Newsy:

znalezionych: 1376 na 276 stronach
« poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »

Potańcówka na obiektach sportowych w Sękowej

Poprzez realizowanie Programu Potańcówki Wiejskie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wspiera i upowszechnia ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. Dzięki Programowi, Instytut chce przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne.

Taka potańcówka wiejska odbyła się w Sękowej, w godzinach popołudniowych w dniu 2 września na obiektach sportowych a organizatorem było KGW i Gospodarzy Siar i Owczar przy współpracy z GOK w Sękowej.
Potańcówkę otworzyła Wójt Gminy Małgorzata Małuch, Sekretarz Gminy Michał Diduch, Poseł Elżbieta Zielińska i szefowa KGWi Gospodadzy Siary Owczary Pani Klementyna Apola - Pruchniewicz
Taneczna impreza zgromadziła mieszkańców i turystów spragnionych tańca w plenerze. Były tańce, muzyka, śpiew i wiele wspólnych zabaw dla dorosłych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W 79. rocznicę uczcili pamięć poległych lotników Halifaxa w Krzywej-Banicy

W piątek 25 sierpnia 2023 r. w samo południe, rozpoczęły się uroczystości związane z 79. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax, który niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot został zestrzelony 28 sierpnia 1944 r w rejonie Banicy/Krzywej w gminie Sękowa, pow. Gorlice.
Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników, zginęli: dowódca ppor. pilot Kazimierz Widacki , kpt. nawigator Franciszek Omylak, ppor. bombardier Konstanty Dunin – Horkawicz, ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko, sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek, sierżant radiooperator Jan Ozga, sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk.
Na uroczystość przybyli: posłowie, przedstawiciele władz małopolski, powiatu, lokalnych samorządów, księża, oficerowie WP, kombatanci, seniorzy, Wielka Loża Narodowa Polski, leśnicy, mieszkańcy gminy Sękowa i powiatu gorlickiego, a przede wszystkim rodziny poległych lotników.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza Św. przy pomniku lotników w Krzywej/Banicy w intencji poległych załóg lotniczych oraz w intencji wszystkich żyjących lotników z okazji ich święta, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Szczepanika z parafii p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie. W koncelebrze uczestniczyli: ks. proboszcz Grzegorz Żywiec z parafii Smerekowiec, który wygłosił homilię, ks. proboszcz Adam Prącik z parafii Małastów, ks. proboszcz Jan Adamczyk z parafii Męcina Wielka i ks. proboszcz Piotr Kaczmar z parafii greckokatolickiej w Łosiu.

Po mszy św. w części patriotycznej odegrano Hymn Lotników, następnie prowadzący Aleksander Gucwa powitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość, po czym przedstawił tragiczna historię bohaterskiej śmierci siedmiu polskich lotników z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia.
Głos zabrali: Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Poseł Barbara Bartus i Elżbieta Zielińska, dr Zygmunt Pertkiewicz - Producent Filmu Fabularnego, Marta Mordarska – Radna Sejmiku Młp. Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora i Starosta Limanowski Mieczysław Uryga - wszyscy wypowiadali się o bohaterskiej śmierci Polskich Lotników, którzy nieśli pomoc walczącej Warszawy.

Do uczestników uroczystości list przesłał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita (tekst poniżej)
Stowarzyszenie Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego odznaczyło Aleksandra Gucwę ,,Srebrnym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Medal wręczył Prezes Zbigniew Burnat w towarzystwie Edwarda Biskupka i Józefa Kozioła – sekretarz zarządu a z rąk Łukasza Salwarowskiego – Prezesa Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora otrzymał CERTYFIKAT OPIEKUNA PAMIĘCI.

Następnie por. Krzysztof Kęska z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, przeprowadził wzorowo Apel Poległych a następnie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem.
W uroczystości 79. rocznicy uczestniczyli członkowie SSLW RP z Krakowa: ppłk pil. Szczepan Kurpisz, mjr pil. Andrzej Stukus oraz z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha, Dariusz Duran i Franciszek Janeczek.

