przywróceniu Polski na mapy.
Święto Konstytucji 3 Maja było też zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. Zastąpiono je obchodami Święta 1-go Maja. W styczniu 1951 r. święto 3-go maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.

Święto zaczęło być ponownie obchodzone od roku 1981. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów oraz demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3-go Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Od 2007 roku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzi również Litwa.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Obraz Jana Matejki pt. Konstytucja 3 Maja 1791, w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Obraz powstał 100 lat później.