Newsy:

znalezionych: 1085 na 217 stronach
« poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna »

XX ZLOT NIEPODLEGŁOŚCI - ŁOWCZÓWEK - 4 LISTOPADA 2018 R.

Główne uroczystości XX Zlotu Niepodległościowego rozpoczęły się o godz. 11.00 na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku. Tradycyjnie uczestnicy obchodów wzięli udział w polowej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legionistów, ceremonii oficjalnej, a także pikniku historycznym z udziałem grup rekonstrukcji historycznej i wspólnym śpiewaniu pieśni legionowych. XX Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2018” został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Prezydent Andrzej Duda był uczestnikiem zarówno uroczystości w Zakliczynie, gdzie przybył około godziny 10.00, a także, wspólnie z mieszkańcami Ziemi Tarnowskiej, oddał hołd Legionistom I Brygady, na cmentarzu w Łowczówku. Najważniejszym novum tegorocznego spotkania na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku jest fakt, iż sam obiekt uzyskał nowy blask dzięki dokonanej renowacji oraz zagospodarowaniu terenu wokół cmentarza.

Jest to trwały ślad, jaki będzie świadectwem obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w Powiecie Tarnowskim. Organizatorami obchodów byli: Poseł Na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś oraz Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik historyczny z udziałem grup rekonstrukcji historycznej.

NIECO FAKTÓW

Na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku w 20 grobach zbiorowych i 275 pojedynczych pochowano 513 żołnierzy poległych głównie w grudniu 1914 r. w bitwie pod Łowczówkiem oraz w pierwszych dniach maja 1915 r. Pochowano tu 272 żołnierzy austro-węgierskich w tym Polacy - 80 żołnierzy z 1 i 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk Kazimierza Sosnkowskiego. Spoczywają tu także żołnierze rosyjscy w liczbie 241 poległych.

Więcej informacji znajdziesz tu: kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ŚWIĘTO ZMARŁYCH - to będzie też kiedyś Twoje święto!

1 listopad to dzień, w którym powinno się o wszystkich tych, co odeszli pamiętać. Odwiedzamy cmentarze na których pochowani są nasi najbliżsi (Rodzina i nasi znajomi) ale odwiedzamy też miejsca, gdzie spoczywają również Ci, którzy spoczywają z dala od swoich Rodzin lub tych Rodzin już nie mają. Niewielu zapewne odwiedzi ich groby....
Niestety, na wielu grobach nie zapłonie światło. Nie powinno tak być, zapominamy o przodkach... i tu nasuwa mi się smutna refleksja.
Ta ziemia tak wiele przeszła, wiele wycierpiała... Chyba nie ma takiego drugiego regionu w Polsce gdzie jest tak dużo cmentarzy...Serce się kraje, że większość z nich jest zapuszczone, zdewastowane, zapomniane... Mam na myśli poległych w bojach I i II Wojen Światowych żołnierzy, partyzantów i niewinnych ludzi, mordowanych za pochodzenie, wyznanie, wartości.. Na cmentarzach wojennych spoczywa wielu żołnierzy, często czas i nieprzychylni ludzie zatarli ich imiona, nazwiska, poprzewracali krzyże, nagrobki... Obok siebie spoczywają żołnierze wrogich armii - lub też raczej wrogich sobie przywódców, bo sami żołnierze byli tylko pionkami w wielkiej grze polityków. Oni też płacili najwyższą cenę... Różne narodowości, wyznania, marzenia... Połączyła ich śmierć.

Na terenie Beskidu Niskiego spoczywają dziesiątki tysięcy żołnierzy czasów I i II Wojny Światowej. Na setkach cmentarzy, w mogiłach pojedynczych i zbiorowych, leżą obok siebie polegli armii niemieckiej, rosyjskiej i austro - węgierskiej: Niemcy, Austriacy, Włosi, Czesi, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Serbowie, Chorwaci, i przedstawiciele wielu innych narodowości. Również w szeregach Armii Czerwonej, Czechosłowackiej, Polskiej i Niemieckiej walczyli żołnierze pochodzący z różnych stron. Walczyli i ginęli tutaj.

