Newsy:

znalezionych: 1381 na 277 stronach
« poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna »

Regionalista Aleksander Gucwa przeprowadził prelekcję na temat historii przemysłu naftowego.

Dnia 20 czerwca br. odbyły się w Szkole Podstawowej w Sękowej dwie prelekcje po dwie godziny lekcyjne każda, dla klas VII – VIII i IV –VI. Miejscowy regionalista, emerytowany nauczyciel Pan Aleksander Gucwa przedstawił historię przemysłu naftowego na terenie Gminy Sękowa. Pomysł na wydarzenie tego rodzaju zrodził się w związku z wrześniowym nadaniem Szkole Podstawowej w Sękowej imienia ,,Pionierów Przemysłu Naftowego” oraz wręczenia sztandaru.
Prelegenta powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej Pani Bożena Bernasiewicz, wprowadzając uczniów w tematykę.

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wystąpienia prelegenta, który opowiedział o powstaniu pierwszych kopanek na świecie na granicy Siar i Sękowej pod Gorlicami. Został wykopany ręcznie w 1852 i dał początek wydobyciu ropy naftowej w kopalni ,,Stanisław” w Pustym Lesie, założonej przez księcia Stanisława Jabłonowskiego. Opowiedział o jednej z najstarszych rafinerii na świecie - znajdująca się w Gorlicach Glimar w Gliniku Mariampolskim - uruchomiona w 1884 roku i o Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych. Szczegółowo przedstawił ciężką pracę wydobywczą na terenie Siar, Sękowej i Ropicy Ruskiej dziś Górnej. Zapoznał z pionierami przemysłu naftowego m.in. Władysławem Długoszem, Ignacym Łukasiewiczu, Haluchem, Przybyłowiczem, Mrazkiem, Drzymałą, Pelsem, Józefą Szymonowiczową, Biechońskim, Klimontowiczem czy kanadyjczykiem Mc. Garveyem Cała prelekcja była oparta na historycznych dokumentach i zdjęciach, pozwoliła uczniom wzbogacić swoją wiedzę historyczną, skłoniła do zadumy i refleksji, przybliżyła historię regionu, której znajomość niewątpliwie wpływa na budowanie tożsamości narodowej i rozbudzanie uczuć patriotycznych.
Jak powiedział Aleksander Gucwa, to za krótko by szczegółowo opisać co się na tym terenie działo. Nadmienił że prowadzi portal internetowy w którym opisany jest szczegółowo przemysł naftowy naszego regionu i zaprasza młodzież podczas wakacji do zapoznania.

Na zakończenie tego spotkania przekazał młodzieży swoje motto: „Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny. (…)

DNI BOBOWEJ Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ – SZALOM 2023

W dniu 18 czerwca 2023 r. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej, odbyły się organizowane corocznie „Dni Bobowej z kulturą Żydowską – SZALOM 2023”. Głównymi organizatorami imprezy są Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie GRYF oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Początek to pamiętna rekonstrukcja ślubu żydowskiego w 2013 roku, która oparta została na wydarzeniach z 1931 roku, kiedy to cadyk Bencjon Halberstam urządził wesele swojej córce Chanie, zwanej powszechnie Nechema Golda albo po prostu Chumcia.

„Dni Bobowej z kulturą Żydowską – SZALOM 2023” otworzył burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przywitał wszystkich zaproszonych gości, po czym wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wręczył Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Michałowi Kaliszowi z IPN Rzeszów, który w swojej prelekcji zapoznał licznie zgromadzonych z historią Żydów w Bobowej i Małopolsce. Wydarzenie zakończył ponad godzinny koncert muzyki klezmerskiej pn. ,,Żydowska ulica” w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej.
Dodatkowymi atrakcjami była wystawa zdjęć o tematyce żydowskiej, możliwość zwiedzenia synagogi, cmentarza żydowskiego, prywatnego muzeum żydowskiego Pana Józefa Gucwy oraz degustacja zróżnicowanych specjałów kuchni żydowskiej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Historia dwóch mogił poza cmentarzami.

6 czerwca 2023 r. z okazji Jubileuszu, odbyliśmy z kuzynem ponad 50 km wycieczkę rowerową. Przejeżdżając przez Wolę Łużańską przy kapliczce na rozstaju dróg, w cieniu kasztanowca, zauważyłem znajdujące się tu dwa pojedyncze groby z tabliczkami inskrypcyjnymi, na których napisano:
Salomea Proszak
18 I 1836 - 17 II 1915
Marianna Podolska
20 I 1863 - 15 I 1915

O tym, dlaczego zostały tu pochowane, opowiedział nam potomek jednej z nich. To historia z okresu I wojny światowej. Ale nie historia batalistyczna – o ofiarach, które zginęły w czasie działań wojennych, nie o bardziej lub mniej bohaterskich żołnierzach, lecz o cywilach, którzy żyli w tych czasach i wiedli zwykłe życie. Żyli i także umierali. Nie od kuli czy szrapnela, lecz śmiercią naturalną.
Więc zmarło się również Mariannie Podolskiej i Salomei . A tu akurat trwają walki pozycyjne w Beskidzie Niskim, przez wzgórza ciągną się linie okopów. Ta ziemia usiana jest zresztą cmentarzami wojennymi, ale one powstały później.
Mariannę Podolską i Salomeę czeka pogrzeb na cmentarzu w Łużnej, ale wieś znajduje się za linią frontu. Czarny kondukt ciągnie na ten cmentarz, a posterunki nie puszczają. I wprawdzie była zima, to jednak natura ma swoje prawa – zwłoki nie mogą dłużej czekać. Należało je pogrzebać jak najprędzej. Nie było rady – złożono je do ziemi w przygodnym miejscu. I tak szczątki dwóch kobiet, jednej, która dożyła prawie 80 lat, co wtedy było wiekiem nadzwyczaj sędziwym, jak dzisiaj 100 albo więcej lat, i drugiej, urodzonej tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego, spoczywają w tym miejscu od ponad 100 lat. dts. – I. Pawlik

"Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Boże Ciało w Sękowej.

Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza Jacka Piroga proboszcza parafii Sękowa p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, rozpoczęły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. W koncelebrze mszy św. uczestniczył ks. wikary Dominik Świeboda oraz nasz rodak ks. Marek Pęcak. Tradycją w naszej parafii jest to, że wierni wychodzą z Najświętszym Sakramentem z kościołów na drogi, dróżki i ulice w różne strony parafii. W procesjach idą do czterech ołtarzy, gdzie czytane są fragmenty czterech Ewangelii. Udział w procesji to nasze wyznanie wiary.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 na stadionie sportowym w Sękowej. Podczas wygłoszonej homilii ks. Marek nawiązał do ustanowienia Najświętszego Sakramentu przez samego Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, która odbyła się w przeddzień Jego śmierci. Powiedział m.in. słowa Chrystusa "Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” i ustanowił Eucharystię, czyli biały opłatek, który podczas mszy staje się Ciałem Pańskim. To wydarzenie nawiązał do współczesnych czasów, jakim katolikiem jesteśmy. Eucharystia wpływa na nasze życie, na patrzenie w naszą przyszłość, napełnia nas nadzieją, nową pozytywną perspektywą przyszłości. Dlatego ten dzień jest tak ważny dla katolika.

Po mszy św. uformowała się procesja. Prowadzony przez strażaków, ksiądz niósł pod baldachimem monstrancję. Stąpał po obsypanej kwiatami drodze przez licznie zgromadzone dzieci, które od początku do ostatniego ołtarza sypały kwiaty.
Wokół unosił się zapach kadzidła i rozlegał się dźwięk dzwonków. Idący w procesji wierni zatrzymywali się przy czterech, polowych ołtarzach. Miejsca te przyozdobione były zielonymi gałązkami, brzozami i kwiatami, udekorowane były też drogi i domy, wokół których przeszła procesja. Uroczysty pochód zatrzymywał się przy każdym z polowych ołtarzy, by w ten sposób publicznie wyznać i zamanifestować swoją wiarę. Tam odśpiewywany jest odpowiedni fragment Ewangelii. Liczba ołtarzy nie jest przypadkowa – symbolizują one cztery strony świata, cztery żywioły oraz cztery Ewangelie. Wierni idą w procesji do czterech ołtarzy, ostatni był po przejściu 500 m.
Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Jacek Piróg udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa dla parafii; odśpiewano też pieśń patriotyczno-religijną ,,Boże, coś Polskę…. Podziękował wszystkim służbom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego święta. Ołtarze zostały przygotowane przez właścicieli poszczególnych posesji. W uroczystości mimo nie najlepszej pogody uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Parafii Sękowa (Sękowa, Siary i Owczary) .

Boże Ciało, a w pełnej nazwie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to święto ruchome i jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Przypadają na 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypada ono 8 czerwca. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo wtedy procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Choć świadomość cudu przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, to trzeba było czekać stulecia zanim zaczęto je kultywować.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W Siarach powstał park historyczny, wkrótce przyrodniczy!

W niedzielne popołudnie przy pięknej pogodzie odwiedziłem park historyczny, który zlokalizowany jest na terenie Gminy Sękowa w miejscowości Siary, na dawnych włościach Senatora Władysława Długosza. Graniczy z parkiem linowym, który tu funkcjonuje od paru lat a od ubiegłego roku stanowi własność gminy Sękowa.
Budowa parku historycznego dobiegła końca, jest on związany z I wojną światową i ma nawiązać do przeszłości. Wybudowano okopy, powstały sylwetki trzech żołnierzy armii austrowęgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Całość dopełnia ścieżka, na której zostały postawione elementy przeznaczone dla dzieci, między innymi kołyska Newtona, krzywe zwierciadła, peryskop, głuchy telefon, wielkie cymbałki. Jest wiele ławeczek, koszy, tablic informacyjnych i dwie altany. Są też ścieżki dla spacerowiczów, rowerzystów i parking samochodowy.

Za parkiem historycznym w stronę pałacu powstaje trzeci park tj. przyrodniczy z ścieżką sensoryczną i stawem. Wokół niego mają zostać posadzone różne gatunki roślin bagiennych, sąsiadować ma z nim plaża kompozytowa, druga z płyt kamiennych, wielkie głazy. Od strony północnej zaprojektowane zostało molo do którego będą mogły być cumowane łódeczki, którymi z kolei będzie można popływać po tymże stawie. Kilka kroków dalej staną dwupoziomowe tarasy do opalania. Zaprojektowane zostało również boisko do siatkówki plażowej, krąg ogniskowy, parasole z wikliny, kopiec widokowy. W parku sensorycznym staną tarcze optyczne, zasiana zostanie łąka kwietna, zamontowane kule ogrodowe.
Obydwa parki położone są na 2 ha, prace budowlane mają zakończyć się pod koniec lata, a całość ma kosztować ponad dwa miliony złotych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