Newsy:

znalezionych: 979 na 196 stronach
« poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna »

Wielka Wojna - Wielka Konferencja

18 maja 2017 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym "Kasztel w Szymbarku", odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach projektu ,,Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916 – 1917. Z historii lotnictwa nad ,,zapomnianymi” frontami czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię
Konferencja ta była zorganizowana przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

Problematyka tegorocznej konferencji dotyczyła wojny powietrznej 100 lat po wydarzeniach z lat 1916-1917 zaś sama konferencja stała się kolejnym ogniwem zapoczątkowanego badawczego łańcucha i poprzedzała dwie kolejne międzynarodowe konferencje naukowe przygotowywane na lata 2018 i 2019, mające nawiązywać do ww tematyki w stulecie wydarzeń z historii lotnictwa Wielkiej Wojny z lat 1917/1918 i 1918/1919.

Dlaczego doszło do jej organizacji? Wielka Wojna jest okresem w historii XX wieku, który do dziś zapisał się na stałe, nie tylko w mentalności mieszkańców Europy Zachodniej i historyków z tamtej części świata. Działania wojenne na jak i nad Frontami Wschodnim, Bałkańskim, Alpejskim, nad Morzem Adriatyckim oraz na i nad terenami Bliskiego Wschodu są stale w cieniu wydarzeń z i znad Frontu Zachodniego Wielkiej Wojny 1914-1918 r. Zapomina się w nauce zarówno w Europie jak i na świecie jaką rolę odegrało lotnictwo na ww teatrach działań wojennych. Ulega się stereotypowi, że wojenna historia lotnictwa Wielkiej Wojny to głównie wydarzenia znad Francji i Belgii i częściowo znad Alp z lat 1914-1918. Spójrzmy zatem na historię Wielkiej Wojny i piątej broni z trzeciego wymiaru przez pryzmat wydarzeń badanych przez zawodowych historyków zajmujących się badaniami działań lotnictwa nad Frontem Wschodnim, nad Bałkanami i Alpami, sięgającymi w swych planach badawczych po Kaukaz i Lewant pochodzącymi z Republik Czech, Słowacji, Austrii, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Albanii, Rumunii, Bułgarii, Grecji jak i z innych części Europy i Świata.

Opiekę merytoryczną sprawował dr hab. Andrzej Olejko prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W III Międzynarodowej Konferencji Naukowej wzięło udział 10 członków Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Oddział Kraków z prezesem płk pil Stanisławem Wojdyłą oraz prezes por. pil. Leszek Mańkowski z Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Z powiatu gorlickiego Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP reprezentował Aleksander Gucwa i Kazimierz Sacha.
W konferencji uczestniczył także Zastępca Wójta Gminy Pleśna Ryszard Stankowski

Konferencję rozpoczął kilka minut po10:00 dyr. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów Zdzisław Tohl, po nim wystąpił gość honorowy Starosta Gorlicki Pan mgr inż. Karol Górski następnie dr hab. Andrzej Olejko prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz dr Paweł Korzeniowski z-ca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jako pierwszy z wykładowców głos zabrał:

10:40 dr Harald Fritz Potempa – Berlin/Potsdam / NIEMCY O panowanie w powietrzu. Niemieckie siły lotnicze 1916/1917 na Froncie Zachodnim.

11:00 dr Sergiej Nelipowicz – Moskwa / ROSJA Niespodzianki Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny 1914-1918

11:20 dr Gerhard Artl – Wiedeń / AUSTRIA Użycie lotnictwa przed i w czasie bitwy o Monte Ortigara w czerwcu 1917 r. na Froncie Włoskim

W przerwie po godz. 12.00 odbył się pokaz akrobacji w wykonaniu dwusamolotowego klucza replik samolotów historycznych z okresu Wielkiej Wojny – Nieuport 11 i Nieuport 17

12:20 Boris Ciglić – Belgrad / SERBIA Na Froncie Macedońskim bez zmian. Serbskie lotnictwo w 1917 r.

12:40 dr hab. Andrzej Olejko, prof. WSOSP – Dęblin / POLSKA Lotnictwo Austro-Węgier w kampanii rumuńskiej 1916 r.

