Newsy:

znalezionych: 1068 na 214 stronach
« poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna »

74. rocznica rozformowania Batalionu ,,Barbara" 16 pp. AK

Na granicy Rychwałdu i Lichwina, gmina Pleśna, pow. Tarnów odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę rozformowania I Batalionu "Barbara" 16 pp. Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej (23.10.1944 r.). Uczczono również pamięć zabitego 4.08.1944 r. Władysława Białasa ps. "Boruta" oraz Władysława Pluty ps. "Sęk zamordowanego skrytobójczo 29.06.1946 r. przez bojówkę Służby Bezpieczeństwa.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, apelu pamięci i złożeniu wiązanek kwiatów, zgromadzeni na uroczystości udali się na mszę św. do miejscowego kościoła parafialnego w Lichwinie. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Zbigniew Wolak. Następnie dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP, gdzie wspominano o zmarłych w tym roku ks. Piotra Gajdę i płk dr hm. Jerzego Pertkiewicza.

Wójt Gminy Józef Knapik podziękował wszystkim przybyłym gościom. Wyróżnieniem szczególnym była obecność przedstawicieli Stowarzyszenia Sybiraków, więźniów okresu stalinizmu, rodzin żołnierzy, Przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Tarnów i Koło Pleśna. Na uroczystości byli: kapelan ŚZŻAK ks. Zbigniew Guzy. Obecny był również Marszałek Województwa Małopolskiego P. Stanisław Sorys, który był inicjatorem tych corocznych już wydarzeń. Sylwetkę ks. Piotra Gajdy przybliżyła Pani Elżbieta Zięba.

Podziękował za obecność radnym: Przewodniczący Rady Gminy Janusz Jarząb, Wieprzewodniczaca Anna Wadas, Wiesław Małopolski, Tadeusz Malec, radny elekt Jacek Gawełczyk i Bogdan Ozga i dyrektorom szkół: Agnieszka Stasik, Marzena Sukiennik, Marzena Misaczek. Byli też przedstawiciele SP z Pławnej na czele z Państwem Marią i Stanisławem Pater. Obecny był również świadek zamordowania Władysława Pluty, P. Mieczysław Cetera i dokumentalista cmentarzy wojennych i uroczystości P. Aleksander Gucwa.
Wójt podziękował za przybycie mieszkańcom, dzieciom, pocztom sztandarowym i harcerzom za wspaniałe świadectwo patriotyzmu. Za pomoc w organizacji uroczystości podziękował Centrum Kultury, Światowemu Związkowi Żołnierzy AK Koło Pleśna, Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu z Rzuchowej oraz OSP Lichwin.
Całość prowadził wice wójt Ryszard Stankowski. Chwała Bohaterom! Cześć ich pamięci!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

"GRÓB TWÓJ W ODLEGŁEJ GDZIEŚ KRAINIE... ARTYSTA NA POLU CHWAŁY"

9 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach odbyło się otwarcie wystawy pt. ,"Grób Twój w odległej gdzieś krainie...Artysta na polu chwały".
Wystawa „Grób Twój w odległej gdzieś krainie... Artysta na polu chwały”, zorganizowana w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach będzie czynna w dniach 9 listopada-15 grudnia 2018 roku, w stulecie zakończenia I wojny światowej, opowiada o losach artystów-żołnierzy w czasie działań wojennych.
Ich życiorysy układały się trojako: wcieleni do armii austriackiej ginęli w czasie walk, pracowali na tyłach frontu dla ośrodka propagandy wojennej Kriegspressequuartier w Wiedniu, bądź delegowani byli do Oddziałów Grobów Wojennych - Kriegsgräbeabteilungen, porządkujących pola bitew i wznoszących cmentarze wojenne. Jednym z takich oddziałów był krakowski Kriegsgräberabteilung, kierowany przez majora Rudolfa Brocha.

Na wystawie zobaczyć można unikatowe dzieła sztuki, jakie wyszły spod ręki artystów działających w latach 1915-1918, zarówno tych, dokumentujących życie okopowe, skutki ofensywy gorlickiej, zniszczenia wojenne, jak i tych, którzy swoją sztuką wspierali akcje charytatywne i zbiórki na rzecz wdów, sierot i inwalidów wojennych. Główny nacisk położony został na twórczość projektantów grobów wojennych w dzisiejszej Małopolsce, których twórczość zaprezentowana została na podstawie zbiorów projektów zachowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, Słowackim Archiwum Narodowym w Bratysławie, gdzie przechowywana jest spuścizna Dušana Jurkoviča, archiwum Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w zbiorach prywatnych.

