Newsy:

znalezionych: 1033 na 207 stronach
« poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna »

Wernisaż Piotra Szczepaniaka w Muzeum PTTK w Gorlicach

30 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum PTTK w Gorlicach, odbył się wernisaż Piotra Szczepaniaka pt. „Mieszkańcy Galicji w formacjach wojskowych armii austro-węgierskiej w czasie Bitwy Gorlickiej i w pozostałych latach Wielkiej Wojny”. Wystawę otworzył Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Mrozek w obecności posłanki Barbary Bartuś.

Wystawa zmienna związana jest ze 103. rocznicą Bitwy pod Gorlicami oraz obchodzoną w bieżącym roku 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej, a także w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na wystawie zaprezentowane zostały przedmioty związane z galicyjskimi Polakami, którzy służyli w armii austro-węgierskiej, a więc zdjęcia, dokumenty wojskowe i poczta polowa, a także elementy umundurowania i wyposażenia wiążące się z formacjami wojskowymi, w których stanowili oni znaczną część składu osobowego. Autor wystawy Piotr Szczepaniak, pochodzi z Żywca. Jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nauczycielem historii i aktywnie działającym historykiem, zainteresowanym badawczo przede wszystkim historią Austro-Węgier oraz dziejami Żywiecczyzny. Od dziecka zajmuje się kolekcjonowaniem przedmiotów militarnych związanych z historią lokalną i armią austro-węgierską.
Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca br.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Msza św. w intencji poległych w I wojnie światowej
na cw nr 80 w Sękowej

W przeddzień rekonstrukcji historycznej ,,Bitwa pod Gorlicami”, która to od 8 lat odbywa się w Sękowej, na cmentarzu wojennym nr 80 w Sękowej, odbyła się wieczorem Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w I wojnie światowej. Uroczystej Mszy św. w 103. rocznicę ,,Bitwy pod Gorlicami” i 100 rocznicy odzyskania Niepodległości sprawował proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Sękowej ks. Jacek Piróg. Wygłoszonej homilii przypomniał o ofiarach wszystkich frontów Wielkiej Wojny. „Gromadzimy się, by wspólnie modlić się i oddać wdzięczność naszego serca i umysłu – w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, narodowym – tym, którzy w okresie Wielkiej Wojny oddawali swe życie i przelewali krew na ołtarzu ojczyzny” – powiedział na wstępie. Ksiądz Jacek w homilii wspomniał bohaterów walk , którzy oddali życie za naszą wolność. Mówił o bohaterstwie, odwadze a także wychowaniu patriotycznym w rodzinach, umiłowaniu swojej historii i ojczyzny na przykładzie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Człowiek tylko wtedy jest zdolny do poświęcenia innym i swojej rodzinie gdy posiada wyniesione z domu te wszystkie wartości mówił Ks. Jacek.

Przed Mszą św. obok ołtarza polowego zapłonęły znicze a delegacja Urzędu Gminy na czele z panią wójt Małgorzatą Maluch złożyła wieniec, upamiętniających poległych żołnierzy.
We Mszy św. uczestniczyli władze samorządowe na czele z panią wójt, radni, grupy rekonstrukcyjne oraz mieszkańcy okolic.
Po skończonej Mszy św., Ks. proboszcz odmówił modlitwę za poległych na wojnach oraz za Ojczyznę. Na koniec udzielił zebranym błogosławieństwa i zaśpiewano polską katolicką pieśń religijną ,,Boże, coś Polskę…, która była bardzo popularna po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

PS

Szkoda tylko ze przy tak pięknej pogodzie, w sobotę w godzinach wieczornych było nas tak mało! Większość uczestników w/w uroczystości to nauczyciele i uczniowie okolicznych szkół. Młodzież jak zwykle zaprezentowała się bardzo godnie.
Nie miejmy wątpliwości, że młodzież wie co to znaczy - Bóg Honor Ojczyzna

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Galicyjskie Cmentarze
Spojrzenie po 100 latach

23 kwietnia 2018 r. w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, odbył się wernisaż wystawy Waldemara Dobrowolskiego pt."Galicyjskie cmentarze - spojrzenie po 100 latach". Wystawę otworzył Rafał Kukla – burmistrz Gorlic, następnie twórca wystawy pan Waldek zaprezentował swoje prace fotograficzne będące próbą odwzorowania archiwalnych zdjęć znajdujących się w zbiorach Narodowego Archiwum w Krakowie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografie skupiają się głównie na 2 historycznych okręgach cmentarnych: I żmigrodzkim oraz III gorlickim. Wystawa ma na celu zaprezentowanie zmian w krajobrazie jakie zaszły na przestrzeni stulecia w obrębie poszczególnych nekropolii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Kolejny raz zanieczyszczono potok wpadający do Sękówki.
Wyciek substancji ropopochodnej.