13:00 dr hab. Andrij Kharuk, prof. NAWL – Lwów / UKRAINA Rosyjskie lotnictwo morskie na Morzu Czarnym w latach 1914-1917

13:20 Paolo Varriale – Rzym / WŁOCHY Wielkie nadzieje i wielkie obawy: śmierć i zmartwychwstanie włoskich sił powietrznych w operacjach lotniczych w 1917 r.

Po zakończeniu wystąpienia przez prof. Varriale, Prezes SSLW płk. pil Stanisław Wojdyła wręczył dyr. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Panu Zdzisławowi Tohlowi medal pamiątkowy 100 lecia powstania Lotnictwa Polskiego (ostatnie zdjęcie w galerii)

15:15 David Méchin - Lyon / FRANCJA Królewski Korpus Lotniczy: Witamy w klubie samobójców - wojna przeciw Zeppelinom

15:35 Aleksander Demianiuk - Łuck / UKRAINA Lotnictwo rosyjskie Frontu Południowo-Zachodniego w latach 1916-1917

15:55 Michal Plavec – Praga / CZECHY Czescy piloci testowi. Loty próbne samolotów firmy Aviatik w 1917 r.

16:15 Bohumír Kudlička – Praga / CZECHY Hansa Brandenburg C.I - najbardziej udany wielozadaniowy samolot austro-węgierskiego lotnictwa podczas Wielkiej Wojny

Był to ostatni wykład w dniu dzisiejszym, po czym odbyła sie dyskusja i zakończenie konferencji.

Międzynarodowa konferencja zakończona będzie wydaniem materiałów pokonferencyjnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - kliknij *** zdjęcia lotnicze z prywatnego archiwum *** ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” - poświęcenie cmentarza nr 159 w Lichwinie

W Lichiwnie znów patriotycznie! W niedzielę, 14 maja odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego w ubiegłym roku cmentarza wojennego nr 159 Lichwin - Łazy, zwanym także "Małym Cmentarzem Legionowym".
Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy frontów I wojny światowej, której przewodniczył proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lichwinie ks. Jan Kwiarciński z udziałem ks. prof. Zbigniewa Wolaka oraz ks. Michała Dziewita z Parafii Pleśna. Niecodzienny i nader podniosły charakter liturgii dodały nadto czytania i modlitwa wiernych odczytane w językach polskim i niemieckim oraz udział Orkiestry Dętej Szczepanowice pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Skrzelowskiego i licznych pocztów sztandarowych.

Po wspólnym nabożeństwie prowadzący uroczystość Ryszard Stankowski - Zastępca Wójta Gminy Pleśna - wydał komendę wystawienia posterunku przy centralnym krzyżu cmentarza przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy" Sekcja Strzelecka w Pleśnej i delegację uczniowską Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem.

Po odegraniu hymnów państwowych Rzeczpospolitej Polski i Republiki Austrii proboszcz parafii Lichwin dokonał poświęcenia cmentarza. Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik powitał zaproszonych gości, mieszkańców gminy, dzieci i młodzież. Głos zabrali także Konsul Honorowy Republiki Austrii Andrzej Tombiński oraz współorganizatorzy uroczystości Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz. W imieniu Austriackiego Czarnego Krzyża, z którym Gmina Pleśna od lat współpracuje na polu odnawiania miejsc pamięci, głos zabrał płkErwin Fitz. Asystent posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego Marian Iwaniec odczytał list parlamentarzysty skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Dla uczczenia uroczystości harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej zapalili pod cmentarnym krzyżem znicze: biały i czerwony. Następnie Wójt Gminy Pleśna, Starosta Tarnowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Tomasz Jamróz - Piłsudski - komendant Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich dokonali inauguracji powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przed bramą cmentarza. Gest ten stanowił swoisty prolog do przyszłorocznych uroczystości na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż na poświęconym miejscu spoczywa 9 legionistów Józefa Piłsudskiego.

W ostatnim punkcie programu - dla upamiętnienia uroczystości - przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji i placówek oświatowych złożyli wieńce i wiązanki przed krzyżem na terenie cmentarza.

Po komendzie na rozformowanie pocztów sztandarowych i odegraniu "Warszawianki" uczestnicy udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichwinie, gdzie miała miejsce druga część uroczystości - prezentacja i prelekcja przewodnika beskidzkiego Romana Frodymy zatytułowana "Zachodniogalicyjskie Cmentarze Wojenne w gawędzie przewodnickiej".

