Newsy:

znalezionych: 1378 na 276 stronach
« poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna »

VI Zjazd Mieszkańców wsi Bednarka 30.09-01.10.2023 r.

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece VI Zjazd Mieszkańców wsi Bednarka (Боднаркa) oraz Piknik Rodzinny obchodzono przez dwa dni - 30.09-01.10.2023 i zorganizowany był przez Zjednoczenie Łemków i Wójta Gminy w Lipinki.
W pierwszym dniu już o godz. 6.00 rano na Górze Jawor koło Wysowej, odbyło się krótkie nabożeństwo błagalno - dziękczynne tzw. Moleben za wszystkich zmarłych i żyjących mieszkańców Bednarki. Nabożeństwo poprowadziło dwóch księży greckokatolickich, uczestniczyło ponad 100 osób w tym 80 osób przybyłych z Legnicy, bliższych i dalszych rodaków wsi Bednarka, pow. Gorlice.

Następnie ŁEMKOWSKI KERMESZ rozpoczął się o godz. 10.00 w cerkwi p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Bednarce. Służbę Bożą poprowadził arcybiskup metropolita archieparchii przemysko-warszawskiej Eugeniusz Popowicz w asyście 8 księży. W służbie bożej uczestniczyli wierni przybyli z Legnicy, z Bednarki i okolic oraz zaproszeni goście.

Po Mszy św. w procesji przeszliśmy na miejscowy cmentarz wiejski, gdzie przy grobie księża i zgromadzeni odmówili modlitwę za zmarłych. Wszyscy uczestnicy Kermeszu (odpust) zostali zaproszeni przez organizatorów na wspaniały obiad. Po obiedzie zespół folklorystyczny "Łemkowski Perstenyk" z Gorlic, zaśpiewał hymn łemkowski, po czym wystąpiły następujące zespoły:
1. Zespół folklorystyczny "Łemkowski Perstenyk" z Gorlic,
2. Zespół pieśni i tańca "Osławiane" z Mokrego,
3. Kapela "Drewutnia" z Lublina,
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem "Demaj" z Gromadki.

W drugim dniu o godzinie 12.00 odbyła się Msza św. odprawiona przez ks. Grzegorza Pacana a po mszy obok cerkwi na pamiątkę VI Zjazdu Mieszkańców Bednarki wykonano pamiątkowe zdjęcia, po czym udaliśmy się pod wyremontowany i odnowiony przez bednarczan, przydrożny kamienny krzyż z 1903 r. Złożono zapalone znicze, odmówiono modlitwę i został poświęcony przez księdza Grzegorza. Wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W pikniku uczestniczył Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy oraz przedstawiciele Zjednoczenia Łemków.
Zjazd Mieszkańców Wsi Bednarka to unikalna okazja do spotkania ludzi, których łączą wyjątkowe korzenie, do rozmów o dawnych czasach i o tym co wspólne. To był wyjątkowy Zjazd a ideą Zjazdu była integracja mieszkańców wsi. Okolo 80 osób przyjechało z Ziem Zachodnich na VI Zjazd mieszkańców wsi Bednarka. Są to potomkowie miejscowych ŁEMKÓW, którzy zostali wysiedleni w 1947 roku podczas Akcji Wisła. Uczestnicy modlili się w miejscowej cerkwi z 1900 r. oraz na Gorze Jawor.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

III ZJAZD KLASOWY, ABSOLWENTÓW LO W BOBOWEJ – MATURA 66

Motto III Zjazdu klasowego, Absolwentów LO w Bobowej 57 LAT MATURA 66

„Są w życiu chwile, które pozostają, chociaż czas mija, one nie mijają. I osoby są takie, które raz poznane mile bywają w życiu wspominane” (Wisława Szymborska)

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece 23 września 2023 r. z okazji 57-lecia matury, odbyło się spotkanie klasowe, absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej - MATURA 66.

