Newsy:

znalezionych: 1063 na 213 stronach
« poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna »

74. rocznica zrzutów alianckich dla AK w Słopnicach.

W niedzielę 15 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice i Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, a także przy wsparciu Oddziału IPN w Krakowie, zorganizowało rekonstrukcję historyczną w 74. rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w Słopnicach Górnych na Dzielcu na placówce zrzutowej ,,Sójka 401" To właśnie w tym miejscu 74 lata temu w nocy z 9 na 10 lipca 1944 r. alianci dokonali zrzutu broni, umundurowania i lekarstw na placówkę zrzutową "Sójka 401" dla żołnierzy Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego "Wilk".

To już czwarta edycja pikniku historycznego nawiązującego do wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Podczas obchodów prezentowane były oryginalne wyposażenie, broń i umundurowanie żołnierzy 1. PSP AK, natomiast Instytut Pamięci Narodowej na swoim stoisku zapraszał do wzięcia udziału w historycznych grach edukacyjnych. Można było również zapoznać się z pracami artystycznymi o tematyce lotniczej (stoisko artysty-malarza Pana Roberta Firszta)
Z kolei goście z Fundacji „Wiedeńczyk” przedstawili ciekawą historię samolotu AN 2, który pojawił się na niebie.

Najważniejszym elementem obchodów był przelot samolotu C-295 CASA oraz trzech samolotów z Aeroklubu Podhalańskiego z Łososiny, z których wielu jest członkami Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991. O godz. 12:00 nad Dzielcem pojawił się pierwszy z samolotów, wojskowa C-295 CASA z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Następnie na niebie pojawił się RWD- 5R, wiernie odtworzona kopia tego słynnego polskiego samolotu z okresu międzywojennego, czy też charakterystyczny ze względu na odgłos pracy silnika Jak 12. To oni dla licznie zgromadzonej publiczności a w szczególności dzieci zrzucili słodycze w postaci cukierków. Następnie wszyscy podziwiali skoki pięciu skoczków spadochronowych z wysokości 1200 m i grupy rekonstrukcyjne, które odtworzyli odbiór alianckiego zrzutu. Tuż po odlocie samolotów i skokach spadochronowych rekonstruktorzy przynieśli ukryty, metalowy zasobnik zrzutowy wraz ze spadochronem prezentując jego zawartość. Najmłodsi mogli zapoznać się replikami mundurów oraz broni pochodzącymi z II wojny światowej jakie były zrzucone 74 lata temu na Dzielcu.
Całość rekonstrukcji prowadził ppłk. Stefan Glądys ze SSLW RP w Krakowie.

Na zakończenie rekonstrukcji Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie płk pilot Stanisław Wojdyła wręczył pamiątkowe certyfikaty i dyplomy z podziękowaniem za organizację tej pięknej rekonstrukcji. W uroczystości udział wzięli członkowie SSLW RP grupa gorlicka Aleksander Gucwa i Kazimierz Sacha.
Podczas uroczystości złożono kwiaty i oddano hołd wszystkim tym, którzy walczyli i zginęli za Ojczyznę.
Honorowy Patronat: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał

Od Autora

Urządzone na terenie okupowanej Polski zrzutowiska przyjmujące zaopatrzenie i cichociemnych skoczków z samolotów alianckich miały nadane „ptasie” pseudonimy operacyjne. Stąd nazwy „Wilga” ( na gorczańskich Polankach nad Szczawą ) i „Sójka” (w rejonie Mogielicy w Słopnicach ) dla placówek zrzutowych I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Były to jedyne zrzutowiska w polskich górach.
Loty nad dalekie zaplecze wroga były trudne i niebezpieczne, każdy udany zrzut był dużym sukcesem; o ile na placówce „Wilga” nastąpiło to kilkanaście (?) razy, to odległa jedynie o kilka kilometrów „Sójka” przyjęła zrzut tylko raz w nocy z 9/10 lipca 1944 roku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Benefis płk w st. spocz. dr inż. Jana Bartyzela