Tutaj też wójt Józef Knapik wyróżnił i podziękował kilku osobom szczególnie zaangażowanym w wieloletnie działania na rzecz ochrony miejsc pamięci na terenie Gminy Pleśna. Wśród nich byli: Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża Friedrich Schuster, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk, Agnieszka Partridge, Krzysztof Garduła i Roman Frodyma.

Uroczystość w Lichwinie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Andrzej Tombiński - Konsul Honorowy Austrii, Aleksandr Minkin - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Stanisław Sorys - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz - Starosta Powiatu Tarnowskiego, przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża - Friedrich Schuster, Erwin Fitz, Jozef Riedl, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Mucha, Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk - Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego - Zbigniew Karciński, Radni Gminy Pleśna - Anna Wadas, Tadeusz Malec, Grzegorz Kopeć, asystent Posła Wiesława Krajewskiego - Marian Iwaniec, Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie - Henryk Łabędź, Beata Nykiel z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Agnieszka Partridge, Roman Frodyma, Krzysztof Garduła, Wacław Majewski - Prezes Zarządu Gminnego PSL.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Posterunku Tarnów - Zachód Robert Michałek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie - mjr Łukasz Olenicz, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień - mjr Wiesław Maciejewski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie - ppłk Antoni Serafin, Przedstawiciel PSP Tarnów - kpt. Maciej Wolański; oraz placówek oświatowych z Rzuchowej, Pleśnej, Janowic, Lichwina, Świebodzina, Szczepanowic.

W uroczystości partycypowały rodziny żołnierzy pochowanych na poświęconym cmentarzu.
Opiekę nad wydarzeniem sprawowało Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - fot. S. Smoleń

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - fot. A. Gucwa***Zobacz także tu - kliknij

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ - Tarnowska.tv

Zobacz filmik z uroczystości.

Przemówienie wygłoszone przez Wójta Gminy Pleśna

Szanowni Państwo! Ziemia, na której dzisiaj stoimy, przed stu laty połączyła żołnierzy wielu narodowości i wyznań. Walczyli po przeciwnych stronach – złączyła ich śmierć. W zbiorowych i pojedynczych mogiłach cmentarza nr 159 wieczną wartę zaciągnęli walczący w armiach rosyjskiej i austro – węgierskiej, w tym legioniści polscy walczący pod Łowczówkiem – stąd o miejscu tym zwykło się mówić „mały cmentarz legionowy”.

Ponad wiek temu, front I wojny światowej przetaczający się przez te piękne górskie okolice, pozostawił po sobie żniwo śmierci. Wyrazem tego jest 19 cmentarzy na terenie Gminy Pleśna, z których aż 4 znajduje się w obecnych granicach administracyjnych Lichwina – największy z nich jest dokładnie na górze, którą doskonale stąd widzimy – zwanej popularnie „Głową Cukru”.

To dziedzictwo, ten materialny wyraz tragedii, ale także dzieła, dziś podziwiane jako dzieła kunsztu architektonicznego, zobowiązują nas żyjących do realizacji swoistego testamentu zapisanego w tych nagrobkach, kamieniach czy krzyżach. Testamentu, który krzyczy: pamiętajcie, nie powtarzajcie wojny, szanujcie nas i szanujcie siebie.

Kolejne pokolenia realizują ten testament. Dzięki instytucjom: m.in. Urzędowi Marszałkowskiemu, Urzędowi Wojewódzkiemu i ludziom dobrej woli, dzięki współpracy międzynarodowej zwłaszcza z Austriackim Czarnym Krzyżem, miejsca te sukcesywnie są odnawiane. To Wielka zasługa naszych poprzedników, ale i wielu osób tutaj obecnych. Dziś wszystkim z tego miejsca dziękuję za wszelki wkład pracy, pomoc materialną i finansową, dzięki której możliwe jest utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci. Szczególne słowa podziękowania należą się wcielonej obecnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która za pośrednictwem Pana Wojewody na odnowienie właśnie tego cmentarza przeznaczyła kwotę 70.000 zł.