III Zjazd absolwentów i profesorów naszej klasy, stworzył doskonałą okazję do przyjacielskich spotkań, długich rozmów, ale także do chwil zadumy oraz refleksji. Po 57 latach od złożenia egzaminu dojrzałości, 11 absolwentów LO w Bobowej a wraz z nimi profesor Mieczysław Krok i pani sekretarka Helena Tarasek, spotkała się po raz trzeci na zjeździe klasowym – Matura 66
To doniosłe wydarzenie w historii naszej klasy, rozpoczęło się od spotkania na dziedzińcu szkolnym, gdzie rozpoznawaliśmy się z wielkim wzruszeniem. Następnie gospodarz szkoły pani dyr. Urszula Jabłońska zaprosiła nas do budynku szkoły, powitała i gratulowała wszystkim przybyłym na tą uroczystość, po czym nasz kolega przewodniczący klasy a zarazem szkoły Wincenty Wołkowicz złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową naszego dyrektora pana Bronisława Płazy, wspaniałego pedagoga i człowieka i przedstawił nam jego sylwetkę. Następnie udaliśmy się do n a s z e j k l a s y, usiedliśmy w ławkach jak przed 57 latami a kolega Aleksander Gucwa odczytał obecność i przy kawce i ciastku wspominaliśmy szkolne czasy. Zrobiliśmy również pamiątkowe zdjęcia w klasie oraz na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczyliśmy się od 8-mej do 11 klasy (1962 - 1966).

Następnym punktem programu był cmentarz, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach zmarłych profesorów m. in. Dyrektora Bronisława Płazy i jego żony, profesor Kazimiery Job, Jadwigi i Zenona Krztoń oraz Zofii Delekty. Potem udaliśmy się na krótki spacer po naszym uroczym miasteczku, zwiedzając m.in. Muzeum Judaików pana Józefa Gucwy.
O godz. 15.00 udaliśmy się zasłużony obiad i wspólne biesiadowanie do bobowskiej restauracji ,,Galicja”
Podczas biesiadowania Komitet Organizacyjny Zjazdu wręczył profesorowi Mieczysławowi Krokowi wydanie albumowe o Bobowej a pani Helenie Tarasek o Ojcu Świętym JPII a kol. Kazimierz Kowalski wręczył foldery o Generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim i monety o nominale 5 koronek wybite z okazji odzyskania praw miejskich po 75 latach i wejście w rok jubileuszowy 670-lecia lokacji Bobowej. Następnie kol. Aleksander Gucwa zaprosił wszystkich na projekcję autorskiego 40 min. filmu dokumentalnego, w którym to przedstawił historię Bobowej, szkoły i naszej klasy a po projekcji wręczył wszystkim pendrivea z nagranym filmem.

Było to piękne i wzruszające spotkanie. Po latach wszyscy stają się bliscy i drodzy sercu. Chyba właśnie to uczucie sprawia, że oprócz oficjalnych zjazdów coraz częściej odbywają się zjazdy klasowe. Ten fenomen sprawia, że ludzie mieszkający z dala od siebie w różnych miastach czy krajach, porzucają codzienne obowiązki, by choć na chwilę przypomnieć sobie atmosferę tamtych licealnych lat, by po latach - niczym "orły do gniazda" - powrócić.
Przy świecach i dźwiękach muzyki, wspominaliśmy nasze młodzieńcze lata, pierwsze miłości i przyjaźnie oraz naszych wspaniałych profesorów dzięki którym jesteśmy tym, kim jesteśmy. Wspomnienia tych szkolnych przeżyć doprowadziły niektórych do łez. Była to wspaniała uroczystość a wspomnienia i przeżycia będą w naszych sercach do końca życia. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i swoim własnym składam serdeczne podziękowania za udział w III Zjeździe naszej klasy.

Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, koleżanek i kolegów, którzy przybyli na Zjazd i razem z nami zechcieli powrócić wspomnieniami do początków naszej szkolnej edukacji.
Zorganizowanie tej uroczystości zawdzięczamy Komitetowi Organizacyjnemu, który zadał sobie dużo trudu by zorganizować tak wspaniałe spotkanie.
Dlatego w imieniu wszystkich absolwentów LO MATURA 66, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie członkom Komitetu Organizacyjnego a przede wszystkim, Aleksandrowi Gucwie, Kazimierzowi Kowalskiemu , Wandzie Orłowicz-Dudek, Janinie Ormiańskiej-Pierożak, Marii Dyga, Romanowi Trojanowiczowi i Mieczysławowi Martusiowi.
Słowa podziękowania kieruję pod adresem naszej koleżanki Marii, Elżbiety Tarasek – Gibały, która wsparła nas finansowo. Niech słowa naszego wielkiego rodaka Papieża Świętego Jana Pawła II towarzyszą jej na każdy dzień -

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Mamy nadzieję, że za 3 lata spotkamy się znów i przeżywać będziemy te wspaniałe chwile.
Motto dzisiejszego spotkania niech pozostanie w naszych myślach i sercach. Piękne wspomnienia czynią człowieka bogatym, a spotkania takie jak nasze uświadamiają, że dla takich chwil warto żyć – Matura 66

W III Zjeździe Absolwentów – Matura 66 uczestniczyli: ***** ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

1. Maria Dziubaczka – Dyga
2. Aleksander Gucwa
3. Kazimierz Kowalski
4. Halina Kluska – Tajak
5. Alicja Łajka
6. Mieczysław Martuś
7. Janina Ormiańska - Pierożak
8. Wanda Orłowicz – Dudek
9. Maria Tarasek – Gibała
10. Roman Trojanowicz
11. Wincenty Wołkowicz
12. Prof. Mieczysław Krok
13. Sekretarka – Helena Tarasek
14. Dyr. szkoły - Urszula Jabłońska

Na zdjęciu brak Aleksandra Gucwy, który robi zdjęcie - jest na powyższym

Klub Seniora z Łącka z wizytą w Gminie Sękowa

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece W dniu 22 września 2023 r. przy pięknej pogodzie i miłej atmosferze na ziemię sękowską przyjechała 40 osobowa grupa Klubu Seniora z Łącka, której celem było zapoznanie się z obiektami historycznymi i walorami turystycznymi naszej gminy.
Ponadto seniorzy wymienili się doświadczeniami z seniorami z gminy Sękowa i przedstawicielami Urzędu Gminy i GOK w Sękowej. Miejscowy regionalista Pan Aleksander Gucwa opowiedział i poprowadził grupę po obiektach sakralnych i historycznych gminy. Opowiedział historię przemysłu naftowego na tych terenach, zwiedzając na miejscowym cmentarzu Mauzoleum potentata naftowego, ministra i senatora Władysława Długosza. W pobliżu odwiedzili park historyczny z okresu I wojny światowej, przyrodniczy i linowy. Po drugiej stronie tych parków zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z historią kościoła p.w. Świętych Filipa i Jakuba z 1520 r. wpisany na Listę Unesco. Następnie po przejechaniu kilku km w miejscowości Owczary zwiedziliśmy drugi obiekt sakralny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco w 2013 r. Jest to cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej z 1653

Ponieważ była już pora obiadowa, pojechaliśmy stamtąd na zasłużony odpoczynek i pyszny obiad do restauracji ,,Gospoda Magurska” w Małastowie – Pętnej. Po przejechaniu 5 km byliśmy pod pomnikiem siedmiu polskich lotników w Krzywej – Banicy, którzy niosąc pomoc wojskową Powstańcom Warszawskim w drodze powrotnej do bazy w Brindisi (Włochy) zostali zestrzeleni przez niemiecki myśliwiec 28 sierpnia 1944 r. Delegacja złożyła zapalony znicz i wysłuchano historii tej załogi. Przez Gładyszów i serpentyny Magury Małastowskiej zatrzymaliśmy się na Przełęczy 605 m n.p.m. gdzie położony jest jeden z 23 cmentarzy z WW w gminie Sękowa. Seniorzy na jednym z grobów masowych złożyli zapalony znicz a Pan Aleksander przedstawił historię tego cmentarza i cmentarzy w Galicji Zachodniej.