Obok materiałów znanych badaczom pokazane zostały nigdzie dotąd nie publikowane oryginalne projekty, obrazy, grafiki, fotografie, medale i inne artefakty.
Odrębną częścią wystawy bylo ukazanie działań osób prywatnych, instytucji państwowych i organizacji, jak Austriacki Czarny Krzyż, na rzecz ratowania i renowacji cmentarzy wojennych w latach 1960-2018. Na wystawie zaprezentowane zostały między innymi dzieła takich artystów jak: Henryk Uziembło, Heinrich Scholz, Robert Pochop, Franz Hofer, Moriz Jung, Dušan Jurkovič, Hans Mayr, Luigi Kasimir, Leo Perlberger, Franz Poledne.
Wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Austrii” oraz promocji Znaku dziedzictwa Europejskiego. Kuratorem wystawy jest dr Agnieszka Partridge. W wystawie wziął udział prezes Czarnego Krzyża. Wystawę uświetnił występ chóru Cantores Carvatiani z Gorlic pod batutą Anny Cisoń, który wykonał kilka pieśni patriotycznych.

Po tej części przy murach Bazyliki Mniejszej świętowano okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, śpiewano piesni patriotyczne, słowa wyświetlane były na murach Bazyliki Mniejszej, która jeszcze 100 lat temu leżała w gruzach po Bitwie Gorlickiej. Wolontariusze wręczali wszystkim przybyłym kotyliony, które własnoręcznie wykonali uczniowie gorlickich szkół. Dzień zwieńczył niezwykły pokaz świetlny - mapping 3D na fasadzie Bazyliki, którego motywem przewodnim była Bitwa Gorlicka.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Sękowa

Wójtem Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023 została Małgorzata Małuch zdobywając 1450 głosów (65% poparcia), kandydat Damian Kukuła zdobył 769 głosów.

Radnymi Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023 zostali:

1. Jan Krygowski - 144 głosy 2. Damian Kukuła - 122 3. Eugeniusz Połeć - 120 4. Bogusław Moroń - 131 5. Krystyna Prokop - 134 6. Anna Bernasińska - 112 7. Eugeniusz Wal - 71 8. Jan Bodak - 97 9. Beata Śliwa - 95 10. Katarzyna Tokarz - 79 11. Zbigniew Myślicki - 122 12. Maria Połeć - 43 13. Marzena Liana - 65 14. Anita Ziemba - 53 15. Robert Belczyk - 74

Ułańska jesień…
Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał dywizji, doktor medycyny

W dniu 13 października 2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Muzycznej I Stopnia w Bobowej, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ułańska Jesień”. Otwarcie wystawy jest związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa poświęcona jest gen. dyw. Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu, doktorowi medycyny, najsłynniejszemu polskiemu kawalerzyście, prozaikowi, poecie, dziennikarzowi, scenarzyście, tłumaczowi, malarzowi i mecenasowi sztuki.

Wystawa obejmująca 32 bogato ilustrowane plansze, przybliża życie Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Jej organizatorzy postawili sobie za cel m.in. obalenie mitów związanych z tą nietuzinkową postacią i umożliwienie zwiedzającym dokonania samodzielnej oceny roli, jaką generał odegrał w najnowszej historii Polski.

Wystawie towarzyszą liczne eksponaty związane z polską kawalerią (szable, lance, siodła, elementy umundurowania itp.), pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Prezentowany jest również eksponat niezwykły - buzdygan pamiątkowy gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, ofiarowany mu 14 maja 1938 r., przed wyjazdem na placówkę dyplomatyczną w Rzymie, przez korpus oficerski 2. Dywizji Kawalerii. Wystawa będzie czynna do 6 listopada 2018 r.

Organizatorem ekspozycji jest Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Urzędem Miasta Bobowa oraz Wojskowym Biurem Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.
W wystawie uczestniczył Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, który przyjechał na zaproszenie Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy. Po odegraniu hymnu państwowego złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Delegacja młodzieży szkolnej złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz przed grobem Rodziny Długoszowskich na cmentarzu komunalnym w Bobowej.

Wydarzeniu towarzyszyła znakomita oprawa artystyczna. Wystawę otworzył przemarsz Szwadronu Kawalerii a z balkonu dworu Wieniawy słychać było przepiękną muzykę w stylu ,,Lata 20, lata30’’ i pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu ,,Chmielnikers” z Kielc.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Poniżej zamieszczam wiersz pt. ,,Ułańska Jesień”. Wiersz ten Wieniawa napisał przed udaniem się do Rzymu jako ambasador RP

UŁAŃSKA JESIEŃ

Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato
Dla własnej przyjemności, a durniom na złość,
W skwarze pocałunków ubiegło mi lato
I szczerze powiedziawszy – mam wszystkiego dość…

Ustrojona w purpurę, bogata od złota
Nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras,
Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota,
Na którą młodym chłopcem nabrałem się raz.