Ale połączyła nas tu również, tak licznie zgromadzonych, idea pamięci i chęć oddania czci poległym zarówno na cmentarzu 159 jak i innych rozsianych w Gminie Pleśna, powiecie tarnowskim, w południowo wschodniej Polsce.

Witam serdecznie wszystkich przybyłych na to miejsce - cmentarz wojenny oznaczony numerem 159 w Lichwinie. Są z nami: Rodziny żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr 159 w Lichwinie, Konsul Honorowy Republiki Austrii – P. Andrzej Tombiński, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie – P. Aleksandr Minin, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego P. Józefa Pilcha – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego P. Paweł Mucha, P. Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Zbigniew Wolak, ks. Proboszcz Porucznik Jan Kwarciński, ks. Michał Dziewit, Przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża: P. Friedrich Schuster, P. Erwin Fitz, P. Jozef Riedl, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego – P. Zbigniew Karciński, Radni Gminy Pleśna na czele z Wiceprzewodniczącą RG P. Anną Wadas, P. Tadeuszem Malcem i P. Grzegorzem Kopeć, Asystent Posła Wiesława Krajewskiego – P. Marek Iwaniec, Przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Posterunku Tarnów – Zachód P. Robert Michałek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – mjr Łukasz Olenicz, Zastępca Kom Wojskowej Komendy Uzupełnień – mjr Wiesław Maciejewski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk Antoni Serafin, Przdstawiciel PSP Tarnów – Kom JRG2 Tarnów – kpt. Maciej Wolański, Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie – P. Henryk Łabędz, P. Beata Nykiel – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Pani Agnieszka Partridge, P. Roman Frodyma – nasz dzisiejszy prelegent, P. Krzysztof Garduła – przyjaciel i swoisty łącznik z Austriackim Czarnym Krzyżem,| P. Wacław Majewski – Prezes Zarządu Gminnego PSL, Przedstawiciele Sokoła na czele z Prezesem Oddziału Gminnego Stowarzyszenia "Sokół" Sekcji Strzeleckiej – P. Adam Ciurej. Witam Przedstawicieli ŚZŻAK Koło Pleśna, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu tarnowskiego i Gminy Pleśna, Orkiestrę Dętą ze Szczepanowic działającą przy CKSiP Gminy Pleśna na czele z kapelmistrzem P. Jackiem Skrzelowskim. Witam przedstawicieli mediów, Poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego i Gminy Pleśna. Witam Mieszkańców, dzieci i młodzież.

Witam Współgospodarzy dzisiejszej uroczystości: Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa i Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Romana Łucarza.

„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” – znaleźli nie tylko pokój, ale i miejsce, gdzie czczona jest ich pamięć. Dlatego przyjdź tu przechodniu, turysto, zatrzymaj się; także ty, który mieszkasz w pobliżu; wspomnij tu spoczywających, pomyśl o ich tragedii, dramacie ich rodzin, o tragizmie wojny. Pomyśl…, pomódl się o pokój, mądrość, roztropność w swoim życiu, w swojej pracy, dla swojej rodziny i dla swojego kraju.

Dziękuję bardzo.
Źródło: UG Pleśna

MAJÓWKA HISTORYCZNA W PAŁACU W SIARACH

24 czerwca br. mija 80. rocznica śmierci Władysława Długosza – wielkiego Polaka z Ziemi Gorlickiej, senatora II RP, posła na Sejm Krajowy, posła do Rady Państwa CK Austro-Węgier, ministra dla Galicji i prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego, wieloletniego marszałka Rady Powiatowej w Gorlicach. Pamiętali o tym wydarzeniu słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach, którzy 10 maja br. odbyli „Majówkę” historyczną w Siarach i Sękowej. Ponad 70-cioro seniorów – z dominacją pań – pomaszerowało w marszu Nordic Walking do Pałacu Długoszów w Siarach. Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała studentom.

