Newsy:

znalezionych: 1236 na 248 stronach
« poprzednia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22   - następna »

Polacy zagłosowali.
Znamy zwycięzcę wyborów.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich 2020 na terenie Gminy Sękowa.
Frekwencja wyniosła 64 %.

Od autora: gratuluję wyborcom Bodaków i Bartnego a Sękowej za frekwencję!!

Prace odwiertu geotermalnego w Sękowej przekroczyły półmetek!

30 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą EXALO DRILLING S.A. umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej.
Zaplanowane prace wiertnicze mają na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do ok 3000 metrów. Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne o występowaniu wód geotermalnych. Prace rozpoczęto początkiem maja obecnego roku a zakończenie zaplanowano na 13.11.2020 r. Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa".

Głębokość otworu na dzień dzisiejszy wynosi 1638 m i średnica wierconego otworu wynosi 12 1/4".

Dzisiaj tj. 10 lipca 2020 r. odwiedził odwiert poszukiwawczo – rozpoznawczy Sękowa GT-1, Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Spotkanie Ministra z władzami samorządowymi na czele z panią wójt gminy Sękowa Małgorzatą Małuch, miało charakter roboczy i dotyczyło współpracy w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Sękowej i Gorlic.

W spotkaniu uczestniczyli : Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP, Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Janusz Pudło i Marcin Otfinowski – Exalo Drilling, Piotr Długosz – Pro-Invest Solutions, Jarosław Zacharski – Orlen Upstream, Andrzej Drzymała – PGNIG i Łukasz Szilder – UG Sękowa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Tradycja wicia wianków w Sękowej wciąż żywa. KORDIAN

Pierwszy Dzień Lata w Sękowej połączony jest z tradycją wicia wianków z polnych kwiatów i ziół. Wianek symbolizuje w tradycji ludowej dziewictwo, które jako zjawisko kulturowe odchodzi dziś do historii, a właściwie zatacza historyczny krąg.
Dawniej początek lata był okazją do wielkiego świętowania. Radość jaka płynie z nastania lata od zawsze była mocno okazywana. Wyrazem tego były obchody świętojańskie, w których ludzie z uśmiechem na twarzy witali nadchodzące wielkimi krokami lato. I tak było u nas w tym roku, pomimo pandemii COVID-19 (organizator zadbał o bezpieczeństwo uczestników) dziewczęta wiły przepiękne wianki, które cały czas podziwialiśmy na ich głowach, podczas koncertu wykonaniu Kordiana czyli Wacława Cieślika.

Jego góralskie piosenki śpiewane w klimatach disco polo pokochali wszyscy. On sam często mówi, że disco polo to jego nałóg. Największym hitem gwiazdora góralskiego disco polo okazała się piosenka pod tytułem „Dziewczyna z gór”, przez ponad godzinę śpiewał wiele innych piosenek m.in. ,,Góry moje Góry”, ,,Moja mała Góraleczko”, ,,Kwarantanna" i inne.
Koncert rozpoczął się o godz. 16-tej na stoku narciarskim w Małastowie, prowadziła pani Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz. Po kilkakrotnym bisowaniu pani wójt gminy Małgorzata Małuch podziękowała Kordianowi za piękny koncert wręczając pamiątkowy album ,,Sękowa z kart 650 lat historii wsi” Koncert był transmitowany na żywo przez: gorlice.tv

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Uroczystość Bożego Ciała pod znakiem koronawirusa

Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza Jacka Piroga proboszcza parafii Sękowa p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, rozpoczęły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. W koncelebrze mszy św. asystował ks. wikary Barłomiej Ołyniec . Tradycją w naszej parafii jest to, że wierni wychodzą z Najświętszym Sakramentem z kościołów na drogi, dróżki i ulice w różne strony parafii. W procesjach idą do czterech ołtarzy, gdzie czytane są fragmenty czterech Ewangelii. Udział w procesji to nasze wyznanie wiary. W tym roku od niepamiętnych lat procesja eucharystyczna Bożego Ciała odbyła się wokół kościoła parafialnego, gdzie były ustawione cztery ołtarze. Wszystko to było spowodowane pandemią koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu i trwa po dzień dzisiejszy. Wierni dostosowali się do zasad sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Posiadali maseczki a ci którzy ich nie mieli, to wierni z jednego domu.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Sękowej. Homilię wygłosił ks. wikary Bartłomiej, który rozpoczął następującymi słowami:
Sław języku tajemnice Ciał i Najdroższej Krwi, którą jako łask krynicę wylał w czasie ziemskich dni. Ten co matkę miał dziewicę Król narodów godzien czci. W dalszej części homilii nawiązał do listu św. Pawła do Koryntian, który podkreśla, ze pod postacią chleba i wina rzeczywiście istnieje Ciało i Krew Chrystusa. ,,Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa” – powiedział ks. wikary.