Następnie dotarliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, gdzie po powitaniu przez Panią Dyr. Iwonę Tumidajewicz nastąpiło spotkanie integracyjne z seniorami sękowskimi.
Był poczęstunek i rozmowy przy kawie. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i uwag to zawsze przynosi pozytywne efekty. Były podziękowania z obu stron za zaproszenie i możliwość przeżycia takich wspaniałych chwil. Sympatyczna Pani Paulina wraz z seniorem Panem Szczepanem zaprosili Seniorów z Sękowej do rewizyty.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘC

W Lipnicy Wielkiej w 79. rocznicę oddali hołd poległym lotnikom.

17 września b.r. w Lipnicy Wielkiej, gmina Korzenna, pow. nowosądecki, odbyła się uroczystość związana z 79. rocznicą zestrzelenia alianckiego samolotu Halifax.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnów państwowych: Polski, Wielkiej Brytanii i Kanady, następnie Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron przywitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali: Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, poseł Anna Paluch, Radna Semiku Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz. Odczytany został Apel Pamięci i złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystości uczestniczył Aleksander Gucwa i Kazimierz Sacha ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, Delegatura Gorlice. Wartę przy pomniku lotników wystawiła 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Poczty Sztandarowe wystawili: UG w Korzennej, OSP i Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej. Na zakończenie uroczystości został odczytany list memoratywny przesłany przez córkę, Rosemary ze Stanów Zjednoczonych, strzelca pokładowego stg Johna Fredericka Cairneya Rae, który zginął 79 lat temu.

W miejscowości Niecew w pobliżu Lipnicy Wielkiej, 5 sierpnia 1944 r. zestrzelony został brytyjski samolot Halifax FS-S (JP-162) ze 148 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia, który bazował na lotnisku w Brindisi - Włochy. Powracający wówczas po dokonaniu zrzutu w okolicy Miechowa dla żołnierzy AK samolot Halifax został zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Pilot James Girvan McCall i dwóch strz. pokł. załogi: sgt Clifford Aspinall i sgt John Frederick Cairney Rea zginęło, czterech pozostałych - F/O Phillip James Anderson (RCAF), Sgt Robert Orlando Peterson (RCAF), Sgt Alan Jolly i Sgt Walter Charles Underwood – zdołało wyskoczyć z samolotu na spadochronach i dzięki pomocy mieszkańców oraz partyzantów zdołało się uratować. W 1945 r. przez Odessę wrócili do Wielkiej Brytanii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

I Festiwal Pieczonego Ziemniaka w Siarach

Pod szkolna górką w Siarach, w niedzielne słoneczne popołudnie 10 września 2023 r. odbył się I Festiwal Pieczonego Ziemniaka. To niezwykłe wydarzenie, podczas którego ziemniak staje się głównym bohaterem. Dzień ten był wyjątkowo hucznie obchodzony w Siarach i nie bez powodu zrzesza fanów tego pysznego warzywa! Organizatorem tego wspaniałego festiwalu była Nieformalna Grupa My Dla Przyszłych Pokoleń z Renatą Szczepanik, Lidią Spólnik i Piotrem Sekułą na czele oraz GOK Sękowa. Organizatorzy zadbali o wspólną zabawę jak i ogrom atrakcji dla dzieci. Wszyscy, którzy przyszli na wydarzenie zajadali się pieczonymi na ogniu kiełbaskami oraz oczywiście ziemniakami.

O dobrą zabawę dla najmłodszych dbali animatorzy z "Wujkiem Skarpetką" na czele. Po udanych zabawach scenę przejął zespół regionalny "POGÓRZANIE", który zachęcił wszystkich do wspólnego tańca i biesiadowania.
Kolejnym punktem w programie imprezy był koncert "Young Graba" oraz karaoke "Każdy może śpiewać"
W trakcie festiwalu nie zabrakło także intensywnego tańca połączonego z aerobikiem jakim jest Zumba. Na sam wieczór scenę jak i wszystkich uczestników festiwalu rozgrzał koncert zespołu "NIE RÓB SIARY" wprowadzając tym samym wszystkich na kończącą imprezę dyskotekę.
Tego dnia jednak najważniejszy był ziemniak i jego wspólne pieczenie. Dodatkowymi atrakcjami były przejażdżki konne, darmowe dmuchańce, do których tradycyjnie ustawiały się kolejki oraz pokazy sprzętu strażackiego. Całą imprezę prowadził "Dj Polan".

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece