Newsy:

znalezionych: 1099 na 220 stronach
« poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna »

W Sękowej z ziemi wystrzeliła ropa i gaz!

W Sękowej na jednym z pól z ziemi trysnęła dzisiaj w godzinach popołudniowych ropa z gazem. Na miejscu pracują strażacy. O zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby.
- Nie przypominam sobie podobnej sytuacji w powiecie gorlickim, a pracuję jako strażak już dwudziesty rok - wyjaśnia oficer dyżurny gorlickiej straży pożarnej.
Strażacy, którzy pracują na miejscu, zabezpieczyli teren i ograniczają skutki wypływu ropy i gazu. Nie było konieczności, aby ewakuować ludzi, ponieważ w pobliżu nie ma żadnych domów. O tym niecodziennym zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby. Do wycieku doszło w miejscu, które przed wojną było eksploatowane jako pole naftowe.

Do Sękowej przyjechali pracownicy zakładu górniczego, którzy podjęli decyzję o podpaleniu gazu i substancji ropopochodnych, które wydobywają się z ziemi. Gdy jeden ze strażaków podpalił ogrodzony teren, w niebo wystrzeliły płomienie na wysokość około 5 metrów. Na miejscu pojawiła się wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Według służb ratunkowych sytuacja jest opanowana. Obecnie strażacy kopią dół, gdzie zbierać się będzie ropopodobna substancja, wydobywająca się z ziemi.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

III Kiermasz Wielkanocny – Konkurs Palm i Pisanek w Sękowej

W niedzielę, 14 kwietnia obok kościoła parafialnego w Sękowej odbył się III Kiermasz Wielkanocny oraz Konkurs Palm i Pisanek zorganizowany przez GOK I UG w Sękowej oraz Parafię p.w. św. Józefa w Sękowej. Wszystkie skarby dostępne na świątecznych straganach były ręcznie wykonane czyli o bezcennej wartości artystycznej. Były więc do nabycia wianki, stroiki, świeczniki, kolorowe jajka, barwne króliczki, babki itp. “Ich przygotowanie wymagało wiele pracy, ale dało mnóstwo przyjemności i dumy z efektów. Fundusze z kiermaszu będą przeznaczone na potrzeby GOK w Sękowej – powiedziała dyr. GOK Iwona Tumidajewicz.

Po ostatniej mszy św. w samo południe, odbyły się konkursy: ,,Palma Wielkanocna” i Międzypokoleniowa Pisanka Wielkanocna”.
W konkursie wzięło udział 8 palm: Rodzina Moroniów (I miejsce), KGW Ropica Górna, KGW Małastów, Przedszkole Sękowa, KGW 50+ Siary – Owczary, GOK Sękowa, Młodzież z Sękowej oraz DPS Sękowa. W konkursie pisanek: KGW Ropica Górna, KGW Małastów i KGW 50+ Siary – Owczary.

Kiermasz oraz konkursy miały na celu propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek. Zobaczcie zdjęcia!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SSLW RP - Oddział Kraków

W dniu 10.04.2019 r. w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kraków.
45 członków obecnych na zebraniu, wysłuchało sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję 2015 - 2019. Dyskusja była dość gorąca, po czym jednak zdecydowaną większością głosów sprawozdania zostały przyjęte, a Zarządowi udzielono absolutorium. Stowarzyszenie posiada własny sztandar, z którym bierze udział w uroczystościach patriotycznych, imprezach okolicznościowych, pogrzebach itp. Wydano książki autora Jerzego Kucka oraz broszurę autorki Julii Dziwoki. Kadencję zakończono z dodatnim saldem finansowym. Na uznanie zasługuje umiejętność pozyskiwania funduszy z zewnątrz przez prezesa Stanisława Wojdyłę.
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