Nawiązał do ustanowienia Najświętszego Sakramentu przez samego Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, która odbyła się w przeddzień Jego śmierci. Powiedział m.in. słowa Chrystusa "Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” i ustanowił Eucharystię, czyli biały opłatek, który podczas mszy staje się Ciałem Pańskim. Eucharystia wpływa na nasze życie, na patrzenie w naszą przyszłość, napełnia nas nadzieją, nową pozytywną perspektywą przyszłości. Dlatego ten dzień jest tak ważny dla katolika.

Po mszy św. uformowała się procesja eucharystyczna. Prowadzony przez strażaków, ksiądz niósł pod baldachimem monstrancję. Stąpał po obsypanej kwiatami drodze przez zgromadzone dzieci, które od początku do ostatniego ołtarza sypały kwiaty.
Wokół unosił się zapach kadzidła i rozlegał się dźwięk dzwonków. Idący w procesji wierni zatrzymywali się przy czterech, przykościelnych ołtarzach, by w ten sposób publicznie wyznać i zamanifestować swoją wiarę. Miejsca te przyozdobione były zielonymi gałązkami, brzozami i kwiatami. Tam odśpiewywany jest odpowiedni fragment Ewangelii. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Jacek Piróg udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa dla parafii. Podziękował wszystkim służbom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego święta.

*

Boże Ciało, a w pełnej nazwie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to święto ruchome i jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Przypadają na 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypada ono 11 czerwca. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo wtedy procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Choć świadomość cudu przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, to trzeba było czekać stulecia zanim zaczęto je kultywować.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rozpoczęto prace przy budowie geotermii w Sękowej!

Na początku maja br. wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą Exalo Drilling S.A. umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej.
Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne.
W połowie maja Firma Exalo Drilling rozpoczęła prace przygotowawcze przy budowie wiertni, zakończenie zaplanowano na 13 listopada br. Zaplanowane prace mają na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do 3000 metrów. Podpisana umowa to efekt wspólnego projektu Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

Całość prac o wartości około 20 mln zł jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne j. Odwiert badawczy, to właściwie dopiero początek realizacji perspektywicznych planów budowy geotermii w Sękowej. Dopiero po zakończeniu prac wiertniczych i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej będzie wiadomo czy budowa odpowiedniej sieci ciepłowniczej oraz basenów geotermalnych będzie opłacalna.

W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrach jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice oraz do ogrzewania lokalnych domów. W przyszłości zaś otworzy drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!

- Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermię Sękowską - zapowiedziała Małgorzata Małuch. Analizy mówią, że sękowska ziemia kryje pokłady o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i wydajności około 70 metrów sześciennych na sekundę.

W razie powodzenia inwestycji, jest szansa, że gorliczanie, ale też mieszkańcy wsi wokół miasta, będą oddychali czystszym powietrzem, bo naturalnie ciepła woda ogrzeje mieszkania. Nieco ponad rok temu, oba samorządy oraz spółka miejska podpisały list intencyjny w tej sprawie. - To wspólny sukces miasta, gminy Sękowa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - podkreśla Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.

Miejsce odwiertu zostało precyzyjnie wyznaczone. Nad mapami siedzieli geolodzy, hydrolodzy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wskazali dwa miejsca w powiecie, które mogą skrywać ciepłe wody. Jedno w Ropie, drugie w Sękowej. Ostatecznie postawili na to drugie. Próbny odwiert jest wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej.
Czynności wstępne są już wykonane, na początku czerwca postawiono wiertnie. Dziura w ziemi nie będzie duża, bo na trzech tysiącach metrów będzie miała zaledwie 150 milimetrów średnicy, ale dla Sękowej i regionu może okazać się oknem na świat. Zakończenie prac wiertniczych planowane jest na koniec września.

- Następnie w celu potwierdzenia zasobów eksploatacyjnych zostanie przeprowadzone próbne testowanie odwiertu. Na podstawie wyników testu określone zostaną parametry złożowe, wydatek i temperatura wypływu wód termalnych. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac, nastąpi rekultywacja terenu oraz przywrócenie go do pierwotnego stanu– powiedział na zakoczenie przedstawiciel Exalo.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