Poczty sztandarowe wystawili:

1. Nadleśnictwo Gorlice – Leśnictwo Krzywa
2. OSP Sękowa - Dh. Paweł Baranowskii, dh. Michał Ślęzak i Patryk Przybyło

Dziękuję serdecznie przybyłym mediom a w szczególności Pani Karolinie Adamczyk z telewizji Gorlice.tv, Panu Darkowi Duranowi i Bogusławowi Kuciakowskiemu.

WIEŃCE I WIĄZANKI KWIATÓW ZŁOŻYLI:

1. Wieniec w imieniu mieszkańców Gminy Sękowa złożyli: Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Przew. Rady Gminy – Bogusław Moroń i Skarbnik UG w Sękowej Katarzyna Rak - Wachowska
2. Wiązankę kwiatów złożyła Pani Poseł Barbara Bartuś
3. Wiązankę kwiatów złożyła Pani Poseł Elżbieta Zielińska
4. Wiązankę kwiatów złożyła Pani Marta Mordarska, Radna Sejmiku Młp. w imieniu Marszałka Woj. Młp. Witolda Kozłowskiego
5. Wiązankę kwiatów złożył Witold Kochan – Przew. Rady Powiatu
6. Wiązankę kwiatów złożył Pan Tomasz Bolek z Młodzieżowej Rady Powiatu Gorlickiego
7. Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice, złożył Pan Wojciech Zapłata
8. Wiązankę kwiatów złożył vice wójt Gminy Pleśna – Pan Ryszard Stankowski
9. Wiązankę kwiatów złożyli: Pan prof. mec. Jan Widacki i Kazimierz Widacki - rodzina lotnicza
10. Wiązankę kwiatów złożył Pan Kazimierz Sacha w imieniu Frances Gates z Australii – córka mjr naw. Franciszka
11. Wiązankę kwiatów złożył Tadeusz Furmanek z Jasła w imieniu Jacka Orchela, który reprezentuje Fundacje Rodzin Lotników Polskich w Anglii
12. W imieniu wnuka Michała Omylaka z rodziną (Wrocław) wiązankę kwiatów złożył Pan Kazimierz Sacha
13. Wiązankę kwiatów złożyli: Starosta Limanowski Pan Mieczysław Uryga i Józef Jaworski członek zarządu powiatu limanowskiego
14. Wiązankę kwiatów złożyło Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego – Prezes Zbigniew Burnat, Józef Kozioł i Edward Biskupek
15. Wiązankę kwiatów złożył mjr pil. Andrzej Stukus w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Krakowie.
16. Wiązankę kwiatów złożył Andrzej Orchel – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Beskid Zielony”
17. Wiązankę kwiatów złożyło Nadleśnictwo Gorlice - Leśnictwo Krzywa
18. Wiązankę kwiatów złożył Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora
19. Wiązankę kwiatów złożył Klub Seniora z ŁĄCKA
20. Wiązankę kwiatów złożył Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Pan Roman Trojanowicz i Bogusław Kuciakowski.
21. Wiązankę kwiatów złożyła Prezes Stowarzyszenia Lege Artis Agnieszka Kęska i por. Krzysztof Kęska z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie
22. Wiązankę kwiatów złożył Dawid Terelak – inspektor IPN Kraków
23. Wiązankę kwiatów złożyła Wielka Loża Narodowa Polski i Ukrainy – były Namiestnik Bogdan Popławski i Aleksander Rufus - Lek
24. Wiązankę kwiatów złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gładyszowie
25. Wieniec od mieszkańców wsi Krzywa złożyła sołtys Pani Izabela Floryan a Radna Maria Połeć znicz

Po złożeniu kwiatów organizator zaprosił wszystkich na lotniczą grochówkę, w nowo wybudowanym ośrodku narciarstwa klasycznego w Krzywej.

