Newsy:

znalezionych: 1113 na 223 stronach
« poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »

EMIL CZECH - Sławny Trębacz z Bobowej

Trębacz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, który po zdobyciu wzgórza Monte Cassino, na ruinach klasztoru odegrał hejnał mariacki. Postać tego wyjątkowego człowieka zasługuje na przypomnienie. Emil Czech, syn Józefa i Marii z domu Szubrawskiej, urodził się 8 sierpnia 1908 roku w miejscowości Bobowa powiat Gorlice, (obecnie woj. Młp.) gdzie ukończył 6 klas, gimnazjum i 3-letnią szkołę przemysłową. Do wybuchu wojny 1939 roku był pracownikiem umysłowym. Służbę wojskową rozpoczął w 1927 r. w I Pułku Saperów Kolejowych w Krakowie. W wojnie obronnej 1939 r. walczył koło Stryja. 20 września wraz ze swoją jednostką przekroczył granicę węgierską i do roku 1940 przebywał w obozie dla internowanych żołnierzy Wojska Polskiego.

W ramach organizowanych przerzutów, przez Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię, przedostał się do Palestyny i został wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jego szlak bojowy w Afryce, w szeregach 3Dywizji Strzelców Karpackich, prowadził przez Aleksandrię, Tobruk, gdzie przez 8 miesięcy w bardzo trudnych warunkach brał udział w walkach z Niemcami, aż na wzgórze pod El Ghazal. Tam uczestniczył w przełamywaniu niemieckiej obrony. Na przełomie lat 1943 i 1944. 3DSK została przerzucona do Włoch i objęła odcinek nad rzeką Sangro. W kwietniu 1944 r. nastąpiła koncentracja jednostek pod wzgórzem Monte Cassino. Po zwycięskim szturmie i zdobyciu klasztoru, 18 maja o godzinie 10.00 na gruzach klasztoru zawisła polska flaga, a w południe na rozkaz dowódcy 3 DSK plut. Emil Czech z III Batalionu Saperów odegrał hejnał mariacki, ogłaszając światu zwycięstwo żołnierza Wojska Polskiego. Stojący obok polscy żołnierze rękawami ocierają łzy…..

Emil Czech wrócił do kraju z Anglii w roku 1947, mieszkał krotko w rodzinnym miasteczku Bobowa, wkrótce wyjechał i osiedlił się w Kłodzku. Podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. Przepracował w nich ponad dwadzieścia lat, aż do przejścia na emeryturę. Emil Czech był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą za Wojnę 1939–1945, Gwiazdą Afryki i Gwiazdą Italii, Medalem Za Obronę Imperium Brytyjskiego 1939–1945, Krzyżem pamiątkowym Monte Cassino, odznaką Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, odznaką Za Poniesione Rany z Jedną Gwiazdą oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Emil Czech realizował się też żywo w pracy społecznej. Był członkiem kolejowej orkiestry, ławnikiem Sądu Powiatowego i członkiem Zarządu oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kłodzku. Do ostatnich chwil swego życia był prelegentem w szkołach. Opowiadając młodzieży o swym udziale w wojnie obronnej 1939 r. oraz o służbie w Brygadzie Strzelców Karpackich, a w szczególności o bitwie pod Monte Cassino. Zmarł 26 marca 1978 r. i pochowany został na cmentarzu w Kłodzku.

Brat plut. Emila, Tadeusz Czech ur.27.12.1903 r w Starym Samborze, zginął w 1920 r. śmiercią bohatera w obronie Warszawy.

POKÓJ ICH DUSZY.

Od Autora

Jako rodowity bobowianin, jestem dumny z faktu znajomości pana Emila, który pochodził z Bobowej, pow. Gorlice, Młp. Pana Emila znałem osobiście, podczas wakacyjnych odwiedzin Rodziny i Bobowej. Będąc uczniem LO, bardzo często słuchałem z wielkim zainteresowaniem Jego opowiadań o swym udziale w wojnie obronnej 1939 r. oraz o służbie w Brygadzie Strzelców Karpackich, a w szczególności o bitwie pod Monte Cassino.
Żegnaj Wielki Człowieku, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu!
Cześć Jego Pamięci!

Róża Thun z mandatem do Parlamentu Europejskiego!! Gratuluję!!!

