Newsy:

znalezionych: 1304 na 261 stronach
« poprzednia -   19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna »

Gmina Sękowa i Niżna Polianka, realizują projekt pt. " Ocalić od zapomnienia"

Gmina Sękowa jako partner wiodący, wspólnie z partnerem projektu Obec Niżna Polianka na Słowacji, podjęli się realizacji projektu pt. " Ocalić od zapomnienia - wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”

Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami w Polsce Gmina Sękowa, na Słowacji Obec Niżna Polanka. Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Sękowej i Niżnej Polianki w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego.

Planowane zadania w projekcie to:

1. Renowacja nekropolii z okresu I wojny światowej, obejmie 12 cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.
2. Partner Niżna Polianka ze swojej strony przewiduje następujące wydatki w ramach zadania merytorycznego: renowacja cmentarza wojennego Smilno; ścieżka edukacyjna: cmentarze wojenne Duśana Jurkovića; panteon wybitnych postaci frontu Karpackiego 1914/1915.
3. Partner Niżna Polianka będzie prowadzić prace podczas artystycznej sesji plenarnej - "I wojna światowa" a dzieła powstałe podczas sesji zostaną zamontowane na 14 cmentarzach.
4.Utworzenie parku historycznego w Siarach, utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

Zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jaki stanowi dziedzictwo kulturowe. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu.
Efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców

W ramach projektu planujemy:
- Renowacje 26 nekropolii z okresu I wojny światowej
- Budowa parku historycznego w Siarach
- Utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji projektu 01-01 -2021 do 31- 12- 2022 r.
Wojewoda Małopolski deklaruje podjęcie działań mających na celu zaplanowanie w budżecie, którym dysponuje, w latach 2018 — 2020, środków finansowych w wysokości 15 % przewidywanych kosztów realizacji zadania, ustalono wstępnie kwotę 687 548,48 zł tj. 152788,6 €

Sidur Przechodniów – pomnik poświęcony żydowskim mieszkańcom Gorlic

Pomnik Sidur Przechodniów, w formie Gwiazdy Dawida z umieszczonymi na jej ścianach historycznymi macewami, powstał przy cmentarzu żydowskim w Gorlicach. Upamiętnia Żydów, którzy przed II wojną światową stanowili blisko połowę mieszkańców tego miasta.
„Każdemu zmarłemu należy się szacunek i upamiętnienie. Jest to także lekcja historii, że kiedyś prawie połowa mieszkańców naszego miasta była pochodzenia żydowskiego, a dzisiaj ich już tu nie ma, niewiele pozostało też śladów po nich” - powiedział w niedzielę burmistrz Gorlic Rafał Kukla.

„Sidur” to w religii judaistycznej książka zawierająca modlitwy odmawiane w dni powszednie i w zwykłe soboty zarówno w domu, jak i w synagodze. Gorlicki Sidur Przechodniów - Latarnia Nieobecnych ma ściany w rzucie odzwierciedlającym kształt Gwiazdy Dawida, z belkami wieńczącymi ściany tworzącymi dwa przenikające się trójkąty równoboczne z czterema otwartymi wejściami. Na jego ścianach umieszczono zabytkowe macewy.

Pomnik wybudowano przed bramą cmentarza żydowskiego przy ul. Stróżowskiej, a nie w jego obrębie, co wynika z prawa religijnego judaizmu.
Jak podkreślił burmistrz, na ścianach pomnika umieszczono kilkadziesiąt starych macew, które w 2015 roku zostały wydobyte spod podłogi nieistniejącego już budynku synagogi Beszt przy ul. Strażackiej. Do tej pory były one złożone za bramą gorlickiego cmentarza żydowskiego.
„Dzięki takiemu wyeksponowaniu te płyty nagrobne zostały upamiętnione, właściwie uszanowane i znalazły godne miejsce na ścianach pomnika” - zaznaczył burmistrz, przypominając, że wszystkie prace były wykonane w uzgodnieniu z gminą żydowską i konserwatorem zabytków.

„Sidur Przechodniów, to miejsce pamięci o naszych sąsiadach, znajomych, przyjaciołach, ludziach którzy bezpowrotnie zniknęli z Gorlic. Miejsce, stworzone po to, aby pamięć o naszej wspólnej historii i strasznych wydarzeniach II wojny światowej, nigdy nie zginęła” - wskazał przedstawiciel miasta.
Pomnik wykonano w ramach projektu "Gorlice. Przeszłość/Przyszłość – żydowska historia ocalona", na realizację którego miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 105 tys. zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 360 tys. zł. W jego ramach zrealizowano również m.in. kino plenerowe oraz wykłady i warsztaty online.
Zaplanowano także stworzenie znikającego muralu „Ślady nieobecnych”, widocznego jedynie podczas deszczu. Partnerem zadania jest United Gorlice Society z Nowego Jorku.