Nieco historii

Wieczorem 27 sierpnia 1944 r. załoga ppor. pil. Kazimierza Widackiego wystartowała z Brindisi (Włochy) na swoje piąte zadanie. Wystartowała na wypożyczonym samolocie HP Halifax FS-P w składzie: kpt. nawigator Franciszek Omylak , ppor. pilot Kazimierz Widacki , ppor. bombardier Konstanty Dunin - Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko , sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek, sierżant radiooperator Jan Ożga i sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk. Załoga należała do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która niosła pomoc dla Powstania Warszawskiego. Zadanie bojowe wykonali, zrzucili 10 pojemników i 10 paczek z bronią, amunicją, lekarstwami itp. Zginęli w drodze powrotnej, ich samolot został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec Ju-88 nocą z 27 na 28 sierpnia 1944 r. na granicy Banicy z Krzywą w Beskidzie Niskim. Od wybudowania nowego pomnika w 2009 r. co roku odbywają się uroczystości patriotyczno - religijne, na które serdecznie zapraszam!
Film o historii katastrofy Halifaxa z Banicy można zobaczyć poniżej.

Relacja filmowa Gorlice.tv

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

81. rocznica likwidacji gorlickiego getta

19 sierpnia 1942 roku stał się ostatnim dniem gorlickiej społeczności żydowskiej. W tym roku mija 81. lat od likwidacji gorlickiego getta, społeczność ta stanowiła przed wojną połowę jego mieszkańców. Likwidacja gorlickiego getta nastąpiła w sierpniu 1942 r. W dniach 14-19 sierpnia Niemcy zamordowali w mieście około 900 Żydów. Ci, którzy zostali wywiezieni, zginęli w obozie zagłady w Bełżcu, prawdopodobnie 20 sierpnia 1942 r.

W piątek o godz. 13:00 pod pomnikiem, ku czci zamordowanych Żydów (na Placu Dworzysko, u zbiegu ul. Krzywej i Strażackiej) odbyła się uroczystość upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Dzięki inicjatywie Moniki Sznajderman została w tym miejscu odczytana lista imion i nazwisk mieszkańców miasta zamordowanych w Holokauście.
Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tamtych strasznych wydarzeniach, niech będzie symbolem i upamiętnieniem tych dni i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Niech pamięć o naszej wspólnej historii i strasznych wydarzeniach II wojny światowej, nigdy nie zginęła.

Nieco historii - Gorliccy Żydzi

Ziemia Gorlicka przez stulecia była miejscem współistnienia trzech kultur: Pogórzan, Łemków i Żydów, czyli katolików, grekokatolików, prawosławnych i wyznawców judaizmu. Przed II wojną światową kwitło życie kulturalne i religijne gorlickich Żydów, skoncentrowane wokół odbudowanej synagogi przy ulicy Piekarskiej. Duża część społeczności żydowskiej zaczynała ulegać zasymilowaniu, modernizując swój tradycyjny sposób życia. Powszechne było przekonanie, że Żydzi są ważnym elementem życia miasta i podobnie jak wszyscy mieszkańcy dążą do odbudowy zrujnowanego wojną regionu i jego gospodarki. Podkreślano wręcz wyjątkowo dobre stosunki polsko-żydowskie panujące w mieście.