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to wbrew pozorom niezwykle ważny moment zarówno dla Polski jak i Europy. Z perspektywy naszego podwórka, przyszła kadencja władz Unii Europejskiej to czas uchwalania budżetu unijnego na lata 2021 – 2027, w którym Polska musi zawalczyć o jak największą pulę pieniędzy potrzebnych do dalszego rozwoju naszego kraju. Jednocześnie dla instytucji Unii Europejskiej to „być albo nie być”, biorąc pod uwagę dużą liczbę kandydatów do PE reprezentujących ruchy populistyczno – prawicowe, de facto chcące osłabić jej trwałość.

Pozytywny, powyborczy scenariusz to zwycięstwo umiarkowanych kandydatów spod znaku Europejskiej Partii Ludowej, zmierzających do stabilnej reformy Unii Europejskiej oraz uchwalenia przyszłego budżetu, korzystnego dla Polski. Niewątpliwie do takich kandydatów należy Różna Thun – numer jeden na liście Koalicji Europejskiej. Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, bo tak brzmi jej pełne nazwisko, jest rodowitą polką, córką profesora Jacka Woźniakowskiego, historyka sztuki KUL, założyciela wydawnictwa „Znak” i prezydenta Krakowa w latach 1990–1991. Wspomniana kandydatka może pochwalić się niezwykle bogatym życiorysem, wypełnionym działalnością opozycyjną, aktywnością międzynarodową oraz integracją europejską. Biegle włada czterema językami - angielskim, francuskim, niemiecki i włoskim. Róża Thun od 2009 roku sprawuje mandat posła do Parlamentu Europejskiego, zajmując się sprawami bezpieczeństwa na drogach oraz rynkiem wewnętrznym i ochroną konsumenta. W ostatnich latach mogliśmy również obserwować jej aktywność w aspekcie obrony demokracji oraz promowania zasad praworządności w naszym kraju.

Z całą pewnością Róża Thun prezentuje stabilne, mądre, a przede wszystkim oparte na olbrzymim doświadczeniu, podejście do roli Unii Europejskiej jak również miejsca Polski w Europie. Lata pracy w instytucjach europejskich oraz znajomość mechanizmów rządzących Unią, czynią z Róży Thun prawdziwego ambasadora polskich interesów.

PILNE !!! Głosuj tylko na KOALICJĘ EUROPEJSKĄ, innym już dziękujemy!!!

26 maja 2019 r. oddajmy głos na RÓŻĘ THUN!!

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego w parafii Małastów.

W dniu 9 maja 2019 r. przybył do Parafii Małastów ks. biskup Edward Białogłowski , Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. biskupowi w tej wizytacji.
Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. Róże Różańcowe nieustannie modliły się w tej intencji, chorzy również odmawiali modlitwę w intencji ks. biskupa i jego spotkania ze wspólnotą parafialną. Ks. biskup przybył do parafii jako następca apostołów , by spotkać się z wiernymi i umocnić wiarę. W czasie jego odwiedzin wierni przeżywali wspólnie celebracje Eucharystii w Ropicy Górnej i Małastowie oraz nabożeństwa : w Bodakach – modlitwę Anioł Pański za Zmarłych i Litanię do Matki Bożej w Pętnej.

Ks. biskup odwiedził także Przedszkole „Promyczek” w Ropicy G. gdzie dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie przedstawiły program religijno-patriotyczny dla Ks. biskupa i zaproszonych Gości oraz szkołę w Bodakach gdzie również dzieci występowały przed ks. biskupem śpiewając i recytując wiersze w językach: polskim , angielskim i łemkowskim. Spotkania w Przedszkolu w Ropicy Górnej i szkole w Bodakach zakończyły się wspólną kawą i ciastkiem. Ponadto ks. biskup spotkał się w Małastowie z grupami parafialnymi : Radą Parafialną, Różami ,scholami, Caritas Parafialną, Ministrantami, Strażakami i Leśnikami. Było to ważne wydarzenie dla Parafii Małastów. Wizytacja parafii odbywa się według określonego obrzędu. W Ropicy Górnej i Małastowie nastąpiło uroczyste powitanie ks. biskupa przez przedstawicieli parafii i księdza proboszcza Adama Prącika. Przy bramie kościoła ks. proboszcz wraz z asystą liturgiczną, przedstawicielami parafii i wiernymi oczekiwał na przyjazd ks. biskupa. W Ropicy Górnej przed pięknie wykonaną bramą powitalną, przed ogrodzeniem kościoła z napisem ”Witaj nam Arcypasterzu” , a w Małastowie przed drzwiami głównymi kościoła nad którymi witał ks. biskupa podobny napis na banerze jak w Ropicy G. W Małastowie ks. biskup wyszedł z plebanii przed drzwi główne kościoła w asyście ks. dziekana Stanisława Ruszela. Następnie ks. proboszcz podał ks. biskupowi kropidło oraz krzyż do ucałowania , a przedstawiciele parafii : chleb i sól. Po tym ze śpiewem wyruszyła procesja do kościoła. Po dojściu do ołtarza odmówiono modlitwy i nastąpiło oficjalne powitanie ks. biskupa. Natomiast w Bodakach i Pętnej gdzie ks. biskup uczestniczył w nabożeństwach, przedstawiciele tych części parafii , po nabożeństwach podziękowali ks. biskupowi za odwiedzenie świątyń ,wiernych ,wspólną modlitwę wręczając wiązankę kwiatów. Po powitaniu w Ropicy G. ks. biskup odprawił Mszę św. w intencji wszystkich parafian a po Mszy św. pojechał do Przedszkola „Promyczek” by tam spotkać się z dziećmi i nauczycielami oraz Panią Dyrektor. Na to spotkanie przybyła też Pani sekretarz Urzędu Gminy Zofia Rowińska, która na zakończenie wręczyła biskupowi obraz cerkwi greckokatolickiej p.w. Opieki Bogarodzicy w Owczarach. Następnie ks. biskup odwiedził szkołę w Bodakach, gdzie również spotkał się z dziećmi ,nauczycielami, ks. Mirosławem Cidyło proboszczem parafii prawosławnej p.w. Kosmy i Damiana w Bartnem, z panią sekretarz UG w Sękowej, przew. Rady Gminy Bogusławem Moroniem i sołtysem Adamem Kuziakiem