A przeto jestem gotów, kiedy chłodną nocą
Zapuka do mych okien zwiędły klonu liść,
Nie zapytam o nic, dlaczego i po co,
Lecz zrozumiem, że mówi: ,,no, czas bracie iść".

Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie,
Bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cal
Żył z wojną jak z kochanką, z kochankami – w wojnie
A przeto i miłości nie będzie mi żal…

Bo miłość jest jak karczma w niedostępnym borze,
Do której dawno nie zachodził nikt,
Gdzie wędrowiec wygodne znajdzie czasem łoże,
Ale – własny ze sobą musi przynieść wikt.

A śmierci się nie boję – bo mi śmierć nie dziwna
Nie siałem na nią Bogu nigdy nudnych skarg
Więc kiedy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna
W dwu słowach zakończymy nasz ostatni targ.

W takt skocznej kul muzyki, jak w tańcu pod rękę
Włóczyłem się ze śmiercią całkiem, za pan brat"
Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczękę,
Jak pogromca tygrysom, którym wolę skradł.

A potem mnie wysoko złożą na lawecie
Za trumną stanie biedny sierota mój koń
I wy mnie szwoleżerzy do grobu zniesiecie
A piechota w paradzie sprezentuje broń.

Do karnego raportu przed niebieskie sądy
Duch mój galopem z lewej, duchem będzie rwał,
Jak w steelu przez eteru przeźroczyste prądy
Biorąc w tempie przeszkody z planetarnych ciał.

Ja wiem, że mi tam w niebie z karku łba nie zedrą,
Trochę się na mój widok skrzywi Święty Duch,
Lecz się tam za mną wstawią Olbromski i Cedro,
Bom był jak prawy ułan: lampart, ale zuch.

Może mnie wreszcie wsadzą w czyścu na odwachu
By aresztem… o wodzie spłacić grzechów kwit,
Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu
A stchórzyć raz – przed Bogiem – to przecie nie wstyd.

Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure
Na ziemi się meldować, by drugi raz żyć
Chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę,
Po dawnemu… wojować… kochać się… i pić.

XII Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach.

20 października 2018 r. obył się XII Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach. Przy pięknej dla biegaczy pogodzie, bezwietrznie i około 15 stopni, wystartowało 203 zawodników z województwa Małopolskiego i Podkarpackiego oraz ze Słowacji.
Biegiem memoriałowym organizatorzy i zawodnicy uczcili pamięć o zmarłym w 2004 roku trenerze lekkiej atletyki, nauczycielu wychowania fizycznego, działaczu sportowym Kazimierzu Świerzowskim.

Zawody rozpoczęły się nieco wcześniej od biegów najmłodszych, biegami przełajowymi w parku.
Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, start o godz. 11.30 w centrum Lipinek. Zawodnicy wystartowali do biegu głównego na 5km kobiet i juniorów oraz na 10km mężczyzn.
Udział wzięli zawodnicy z Krosna, Tarnowa, Kolbuszowej, Ustrzyk Dolnych, Trzcinicy, Rytra, Nowego Sącza, Gorlic. Po otwarciu zawodów nastąpiło podziękowanie Pani dyr. szkoły Bożenie Bubniak - Sroka. Wiceprezes PZLA Grzegorz Sobczyk podziękował za lata pracy jako Prezes ULKS Lipinki, podkreślił że działalność klubu jest zauważalna na terenie całego kraju.
Przedstawiciele ULKS Lipinki, główni organizatorzy zawodów, Anna Wojna i Tomasz Świerzowski również podziękowali za lata współpracy w szkole i w klubie.

Po raz pierwszy Bieg w Lipinkach wygrał mieszkaniec Gminy Lipinki - Tomasz Pociecha.

Dla wszystkich uczestników biegu, organizator zabezpieczył piękne okolicznościowe medale, nawiązujące do rocznicy 100-lecia odzyskana przez Polskę Niepodległości, puchary, statuetki oraz nagrody finansowe i rzeczowe.
W biegu były prowadzone różne klasyfikacje: kategorie wiekowe, kategoria służb mundurowych, druhów OSP, kategoria małżeńska, kategoria zawodników z Gminy Lipinki.
Po biegu w świetlicy wiejskiej dla wszystkich uczestników zawodów czekał gorący posiłek.

KOMUNIKAT - kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