Przed pałacem witał wszystkich Aleksander Gucwa – pasjonat historii, właściciel portalu sekowa. info, doskonały znawca życia, pracy i działalności społeczno-politycznej Długosza i jego rodziny. Powitał wszystkich studentów „Złotego Wieku” – wprowadzając w gawędę historyczną o pierwotnym dworze Władysława Dembowskiego, dziedzica Siar, o młodym 26 letnim mężczyźnie, Władysławie Długoszu, doskonale wykształconym w Krakowie i Pradze, który zapoznał się z córką dziedzica, przepiękną Kamilą Dembowską, zakochał i wyznał miłość, ale długo nie miał przychylności ojca Kamili. Dalsza gawęda odbywała się już w pałacu. Pan Olek prowadził po salonach, pokojach, zakamarkach. Opisywał i wyjaśniał motywy architektoniczne, płaskorzeźby, obrazy.

Trochę zmęczeni słuchacze zasiedli przy pięknie zasłanych białymi obrusami stołach, ze świecznikami, cukiernicami. Patrzyli na wyróżniający się wielkością obraz rodziny – wszystkich dzieci Kamili i Władysława Długoszów, którzy doczekali zgody Władysława Dembowskiego i stanęli na ślubnym kobiercu 6 czerwca 1896 r. Gawęda była coraz ciekawsza, bo opowiadał o życiu, losach, tajemnicach Marii, Tadeusza, Jana i Tymoteusza. Na zakończenie rektor UZW w Gorlicach Roman Dziubina, piękną polszczyzną odczytał list miłosny pisany przez Wł. Długosza w 1890 r. do Kamili Dembowskiej. Chętnie słuchano by opowieści, ale … podano do stołów. Piękne kelnerki wniosły wazy ze strogonowem, pieczywo w chlebowych koszyczkach, sztućce, filiżanki z kawą i herbatą. A wszystko w pałacowych wnętrzach. Posileni, pełni wiedzy o życiu, działalności i rodzinie Władysława Długosza, utrwaliliśmy na fotografii swoją obecność w pałacu w Siarach i spokojnym spacerem przemaszerowaliśmy do okazałego mauzoleum – grobowca Długoszów na cmentarzu parafialnym w Sękowej. Widoczny z daleka, budzi zachwyt swoją okazałością i klasyczną architekturą. W kryptach tej kaplicy stanęliśmy przy grobowcach Długoszów – Władysława, który zmarł i pochowany został 80 lat temu i Kamili, która żyła 96 lat, zmarła w 1969 roku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ a także RELACJĘ FILMOWĄ

Gimnazjaliści z Sękowej
w Muzeum Auschwitz - Birkenau i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

5 maja 2017 r. gimnazjaliści z klas I i II z Sękowej w ramach realizacji edukacji patriotycznej oraz zadań Programu Wychowawczego Szkoły zwiedzali Miejsce Pamięci - Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

Przy pięknej pogodzie o godz. 6.00 rano wyruszył autokar 40 gimnazjalistami i czwórką opiekunów w kierunku Oświęcimia. Celem tej wycieczki było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce jak również kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.
Podczas jazdy emerytowany nauczyciel pan Aleksander Gucwa zapoznał skrótowo z historią obozu, te pierwsze wiadomości zostały utrwalone i poszerzone przez miejscową panią przewodnik, która przez ponad 3 godz. na terenie największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu, Auschwitz i Birkenau przekazała i pokazała okrutną historię zagłady ludności. Tu naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których wymordowali ponad milion europejskiej ludności w tym ponad 900 tyś Żydów. Na terenie tego obozu zachowały się miejsca pełne ludzkich popiołów i najwięcej pozostałości poobozowych kompleksu Auschwitz. Ogrom obszaru, prymitywne baraki więźniarskie, ruiny innych obiektów lub pozostałości po nich, kilometry obozowego ogrodzenia i dróg w pełni oddają to czego nie da się wyrazić słowami - bezmiar upodlenia, okrucieństwa i nieludzkiej zbrodni oraz specyficzną obozową architekturę, która podporządkowana była jednemu celowi - zagładzie ludzi. Wizyta w Muzeum była lekcją człowieczeństwa, lekcją przeprowadzoną z dbałością o wrażliwość młodych ludzi, ale bez nadmiernego łagodzenia strasznej prawdy.