Jak przypominają przedstawiciele Gorlic, przed II wojną światową Żydzi stanowili blisko połowę mieszkańców tego miasta. Posiadali synagogi, domy modlitwy, biblioteki, stowarzyszenia, itp. Życia nie koncentrowali wyłącznie wśród „swoich”, ale stanowili część całej społeczności, biorąc czynny udział w życiu miasta, chociażby przy jego odbudowach. Źródło:UM Gorlice

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wernisaż Agnieszki Kutylak-Hapanowicz oraz Andrzeja Błońskiego

W piątek 12 marca 2021 roku o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyły się wyjątkowe wernisaże – wystawy poświęcone sztuce – malarstwo i fotografia, Agnieszki Kutylak-Hapanowicz i Andrzeja Błońskiego. Wystawa będzie prezentowana do 14 kwietnia. Wernisaż otworzył Dyr. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zbigniew Tohl w obecności artystów. Następnie głos zabrali artyści przedstawili zgromadzonym swoje prace.

Agnieszka Kutylak-Hapanowicz - absolwentka filologii polskiej i edytorstwa UJ, mieszka i pracuje w Krakowie jako redaktorka i ilustratorka. Jej inspiracją jest świat natury, szczególnie ptaki. Większość jej ptaków nie ma jednak odpowiednika w świecie realnym, istnieją jedynie w wyobraźni i snach. Należy do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.Używa akwareli, gwaszy, tuszu, akryli i pigmentów naturalnych. Tworzy na papierze, na płótnie, lubi też powierzchnie stworzone przez naturę, jak kamienie czy drewno wygładzone przez wodę i czas.

ANDRZEJ BŁOŃSKI(ur. 1992r. w Rzeszowie) - fotograf specjalizujący się w fotografii reportażowej, dokumentalnej, oraz fotografii krajobrazowej. W 2014r. rozpoczął studia na kierunku Grafika na Uniwersytecie Rzeszowskim, które ukończył 2019 roku tytułem magistra sztuki. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2019” i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fotografia dla niego to furtka, by wyrazić w najprostszy sposób siebie i swoje emocje. Prace fotografa były wystawiane m.in. w czasie podsumowania międzynarodowego konkursu fotograficznego "Tylko jedno zdjęcie" w Jarosławiu (2017), w Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach projektu "Sztuka Teraz" (2018), na indywidualnych wystawach "Nie-obecni" w Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2018) i "Szczyty wiary" w Niezła Sztuka w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (2019). Laureat 3 miejsce w międzynarodowym studenckim konkursie fotograficznym „Discover Europe 2018”, III miejsca na "Międzynarodowym Festiwalu Fotografii – Rydułtowy 2019" i I miejsca w XV Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych - Olsztyn 2019. Wyróżniony w międzynarodowych konkursach fotograficznych "Fotoferia International Exhibition 2018", „AstroCamera 2018" i "8th. Bardaf International Exhibition - 2019".

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Sekcja zapaśnicza w Sękowej rozwija swą działalność!

W ubiegłym roku przy Szkole Podstawowej w Sękowej powstała filia zapaśnicza Gorlickiego Zapaśniczego Klubu Sportowego. Sekcja Sękowa zrzesza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Dzieci było tak dużo (dziewczynki i chłopcy), że treningi podzieliłem na dwie grupy, około 15 dzieci w każdej grupie. Treningi prowadzę dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki obie grupy od godz. 16.30 powiedział trener, były zapaśnik a zarazem Prezes GZKS Grzegorz FLOREK.

Trening prowadzony profesjonalnie w obecności kilku matek czekających na swoje pociechy. Prowadził dużo ćwiczeń na bazie podbudowy ogólnorozwojowej, do których wprowadzane są elementy walki i techniki. Zapasy są najlepszą dyscypliną ogólnorozwojową dla dziecka, bo nie tylko angażują symetrycznie aparat ruchowy, ale wzmacniają również psychofizycznie. Poza tym walka zapaśnicza jest najbezpieczniejszą walką z możliwych, nie ma nic, co mogłoby zaszkodzić zdrowiu przeciwnika. O wyniku decyduje siła, zręczność i wytrzymałość. Ale żeby zatrzymać dziecko na sali gimnastycznej, trzeba mu dać coś, co będzie bardziej atrakcyjne niż komputer czy inne gry współczesne, gdyż wiele nastolatków choruje z braku ruchu. Chodzi również o wychowanie zdrowego społeczeństwa a zwłaszcza w tych trudnych czasach pandemii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ KOBIET!