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. około godziny 19:00 jeden z właścicieli posesji w Sękowej przez który to przepływa potok wpadający do rzeki Sękówka, zauważył na całej jej długości ciecz ropopochodną niewiadomego pochodzenia płynąca potokiem. W poniedziałek powiadomiono Urząd Gminy w Sękowej, przybyła pani odpowiedzialna za referat ochrony środowiska, poczyniła swoje czynności, wykonała zdjęcia i ustaliła w którym miejscu następuje wyciek. W tym czasie powiadomiono Policję i Straż Państwową z Gorlic. Na miejscu jednostka straży pożarnej, zlokalizowała źródło wycieku oraz ustawiła dwie zapory absorpcyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji ropopochodnej dalej do Sękówki (dopływ rzeki Ropa – nomen omen) Swoje czynności na miejscu prowadzili także funkcjonariusze policji.

Po wstępnych oględzinach Policja powiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, którzy przybyli w ciągu godziny! Brawo! Inspektorzy z kilku miejsc potoku i rzeki Sękówka pobrali do analizy próbki. Następnie właściciele posesji przez które przepływa potok, pokazali inspektorom, policji i strażakom, film rozpościerający się na długości około 500 m

Jak udało nam się ustalić, wyciek substancji ropopochodnej może zagrażać licznym gospodarstwom, które znajdują się w tej części Sękowej. W roku ubiegłym doszło do wycieku dwa razy, w tym roku po raz pierwszy oby ostatni!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rekonstrukcja historyczna w Medzilaborcach - Słowacja

W pięknej scenerii i przy pięknej pogodzie, w miejscu gdzie toczyły się zacięte i krwawe walki w okresie I wojny światowej, dla ich upamiętnienia, Słowacy kolejny już raz organizują rekonstrukcję tych wydarzeń. O zaciętości walk świadczą liczne cmentarze i pobojowiska w tym rejonie.
12 km od polskiej granicy 21 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w miejscowości Medzilaborce w Republice Słowackiej, odbyła się rekonstrukcja historyczna walk I wojny światowej – Karpaty 1914/1915.
Przed główną bitwą rekonstrukcyjną już od godz. 10.00 organizatorzy zaplanowali szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących inscenizacji m.in.
- występ wojskowej orkiestry dętej
-występ chóru męskiego
- pokaz musztry wojskowej z epoki
- prezentacja mundurów i uzbrojenia
- wykłady historyczne
- zawody w gotowaniu wojskowych posiłków

O godz. 14.00 rozpoczęła się rekonstrukcja, przystąpiono do kilku potyczek oddziałów rosyjskich, pruskich i austro-węgierskich w miejscu autentycznej potyczki, która odbyła się ponad 100 lat temu.

Można było zobaczyć:
- Atak austro-węgierskiej dywizji piechoty
- Atak rosyjskiej dywizji na zdobytą pozycję austro-węgierską
- Pokaz artylerii z okresu I wojny światowej
- atak samolotu na pozycje wroga

Słowacy zadbali o przygotowanie terenu (okopy), pirotechnikę, o przybyłych rekonstruktorów i publiczność. W rekonstrukcji oprócz oddziałów słowackich wystąpiły grupy z Czech, Rosji oraz z Polski. Mocne wybuchy artyleryjskie robiły wrażenie na oglądających. Były one zsynchronizowane z wybuchami na polu walki. Artylerii wtórowały 2 ckmy szwarclose a latający bardzo nisko przez większą część rekonstrukcji dwupłat, ostrzeliwał pozycje wroga.
Po rekonstrukcji odbyła się defilada wszystkich grup rekonstrukcyjnych, otrzymując liczne brawa od zgromadzonej publiczności.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