W jawnym głosowaniu wybrano "nowego" prezesa płk rez. inż. pil. Stanisława Wojdyłę. Gratulujemy ! Skład Zarządu i pozostałych organów statutowych praktycznie nie uległ zmianie. Jedyną nową osobą jest Kol. Stanisław Wiśniewski, który objął funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowy zarząd w składzie:

z-ca prezesa - Stefan Glądys
sekretarz - Janusz Oraczewski
skarbnik - Eugeniusz Pawlak (do czasu wybrania nowego skarbnika)
rzecznik dyscyplinarny - Władysław Berkowski

członkowie

- Szczepan Kurpisz
- Zbigniew Kolega
- Adam Sobieraj
- Jerzy Kuck

Przyjęto uchwałę programową na bieżącą kadencję 2019 - 2023. Zasadnicze sposoby i kierunki działania będą kontynuowane i rozszerzone o nowe, ciekawe pomysły i zadania, realizowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami oraz lokalnymi samorządami. Uczestnicy Walnego Zebrania wyrazili nadzieję, że w tej kadencji wszyscy będziemy się wzajemnie szanowali, okazywali uznanie a w razie potrzeby pomagali.

Z punktu kronikarskiego należy odnotować uczestnictwo wszystkich trzech członków Stowarzyszenia z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran, którzy podczas Walnego Zebrania byli m.in. odpowiedzialni za dokumentację medialną.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Ciepło z Sękowskiej Ziemi.

Dzisiaj 10 kwietnia w Sękowej została podpisana umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa.
Wagę wydarzenia podkreśla obecność ministra środowiska Pana Henryka Kowalczyka oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marka Ryszki. Konferencję prowadziła wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, obecna była również poseł Barbara Bartuś.

Na tą okoliczność została zwołana konferencja prasowa z udziałem mediów i lokalnych władz. Projekt o tytule Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa" ma na celu zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających na ich eksploatację na potrzeby energetyki. W ramach projektu zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3 000 m. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych przyjęto minimalne parametry dla wód geotermalnych: temperatura co najmniej 60oC i wydajności ok. 70 m3/h.

Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000,00 zł netto. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparł jego realizację dofinansowaniem w formie dotacji w wysokości 17 648 292,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca lipca 2020 r.
W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrów jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice. Jesteśmy również zainteresowani wykorzystaniem geotermii dla celów rekreacyjnych. Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermie Sękowską.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Strajk nauczycieli w gminie Sękowa!

Puste klasy, puste korytarze i zaledwie kilkoro dzieci w szkołach i przedszkolach - tak wygląda dziś większość placówek oświatowych w kraju. Rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli, do którego przystąpiła zdecydowana większość szkół i przedszkoli - ponad 75%
W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się zapowiadany od tygodni strajk nauczycieli. W proteście biorą udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wszystkich szkół ośmioklasowych i trzecich klas gimnazjalnych. Tak jest w całej gminie Sękowa. W placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Sękowej , Samorządowym Przedszkolu w Sękowej , Szkole Podstawowej w Siarach nie będą organizowane zajęcia dydaktyczne. Dzieci które przyjdą do szkół i przedszkola w tych dniach, będą miały zapewnioną opiekę.

Co będzie dalej? Póki co, nie wiadomo. Na tę chwilę wiadomo, że niezależnie od wydarzeń egzaminy będą przeprowadzone.!!

Na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego pojawił się dziś komunikat, w którym czytamy:

• Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
• W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
• To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
• Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
• Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
• Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
• Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Na stronie ZNP pojawił się także: Apel do Uczennic i Uczniów: Protestujemy w trosce o Waszą przyszłość! Prosimy, zrozumcie nas!
Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!
Macie prawo, by uczył Was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla Was czas, a nie musi dorabiać po godzinach.

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!

Jesteśmy świadomi, że nasz protest może budzić Wasze obawy i spowodować pewne trudności. Prosimy Was o zrozumienie, bo walczymy o szkołę, w której wszyscy będziemy dobrze się czuli i dzięki której spełnicie Wasze marzenia. Potraktujcie ten czas jako lekcję, jak ubiegać się o prawa swoje i innych.

Popierający strajk - emerytowany nauczyciel – Aleksander Gucwa