Młodzież nasza była bardzo zdyscyplinowana, zainteresowana tymi wydarzeniami i pochwalona przez panią przewodnik na zakończenie tej niecodziennej lekcji historii. To przez takie lekcje młodzież próbuje znaleźć przyczyny rodzenia się nienawiści i pogardy, a także na własne oczy mogła zobaczyć miejsce, masowego mordu i upadku cywilizacyjnego. Dlatego działania edukacyjne w tych miejscach pamięci mają szczególnie ważne znaczenie, gdyż wiedza i wrażliwość dopiero u tej młodzieży się kształtuje.

***

Auschwitz - Birkenau, zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, działających w latach 1940 - 1945 na terenie dzisiejszego Oświęcimia i okolic. Miejsce upamiętniające mord na ludziach tam osadzonych. Szacuje się, że liczba uwiezionych wynosiła około 1,3 mln osób, zabitych natomiast 1,1 mln. Nazwy Auschwitz i Birkenau to niemieckie odpowiedniki polskich: Oświęcim i Brzezinka. Jest to jedyny obóz koncentracyjny, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Po zwiedzeniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przyjechaliśmy do Tarnowskich Gór. Tu zwiedziliśmy zabytkową Kopalnie Srebra, jest to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni ,,Czarnego Pstrąga”
Po zjechaniu windą na głębokość 40 m z przewodnikiem ,w kaskach ochronnych przeszliśmy ponad 1700 m. W czasie niezwykłej wędrówki zobaczyliśmy pochodzące z XVIII i XIX w. przodki górnicze, dawne stanowiska pracy i narzędzia. Blisko 300 metrowy fragment trasy pokonaliśmy łodzią, śpiewając wraz przewodnikiem i słuchając jego śląskich kawałów. W budynku nadszybia Kopalni Srebra znajduje się multimedialna wystawa na której można zapoznać się z historią, geologią, technikami wydobycia i odwadniania tarnogórskich podziemi. Wędrując z przewodnikiem zobaczyliśmy dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do wydobywania urobku, a nawet górniczą przenośną toaletę.
Tuż przy budynku kopalni znajduje się Skansen Maszyn Parowych To bogata kolekcja maszyn parowych używanych w dawnym przemyśle. Znajdują się tu takie eksponaty jak: walec drogowy, dźwig kolejowy, lokomobila, liczne parowozy, agregat prądotwórczy, pompy parowe oraz maszyny wyciągowe.
Program wycieczki dobiegł końca, wszystko zostało przy pięknej pogodzie zrealizowane, jeszcze tylko po drodze Mc Donalds i przed godz. 22.00 spotkanie z rodzicami na parkingu szkolnym!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

4 MAJA - DZIEŃ ŚW. FLORIANA - ŚWIĘTO STRAŻAKA

Jak co roku strażacy - zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, obchodzą w maju swoje święto. Międzynarodowy Dzień Strażaka w większości krajów europejskich, obchodzony jest tradycyjnie od ponad 150 lat, jest to święto obchodzone 4 maja w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP.

Z tej to okazji ks. proboszcz Janusz Kurasz z parafii p.w. św. Józefa w Sękowej, odprawił Mszę św. w cerkwi – kościele p.w. Opieki Bogarodzicy w Owczarach. Ks. proboszcz podczas Słowa Bożego powiedział m.in. dzisiejsza Eucharystia odprawiona jest w intencji wszystkich strażaków. Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia - strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów ale również wypadków drogowych czy powodzi. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Ich postawa stanowi przykład godny naśladowania przez wszystkich.
Z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom składam najlepsze życzenia! Serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Sękowej, Siar i Owczar za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech św. Florian ma Was w swojej opiece – powiedział proboszcz ks. Janusz Kurasz. Wcześniej przedstawił sylwetkę św. Floriana. (poniżej)

Po Mszy św. wszyscy druhowie z trzech jednostek OSP z Sękowej, Siar i Owczar spotkali się w remizie OSP Owczary. Podczas poczęstunku pani wójt gminy Małgorzata Małuch z okazji Dnia Strażaka złożyła podziękowania i życzenia: ,,Życzę wszystkim druhom dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Składam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Niech podejmowane przez Was działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszej humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – powiedziała wójt M. Małuch

Kim był Święty Florian?

To postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem. Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską najpierw potwornie skatowany i wrzucony do rzeki Enns. Około tysiąca lat po tym, do Krakowa przybyły szczątki Św Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas wielkiego pożaru miasta.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Cerkiew w Owczarach