11 lipca 2018 r. płk w st. spocz. dr inż. JAN BARTYZEL – gorliczanin obchodził jubileusz 80 rocznicy urodzin.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Paraskewy w Małastowie w przysiółku Pętna. Proboszcz parafii rzym - kat. Małastów, ks. Adam Prącik celebrował mszę św. w intencji jubilata Jana Bartyzela, złożył piękne życzenia i udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym. Po mszy św. odbył się koncert Julii Doszny. Ta łemkowska pieśniarka wykonała utwory inspirowane muzyką ludową przy akompaniamencie Mirosława Bogonia, który do śpiewanych pieśni cerkiewnych i ludowych przygrywał na akordeonie i lirze korbowej. Na zakończenie koncertu jubilatowi odśpiewano i zagrano МНОГАЯ ЛІТА!..- 100 lat – wszystkiego najlepszego!

Po przejechaniu 5 km jesteśmy w następnym przysiółku miejscowości Krzywa, w Banicy. Tu pod pomnikiem siedmiu polskich lotników trzech oficerów w st. spocz. złożyło wieniec z kwiatów biało-czerwonych a sam jubilat złożył i zapalił znicz, wszyscy oddali cześć i honor polskim lotnikom. Miejscowy regionalista emerytowany nauczyciel Aleksander Gucwa, autor książki ,,Odwaga i nadzieja”, przedstawił zebranym gościom historię zestrzelenia polskiej załogi lotniczej z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, która w sierpniu 1944 r. niosła pomoc materiałowa dla Powstania Warszawskiego. Następnie przez Gładyszów, Smerekowiec docieramy do jednej z największej w świecie Stadniny Koni Huculskich w Regietowie. Przewodnik po stadninie pani Czesława opowiedziała historię stadniny, pokazała obiekty miejscowe - stajnie hodowlane, krytą ujeżdżalnię oraz karczmę. Zobaczyliśmy Izbę Tradycji i Huculskie Muzeum . Jadąc w kierunku Petnej, zatrzymaliśmy się na Przełęczy Magury Małastowskiej na której, to znajduje się ponad 100 letni cmentarz wojenny nr 60 z okresu I wojny światowej. Pan Aleksander opowiedział historię wybuchu Wielkiej Wojny oraz historię powstania cmentarzy wojennych. Około 15.00 przybyliśmy na miejsce tj. do Pętnej – ,,GOSPODA MAGURSKA”

W ,,GOSPODZIE MAGURSKIEJ” o godz. 16.00, odbył się benefis poświęcony jubilatowi, na którym przedstawiony został życiorys nestora Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, jubilat przedstawił swoją karierę zawodową oraz wspomnienia z młodości. Przedstawił również genealogię rodzinną. W jubileuszu wzięło udział ponad 50 znakomitych osób, w tym rodzina, przyjaciele i znajomi, dla których Pułkownik stanowi wzór, przywołuje miłe wspomnienia i jest osobą wzbudzającą wielki sentyment i szacunek, dzięki dokonaniom, jakie udało mu się w swoim życiu doprowadzić do pozytywnego finału.

Oprócz zabawnych anegdot z życia prywatnego Jubilata nie zabrakło oczywiście zespołu muzycznego i kapeli góralskiej, która odgrywkami i kawałami umiliła ten radosny i niezapomniany wieczór. Płk Jan Bartyzel nie krył zadowolenia z obecności tylu gości, których niejednokrotnie wymieniał z imienia, nazwiska i funkcji. Odśpiewano tradycyjne 100 lat i przystąpiono do składania życzeń. Kolejka osób chcących złożyć Pułkownikowi życzenia była ogromna. Wśród niej był gen. bryg. Walerian Sowa, który wręczył płk pamiątkową szablę z wygrawerowanym napisem,,Panu płk dr inż. Janowi Bartyzelowi w 80. rocznicę urodzin - gen.bryg. Walerian Sowa" Nie zabrakło muzyki, wspomnień, okazji do śmiechu, symbolicznej lampki wina i okazjonalnego tortu. Jubileusz w sposób profesjonalny został zorganizowany przez panią Marie Olczyk oraz pana Aleksandra Śliwę.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

PS

W przypadku zainteresowania organizacją podobnych uroczystości proszę o kontakt: MARIA OLCZYK - TEL. 607-343-340

Autorem wiersza jest pan Aleksander Śliwa, został on odczytany podczas benefisu.