O godz. 12.00 odmówił Anioł Pański w świątyni w Bodakach w intencji wszystkich Zmarłych oraz uczestniczył w nabożeństwie do Matki Bożej. Po krótkiej przerwie obiadowej o godz.15.00 ks. biskup odmówił z wiernymi koronkę do Bożego Miłosierdzia w cerkwi gr. kat. w Pętnej a następnie odwiedził chorych na terenie parafii.

O godz. 16.30 w Małastowie spotkał się z grupami parafialnymi zaś o godz. 17.00 w Małastowie odprawił Mszę św. w intencji parafian, wygłosił homilię i udzielił wiernym Błogosławieństwa Bożego. Po mszy św. ks. Adam proboszcz parafii podziękował ks. biskupowi za trud przeprowadzonej wizytacji a wiernym za liczny udział podczas tej wizytacji. Ostatnim wydarzeniem tego dnia było spotkanie po Mszy św. w Małastowie , na plebanii ks. biskupa z księżmi z dekanatu gorlickiego.

Porządek wizytacji kanonicznej ks. Biskupa w parafii Małastów w dniu 9 maja 2019 r.

9.00- Powitanie Ks.Biskupa w Ropicy Górnej(filia) i Msza św.
10.30 - Wizyta Ks.Biskupa w Przedszkolu ”Promyczek” w Ropicy Górnej
11.30 - Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej w Bodakach
12.00 - Anioł Pański z Ks. Biskupem w kościele p.w. św. Dymitra w Bodakach w intencji Zmarłych oraz nabożeństwo do Matki Bożej.
12.30 - Obiad w Małastowie
15.00 - Koronka do Bożego Milosierdzia w cerkwi greckokatolickiej w Pętnej.
15.45 – Wizyta u chorych w parafii
16.30 - Spotkanie grup parafialnych (Schole, Róże Różańcowe, Rada Parafialna, Caritas, Strażacy, Leśnicy, Ministranci i Lektorzy) z Ks. Biskupem
17.00 - Powitanie Ks.Biskupa oraz Msza św. pod przewodnictwem Ks.Biskupa w kościele p.w.NMP Wniebowziętej w Małastowie.
18.30 - Spotkanie na plebanii ks. biskupa z księżmi z dekanatu gorlickiego.

*** Całość wizytacji opisał oraz utrwalił na zdjęciach i filmach ALEXANDER GUCWA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

„Pusty las” — spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman.
Wystawa - Śniatyn