Wraz z wybuchem wojny część gorlickich Żydów uciekła na wschód. Po 17 września kilkaset osób zostało zatrzymanych przez Rosjan i zesłanych do łagrów w głąb Związku Radzieckiego. Taki los spotkał m.in. ostatniego rabina Gorlic Eliszę Halberstama, który zmarł na zesłaniu. Szacuje się, że na Syberii wojnę przeżyło ok. 100 gorlickich Żydów.
7 września 1939 roku do Gorlic wkroczyli Niemcy. Zaraz po zajęciu miasta rozpoczęli szykany wobec ludności żydowskiej. Żydów obowiązywały takie same zarządzenia na terenie całej Generalnej Guberni. Gorlice nie były wyjątkiem.
W połowie października 1941 roku utworzono na terenie Gorlic getto. Oprócz 3500 miejscowych Żydów, umieszczono na niewielkiej przestrzeni ludność żydowską przesiedloną także z okolicznych miejscowości. Od wiosny 1942 roku zaczęła się stopniowa, systematyczna likwidacja ludności żydowskiej w gettcie, dokonywana przez Niemców oraz policję ukraińską. Ostateczna likwidacja getta gorlickiego miała miejsce w sierpniu 1942 roku. W dniach 14-19 sierpnia Niemcy dokonali na terenie miasta, w tzw. Buciarni oraz w lesie Garbacz, egzekucji ok. 900 osób. Wywiezieni Żydzi gorliccy zostali zamordowani w Bełżcu prawdopodobnie 20 sierpnia 1942 roku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

XV DOŻYNKI GMINNE – FESTIWAL CHLEBA 2023

Święto plonów to doskonała okazja do prezentacji dorobku materialnego i kulturowego środowiska rolniczego. Dożynki zakorzeniły się już od wielu lat w tradycjach naszej gminy. Jest to dzień, kiedy rolnicy chcą podziękować za plony, które właśnie zebrali. Dzień ten stał się zarazem okazją do zabawy, która zbliża do siebie ludzi na co dzień pracujących na roli i nie tylko.
XV Gminne Dożynki odbywały się na przestrzeni dwóch dni od 18 do 19.08.2023 r. a gospodarzem ich była Sękowa.

DZIEŃ PIERWSZY - ARTYŚCI ŻYCIA II

Dożynki rozpoczęły się na obiektach sportowych w Sękowej, z małym poślizgiem ze względu na ważne wydarzenia w okolicy, a potem szło już jak z płatka. Odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw ze Shrekiem i Fioną.
O godzinie 17.00 wystąpił zespół MATLANE, po godzinie drugi koncert zespołu BRO a na zakończenie wystąpił WEEKEND, który rozbawił licznie przybyłą publiczność.
Od godz.20.00 do 23.00 odbyła się dyskoteka z pianą
Dodatkowymi atrakcyjnymi wydarzeniami pierwszego dnia była loteria fantowa, podpłomyki, kiermasze rękodzieła artystycznego oraz prezentacja dorobku kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ DRUGI

Dzień drugi XV Gminnych Dożynek rozpoczął się o godz. 14.00 w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP uroczystą dziękczynną mszą świętą koncelebrowaną przez dwóch księży pod przewodnictwem ks. proboszcza Sękowej Jacka Piroga. Homilie wygłosił proboszcz z Męciny Wielkiej, ks. Jan Adamczyk , podkreślił szacunek dla pracy rolników, powiedział m.in. ,,że zgodnie z tradycją obchodzone jest Święto Plonów, jedno z najważniejszych świąt dla każdego gospodarza. Dożynki są najpiękniejszym obrzędem związanym z rolniczą pracą. Stanowią ukoronowanie żniwnego trudu wielu ludzi. Ta dziękczynna uroczystość jest mocno wpisana w tradycję i kulturę polskiej wsi, która stanowi jeden z najtrwalszych składników naszej narodowej tożsamości. Poprzez udział w dożynkach możemy wyrazić swoją wdzięczność Bogu za dary natury, ale i dla tych którzy z mozołem i trudem po te dary sięgają. To również uroczystość rozbrzmiewająca ludową muzykę, obfitująca w rodzime zwyczaje i obrzędy. Dzięki nim pamięć o kulturze i tradycjach naszych przodków pozostanie na zawsze żywa".