"Świat pod Kyczerą" zawitał do Sękowej!!

W ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,, Świat pod Kyczerą” zespoły folklorystyczne z różnych krajów zawitały także do Sękowej. W tym roku w festiwalu uczestniczą zespoły z następujących krajów: z Argentyny, Kolumbii, Nepalu, Ukrainy, Słowacji, Czech i oczywiście z Polski.

We wtorek 10 lipca 2018 r. koło starego kościółka w Sękowej zaprezentowały się ww. zespoły. Festiwal rozpoczął Dyrektor Festiwalu ,,Świat pod Kyczerą,, Jerzy Starzyński, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz dyr. miejscowego GOK pani Iwona Tumidajewicz. Dyr. Starzyński przed każdym występem wiele opowiadał zarówno o gościach ze świata, jak i samej idei festiwalu. Powiedział m.in. że festiwal propaguje różnorodność kultur, uczy jedności, tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość. Pokazuje, że istnieje tak mała mniejszość etniczna jaką są Łemkowie.

Festiwal rozpoczął i zakończył łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera" skupia młodzież łemkowską z terenu Legnicy i okolic a głównym celem jest m.in. propagowanie kultury łemkowskiej, przełamywanie stereotypów i prowadzić edukację wielokulturową.
Zgromadzona publiczność mogła podziwiać barwne stroje i pomysłową choreografie naszych zagranicznych artystów, budziły ogromne zainteresowanie wśród widzów. Mieliśmy okazję obejrzeć wspaniale występy z regionu Czech i Ukrainy, tak bliskie nam, ale podziwiliśmy występy z dalekiej Kolumbii, Argentyny czy też Nepalu

Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała artystów, przedstawiając bogatą kulturę i tradycje ludowe.
Wieczór w Sękowej był wypełniony muzyką, tańcem i śpiewem. Każdy kto przybył znalazł coś niezwykłego dla siebie, fascynującego i interesującego. Dzięki temu festiwalowi mieszkańcy mogli otrzymać niecodzienną dawkę muzyki, która łączy narody.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Część I i część II

KONCERT - ,,Śpiewajmy Dla Niepodległej" z Urszulą Rojek!

W niedzielę 8 lipca 2018 roku w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbył się koncert słynnej śpiewaczki opery wiedeńskiej pani Urszuli Rojek. Koncert Jubileuszowy ,, Śpiewajmy Dla Niepodległej” zorganizowany był w 100 – letnią rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, wieńczący warsztaty muzyczne w ramach zadania ,, Dzieło Muzyczne jako forma edukacji i wychowania” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządów Lokalnych: Burmistrza Miasta i Gminy Bobowa i Wójta Gminy Grybów. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Akademia Ars Vitalis.

Koncert w Dworku Paderewskiego składał się z dwóch części:
I część salonowa – wystąpiła japońska pianistka Megumi Ostuka, która zagrała dwa utwory Fryderyka Chopina – Mazurek B-Dur i Nokturn cis-moll oraz I. J. Paderewskiego – Legenda. Słowo wstępne oraz słowo o Paderewskim przedstawiła prowadząca ten koncert Barbara Kowalska. Następnie Prezes Stowarzyszenia Akademia Ars Vitalis Urszula Rojek powitała przybyłych gości. W dalszej części koncertu wystąpili: Urszula Rojek, Alicja Płonka, Dominika Marcinkowska, Wiktor Patyk, Joanna Zaucha, Grzegorz Rubacha. Na zakończenie tej części nastąpiły odznaczenia i wyróżnienia przez Zagłębiowską Komandorię Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie.