8 maja 2019 r. o godz. 18.00-tej w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, odbyło się otwarcie wystawy „Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna”. Wystawa to opowieść o różnych aspektach życia w barwnej, wielokulturowej społeczności niewielkiego miasteczka, oparta przede wszystkim na zachowanych przedwojennych zdjęciach wykonanych przez lokalnego fotografa Ignacego (Jidla) Schmitzlera oraz wspomnieniach mieszkańców i ich rodzin. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Mobilna Przestrzeń Kultury we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie i Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Po otwarciu wystawy rozpoczęło się spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman oraz promocja jej najnowszej książki „Pusty las”. To opowieść o życiu w miejscu, które wiele nacji mogło nazywać swoim domem. Żydzi, Łemkowie i Cyganie zamieszkujący zielone wzgórza Beskidu Niskiego stanowili ogromny odsetek populacji mieszkańców niskich, ale najpiękniejszych gór Polski. Wszyscy oni pozostawili po sobie echa, które do tej pory są często słyszalne w otaczających nas „pustych lasach”. Spotkanie, poprowadziła Justyna Jupowicz-Kozak. Na zakończenie promocji pani Monika otrzymała wiązankę kwiatów.
W trakcie spotkania Księgarnia Mieszko prowadziła sprzedaż książek Moniki Sznajderman.

Od autora:

Spotkanie promocyjne nowej książki dało możliwość podjęcia dyskusji nad tożsamością ludzi mieszkających na Łemkowszczyźnie. Mam nadzieję, że książka stanie się ważnym głosem w tej narracji, ale przede wszystkim przyjemną lekturą.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W Sękowej odbyła się po raz dziewiąty rekonstrukcja historyczna
,,Bitwy pod Gorlicami".

104 lata temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej – ,,Bitwy pod Gorlicami”. Z tej okazji 4 maja 2019 r. odbyła się po raz dziewiąty z rzędu kolejna już rekonstrukcja epizodu Bitwy pod Gorlicami z czasów Wielkiej Wojny. Rekonstrukcja odbyła się w miejscu autentycznej bitwy sprzed 104 lat.

Rozpoczęła się o godz. 15.00 wspólną modlitwą, którą poprowadzili księża: ks. Jacek Piróg, proboszcz z Sękowej, ks. Piotr Kaczmar, proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu oraz ks. Mirosław Cidyło, proboszcz prawosławnej parafii w Bartnem. Przybyłych gości powitała gospodarz Gminy Sękowa wójt Małgorzata Małuch oraz prowadzący Ryszard Rządło.

Następnie około 10 tysięcy osób obserwowało ponad półtoragodzinne widowisko batalistyczne. Wojska pruskie i austriackie atakowały wzgórze, na którym stacjonowały z kolei wojska carskie. Na wzgórzu były linie okopów wojsk rosyjskich, był lazaret i sztab dowódczy. Huk armat, wystrzały z karabinów, walki konnicy, potyczki żołnierzy, eksplozje, swąd spalonego prochu. Nad polem bitwy latały dwa rosyjskie samoloty Nieport 11 i 17, wszystko to odbyło się przy pięknej sprzyjającej pogodzie.

W rekonstrukcji uczestniczyło około 150 rekonstruktorów z 20 grup z całej Polski a także z Rosji - Kaliningrad, Ukrainy, Czech i Słowacji. (GRH “Gorlice 1915”, Fordy T, SRH Wrzesień 39 sekcja I – wojenna, GRH 69 Riazański Pułk Piechoty, Dzika Dywizja, GRH Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów - Rzeszów, Stowarzyszenie Historyczne im. 7 pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa, SH LIR 32, GRH Strzelcy Mszczonów, KVH Karpaty Snina - Słowacja, GRH IR 155 pp, GRH II Brygada Legionów Polskich, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Artyleria, 114 Nowotorski Pułk Piechoty z Kaliningradu, 14 Pułk Strzelców Syberyjskich Przasnysz, Projekt Alpenrot, SHR Marienburg (IR 152), Stowarzyszenie Historyczne Pionierzy 40 pp “Dzieci Lwowskich”, (21 Muromski Pułk Piechoty) i GRH 56 pp Wadowice

Podczas I wojny światowej w 1915 roku na ziemi gorlickiej rozegrała się bitwa o przełomowym znaczeniu. Walki pozycyjne trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915. Front rosyjski między Wisłą a Karpatami został przerwany, a w ciągu następnych tygodni wyzwolono większość Galicji łącznie ze Lwowem.
Bitwa Gorlicka, w której wojska austro-węgierskie i niemieckie pokonały armię rosyjską, jest uważana za jedną z najważniejszych bitew frontu wschodniego I wojny światowej.
Komentatorem widowiska był doktor habilitowany nauk historycznych Andrzej Olejko.

Po rekonstrukcji można było przyjrzeć się życiu obozowemu – zajrzeć do sztabu, lazaretu, okopów i oczywiście poszukać łusek po wystrzelonych nabojach, a także skosztować wojskowego chleba ze smalcem i nie tylko. Rekonstrukcja przygotowywana została w ramach projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