Po mszy św. cztery wieńce dożynkowe zostały przewiezione na kompleks sportowo – rekreacyjny. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej- Pani Iwona Tumidajewicz w sposób profesjonalny od początku do końca prowadziła XV Gminne Dożynki. Gospodarz uroczystości wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Starostowie Dożynek Pani Klementyna Apola - Pruchniewicz i Wiesław Stępień przekazali Pani Wójt chleb dożynkowy jako symbol błogosławieństwa Bożego, która podzieliła się ze wszystkimi zebranymi. Obecni na dożynkach posłowie: Barbara Bartuś, Elżbieta Zielińska, Patryk Wicher oraz Stanisław Pasoń, Jadwiga Wójtowicz i Starosta Gorlic Maria Gubała zabrali głos dziękując rolnikom za ciężką pracę jaką włożyli w tegoroczne żniwa.

Po części oficjalnej, zebrani przystąpili do wspólnego biesiadowania. Przed główną sceną odbył się konkurs ośmiu wieńcy dożynkowych. Były wszystkie tak wspaniałe że komisja konkursowa przyznała I miejsce wszystkim, przekazując bony finansowe.
Na scenie pojawiły się zespoły, wystąpiła utalentowana młodzież z GOK w Sękowej, zespół LOMA i ,,MAŁA LOMA”, a o godz. 19.00 nastąpił wielki finał – koncert zespołu ŁZY z wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów Sarą Chmiel – Gromalą na czele.
Po koncercie odbyła się dyskoteka DJ – Damian, która trwała prawie do północy!

Czas wszystkim zleciał szybko, przy wspólnej zabawie już do późnych godzin nocnych. Impreza przy bardzo dużej frekwencji przebiegła bez problemów Myślę że wszyscy goście wracali z uśmiechniętą miną i mówili że do Sękowej znów przybędą za rok!
Dożynkom towarzyszyły degustacje produktów regionalnych oraz wystawa rzemiosła ludowego. Podczas dożynek odbyła się loteria fantowa, gry i konkursy z nagrodami.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Dożynki Parafialne 2023

„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zawsze w naszej parafii przeżywamy dożynki parafialne, które są podziękowaniem Panu Bogu za plony już zebrane i te, które zostaną dopiero zebrane. I tak było i tym razem.
Nasze dziękczynienie zanieśliśmy podczas Mszy Świętej, bowiem to Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i to tylko dzięki Jego łasce możemy się cieszyć jakąkolwiek obfitością zbiorów.
Parafialne dożynki odbyły się 15 sierpnia 2023 r. podczas uroczystej sumy w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Uroczystości kościelne związane są w tym dniu ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Mszę św. celebrował ks. wikariusz Mariusz Romanowski, nasz rodak, który przebywa na urlopie. Miejscowy wikary ks. Dominik Świeboda wygłosił okolicznościową homilię, powiedział m.in. obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce nazywana jest także świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu święci się kwiaty, zioła, kłosy zbóż, są żniwa, więc jest to sposób podziękowania Bogu za dary ziemi. W Kościele uroczystość obchodzona jest od V wieku. Wywodzi się ona z przeświadczenia, że Maryja nie umarła jak zwykły człowiek lecz została zabrana do Nieba.
Na zakończenie uroczystości ks. wikariusz podziękował wszystkim rolnikom za trudy ich pracy oraz za cztery wieńce dożynkowe, które są symbolem poczucia więzi mieszkańców z ojczystą ziemią, z tradycją swoich ojców. Pod koniec mszy zostały poświęcone.
Wieńce w sposób artystyczny wykonane zostały przez: Sołectwo Sękowa, Stowarzyszenie ,,Dobra Wola” z Kołem Gospodyń i Gospodarzy wsi Sękowa, Koło Gospodyń i Gospodarzy Siary – Owczary. Pięknie prezentował się wieniec wykonany przez dzieci i młodzież z GOK w Sękowej.
Na zakończenie Mszy św. odśpiewano ,,Boże, coś Polskę" – polską, katolicką pieśń religijną o charakterze patriotycznym, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

PS

Święto Wojska Polskiego - Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

15 sierpnia ¦więto Wojska Polskiego