Cmentarz poległych żołnierzy w latach 1939 -1945 znajduje się w Gorlicach, który jest już ogólnodostępny (wejście od ul. W. Pola - były teren rafinerii) Spoczywają również w Beskidzkiej ziemi partyzanci z oddziałów Polskich, słowackich, łemkowskich i sowieckich, walczących z okupantem hitlerowskim. Wreszcie groby ofiar zamordowanych przez faszystów niemieckich i ukraińskich. Spoczywają oni na cmentarzach parafialnych i wojskowych z I wojny światowej.
Jadąc, bądź też idąc szlakami Beskidu Niskiego, warto zboczyć trochę z drogi i wejść choć na chwilę na któryś z cmentarzy i zagłębić się nad śmiercią setek tysięcy tu pochowanych i wsłuchać się w słowa inskrypcji na krzyżu w Czarnem: Światło i szum lasu, Grają nad świeżym grobem, Śmiertelnej ciszy przysłuchują się miłosierne gwiazdy Boże.....

Idąc dalej zaplanowanej wędrówki dostrzegamy w krajobrazie stare, zdziczałe sady, poskręcane jabłonie, regularne, prostokątne zagłębienia w ziemi, niekiedy z resztkami bierwion. Zauważymy też pozostałości po domach, kamienne, często już zawalone piwnice, studnie czy też wyniosłe cerkwiska z resztkami posadzki, porosłe drzewami i krzewami, niekiedy ze śladami podmurówki. Na każdym kroku dostrzegamy kamienne krzyże i kapliczki przy zarosłych dziś drogach, które też witają i żegnają tych, którzy wędrują i odwiedzają ziemie naszych przodków.
To dawne wsie łemkowskie. Idąc dalej, szukając wśród wielobarwnych drzew, pośród szemrzących strumyków, u podnóży wzgórz, a zazwyczaj w pobliżu cerkwisk - odnajdziemy dawne cmentarze łemkowskie. Pozostali na nich Ci, którym los oszczędził wiele. Porośnięte krzewami, drzewami, często już grubymi, mocno wrosłymi korzeniami w cmentarną ziemię, z kamiennymi i żeliwnymi cokołami, krzyżami, nie zawsze już obecnymi... Pamiętajmy o wszystkich zmarłych, którzy spoczywają na cmentarzach Beskidu Niskiego o zmarłych żołnierzach, partyzantach i o zmarłych Łemkach którzy Ojczyznę naszą współbudowali przez wieki, tworząc jej niepowtarzalny koloryt, choć nie zawsze bywała dla nich kochającą matką, często zaś - nieczułą macochą. Smutnych znaków wymazywać nie będziemy: staną się nauką i mądrością na przyszłość.

Pamiętajmy w dniu pamięci o WSZYSTKICH zmarłych.

74. rocznica rozformowania Batalionu ,,Barbara" 16 pp. AK

Na granicy Rychwałdu i Lichwina, gmina Pleśna, pow. Tarnów odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę rozformowania I Batalionu "Barbara" 16 pp. Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej (23.10.1944 r.). Uczczono również pamięć zabitego 4.08.1944 r. Władysława Białasa ps. "Boruta" oraz Władysława Pluty ps. "Sęk zamordowanego skrytobójczo 29.06.1946 r. przez bojówkę Służby Bezpieczeństwa.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, apelu pamięci i złożeniu wiązanek kwiatów, zgromadzeni na uroczystości udali się na mszę św. do miejscowego kościoła parafialnego w Lichwinie. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Zbigniew Wolak. Następnie dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP, gdzie wspominano o zmarłych w tym roku ks. Piotra Gajdę i płk dr hm. Jerzego Pertkiewicza.

Wójt Gminy Józef Knapik podziękował wszystkim przybyłym gościom. Wyróżnieniem szczególnym była obecność przedstawicieli Stowarzyszenia Sybiraków, więźniów okresu stalinizmu, rodzin żołnierzy, Przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Tarnów i Koło Pleśna. Na uroczystości byli: kapelan ŚZŻAK ks. Zbigniew Guzy. Obecny był również Marszałek Województwa Małopolskiego P. Stanisław Sorys, który był inicjatorem tych corocznych już wydarzeń. Sylwetkę ks. Piotra Gajdy przybliżyła Pani Elżbieta Zięba.

Podziękował za obecność radnym: Przewodniczący Rady Gminy Janusz Jarząb, Wieprzewodniczaca Anna Wadas, Wiesław Małopolski, Tadeusz Malec, radny elekt Jacek Gawełczyk i Bogdan Ozga i dyrektorom szkół: Agnieszka Stasik, Marzena Sukiennik, Marzena Misaczek. Byli też przedstawiciele SP z Pławnej na czele z Państwem Marią i Stanisławem Pater. Obecny był również świadek zamordowania Władysława Pluty, P. Mieczysław Cetera i dokumentalista cmentarzy wojennych i uroczystości P. Aleksander Gucwa.
Wójt podziękował za przybycie mieszkańcom, dzieciom, pocztom sztandarowym i harcerzom za wspaniałe świadectwo patriotyzmu. Za pomoc w organizacji uroczystości podziękował Centrum Kultury, Światowemu Związkowi Żołnierzy AK Koło Pleśna, Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu z Rzuchowej oraz OSP Lichwin.
Całość prowadził wice wójt Ryszard Stankowski. Chwała Bohaterom! Cześć ich pamięci!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

"GRÓB TWÓJ W ODLEGŁEJ GDZIEŚ KRAINIE... ARTYSTA NA POLU CHWAŁY"

9 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach odbyło się otwarcie wystawy pt. ,"Grób Twój w odległej gdzieś krainie...Artysta na polu chwały".
Wystawa „Grób Twój w odległej gdzieś krainie... Artysta na polu chwały”, zorganizowana w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach będzie czynna w dniach 9 listopada-15 grudnia 2018 roku, w stulecie zakończenia I wojny światowej, opowiada o losach artystów-żołnierzy w czasie działań wojennych.
Ich życiorysy układały się trojako: wcieleni do armii austriackiej ginęli w czasie walk, pracowali na tyłach frontu dla ośrodka propagandy wojennej Kriegspressequuartier w Wiedniu, bądź delegowani byli do Oddziałów Grobów Wojennych - Kriegsgräbeabteilungen, porządkujących pola bitew i wznoszących cmentarze wojenne. Jednym z takich oddziałów był krakowski Kriegsgräberabteilung, kierowany przez majora Rudolfa Brocha.

Na wystawie zobaczyć można unikatowe dzieła sztuki, jakie wyszły spod ręki artystów działających w latach 1915-1918, zarówno tych, dokumentujących życie okopowe, skutki ofensywy gorlickiej, zniszczenia wojenne, jak i tych, którzy swoją sztuką wspierali akcje charytatywne i zbiórki na rzecz wdów, sierot i inwalidów wojennych. Główny nacisk położony został na twórczość projektantów grobów wojennych w dzisiejszej Małopolsce, których twórczość zaprezentowana została na podstawie zbiorów projektów zachowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, Słowackim Archiwum Narodowym w Bratysławie, gdzie przechowywana jest spuścizna Dušana Jurkoviča, archiwum Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w zbiorach prywatnych.

Obok materiałów znanych badaczom pokazane zostały nigdzie dotąd nie publikowane oryginalne projekty, obrazy, grafiki, fotografie, medale i inne artefakty.
Odrębną częścią wystawy bylo ukazanie działań osób prywatnych, instytucji państwowych i organizacji, jak Austriacki Czarny Krzyż, na rzecz ratowania i renowacji cmentarzy wojennych w latach 1960-2018. Na wystawie zaprezentowane zostały między innymi dzieła takich artystów jak: Henryk Uziembło, Heinrich Scholz, Robert Pochop, Franz Hofer, Moriz Jung, Dušan Jurkovič, Hans Mayr, Luigi Kasimir, Leo Perlberger, Franz Poledne.
Wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Austrii” oraz promocji Znaku dziedzictwa Europejskiego. Kuratorem wystawy jest dr Agnieszka Partridge. W wystawie wziął udział prezes Czarnego Krzyża. Wystawę uświetnił występ chóru Cantores Carvatiani z Gorlic pod batutą Anny Cisoń, który wykonał kilka pieśni patriotycznych.

Po tej części przy murach Bazyliki Mniejszej świętowano okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, śpiewano piesni patriotyczne, słowa wyświetlane były na murach Bazyliki Mniejszej, która jeszcze 100 lat temu leżała w gruzach po Bitwie Gorlickiej. Wolontariusze wręczali wszystkim przybyłym kotyliony, które własnoręcznie wykonali uczniowie gorlickich szkół. Dzień zwieńczył niezwykły pokaz świetlny - mapping 3D na fasadzie Bazyliki, którego motywem przewodnim była Bitwa Gorlicka.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Sękowa

Wójtem Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023 została Małgorzata Małuch zdobywając 1450 głosów (65% poparcia), kandydat Damian Kukuła zdobył 769 głosów.

Radnymi Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023 zostali:

1. Jan Krygowski - 144 głosy 2. Damian Kukuła - 122 3. Eugeniusz Połeć - 120 4. Bogusław Moroń - 131 5. Krystyna Prokop - 134 6. Anna Bernasińska - 112 7. Eugeniusz Wal - 71 8. Jan Bodak - 97 9. Beata Śliwa - 95 10. Katarzyna Tokarz - 79 11. Zbigniew Myślicki - 122 12. Maria Połeć - 43 13. Marzena Liana - 65 14. Anita Ziemba - 53 15. Robert Belczyk - 74