II część plenerowa – wystąpiła Orkiestra Dęta z Siedlisk k/Bobowej, zagrała Poloneza z filmu ,,Pan Tadeusz” oraz ,,Gaude Mater Polonia”, następnie wystąpiły dzieci z grupy tanecznej z Bobowej, które zaprezentowały ,,Polonez Ogińskiego’ i ,,Taniec hiszpański”. Poetka Pani Józefa Myśliwiec odczytała 3 wiersze patriotyczne. Wystąpiła grupa wokalna z Gródka k/Stróż oraz Dziecięcy Zespół Regionalny ,,Pogórzańskie Dzieci z Kąclowej”
Na zakończenie tej wspaniałej uroczystości pani Urszula Rojek nadała sześciu osobom Honorowe Członkowstwo Stowarzyszenia Akademia Ars Vitalis a wspaniała orkiestra dęta grała jeszcze wiele pieśni patriotycznych, koncert zakończyła ,,Pieśnią wieczorną” Stanisława Moniuszki w której to uczestniczyli wszyscy wykonawcy wraz z liczną publicznością. Pani Urszula Rojek podziękowała wszystkim artystom oraz przybyłym gościom za udział w koncercie. Na pewno wspólny koncert z tak znaną i utalentowaną śpiewaczką był niezapomnianym przeżyciem dla nas wszystkich tu przybyłych i pozostanie w naszej pamięci na długi czas.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

,,Rigoletto" na deskach sceny w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie.

7 lipca 2018 r. w ciepłą i gwiaździstą noc (rozpoczęcie godz. 21.00) na deskach sceny w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie, można było obejrzeć sztukę operową, tym razem była to opera pt."Rigoletto" wystawiona przez artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Teatru Muzycznego w Lublinie. Artystom towarzyszyła orkiestra "Impresjone"

To już kolejna dziewiąta opera/operetka, która przyciąga z roku na rok coraz to więcej osób.
Jest to na tyle niecodzienne wydarzenie że tego typu widowiska na terenie Beskidu Niskiego nie odbywają się często. W tę lipcową noc do Regietowa przyjeżdża liczna widownia, aby podziwiać artystów scen operowych. W widowisku zaprezentowały się też miejscowe konie jako "aktorzy" .....bez nich przecież nic nie może się w stadninie odbywać !

Nietypowe dla tego wydarzenia jest to, że opera odbywa się pod gołym niebem w późnych godzinach wieczornych, co dodaje niepowtarzalnego klimatu.

Ponad 50 artystów zachwycała swym rozmachem na scenie (soliści, tancerze, orkiestra), bogata scenografia, doskonałe kostiumy, wspaniały dyrygent pan Tomasz Labuń oraz doskonała narracja Andrzeja Krusiewicza uzupełniają całość. Artyści stworzyli widowisko przyjazne dostarczyli ponad 3 godziny rozrywki i przyjemności. Opera wystawiona była w trzech aktach. Libretto napisał Francesco Maria Piave na podstawie dramatu Król się bawi autorstwa Victora Hugo. Muzykę do niej skomponował Giuseppe Verdi.

* Początek aktu pierwszego

W pałacu księcia Mantui odbywa się bal. W rozmowie księcia z dworzanami oraz śpiewanej przezeń pełnej temperamentu balladzie (Questa o quella) rysuje się charakter tego pozbawionego skrupułów młodzieńca, żądnego jedynie rozkoszy i uciech życia. Niedawno książę uwiódł córkę hrabiego Monterone, a teraz wpadła mu w oko piękna hrabina Ceprano. Błazen książęcy, znienawidzony przez wszystkich pokraczny garbus Rigoletto, wyśmiewa publicznie hrabiego Ceprano i doradza księciu, aby dla uniknięcia kłopotów kazał go po prostu uwięzić i zabić…

Od autora

"Bardzo czekałem na ten wieczór, jestem zachwycony przygotowaniem i wykonaniem całej opery. Warto było zobaczyć stroje, grę aktorów, taniec, śpiew i wspaniała orkiestra. Samo widowisko było ciekawe i zabawne. Kreacje pań były natomiast przewspaniałe. Atmosfera była wspaniała a organizacja imprezy bardzo profesjonalna. Dziękuję i proszę o więcej takich widowisk. "

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