Newsy:

znalezionych: 1319 na 264 stronach
« poprzednia -   26  27  28  29  30  31  32  33  34   - następna »

V Akcja sprzątania cmentarza wojennego nr 6 w Krempnej

W piątkowy poranek 23.10.2020r. odbyły się prace porządkowe na cmentarzu wojennym nr 6 w Krempnej z okresu I wojny światowej. Wzięli w nich udział studenci III-ciego roku Wychowania Fizycznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Z pomocą Pana Aleksandra Gucwy 10 studentów wraz z pracownikiem zakładu wychowania fizycznego Panem Wojciechem Pelczarem wykonało takie prace jak: koszenie trawy, grabienie liści, uprządkowanie grobów i obcinanie gałęzi drzew itp. V akcja sprzątania cmentarza w pełni udana.

Podczas prac pogoda dopisała a studenci wykazali super zaangażowanie, poznali też historię powstania tej nekropoli oraz historię walk jakie odbyły się tu na przełomie 1914 i 1915 r. Mimo że na tym cmentarzu nikt z nas nie znał żadnego z pochowanych a spoczywa tu 200 żołnierzy ( 63 Austro-Węgrów i 137 Rosjan) w tym wiele polsko brzmiących nazwisk ( Jakub Cześnik, Jan Storek, Franciszek Markez, Karol Zarecki, Antoni Niedoński, Franciszek Furman i wielu innych) to należy im się szacunek. Dlatego warto brać udział w takiej akcji, gdyż jest to zarazem nasz wspólny obowiązek!

W akcji brały udział następujące osoby:

1. Wojciech Pelczar – opiekun grupy
2. Sylwia Solecka
3. Paulina Czekaj
4. Monika Typrowicz
5. Sandra Mendelowska
6. Wiktoria Serwatka
7. Kacper Komar
8. Kamil Wiśniowski
9. MaciejTłusciak
10. Alexander Gucwa – mentor - regionalista
***ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

CZERWONA STREFA!!

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Powiat gorlicki a w nim Gmina Sękowa znalazły się w strefie czerwonej. Poniżej zamieszczamy listę wprowadzonych obostrzeń.

Strefa czerwona:

* ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;
* od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
* podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
* w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
* w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

* lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
* ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc; * wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
* w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
* zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Apelujemy o zastosowanie się do ww. zasada bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.
Źródło:UG Sękowa

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC NIE JEST W STANIE NAS POZBAWIC"

,,W trosce o pamięć poległych"
czyli V akcja sprzątania cmentarzy wojennych

W dniach od 8 do 11 października 2020 r. z inicjatywy Pana Jacka Witasa Prezesa Koła nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły" przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, odbyło się sprzątanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej na terenie gminy Sękowa, Gorlice, Krempna, Łużna i Uście Gorlickie. Akcję sprzątania nekropolii wojennych po raz piąty organizuje wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, sołtys Ropicy Górnej Katarzyna Tokarz i prezes Koła PTTK nr 8 Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

„Sprzątanie cmentarzy wojennych jest elementem naszej wspólnej troski o dziedzictwo historyczne jak również dbaniem o polskie dziedzictwo narodowe, dbaniem o naszą pamięć. Każda nekropolia jest wyjątkowo ważna ze względu na swą historię, a dzięki działaniom na rzecz ich rewaloryzacji możliwe jest przywrócenie im należytego stanu, uchronienie ich od niszczenia, a w efekcie zapomnienia przez kolejne pokolenia. Mimo że na tym cmentarzu nie znałem żadnego z pochowanych tutaj żołnierzy a spoczywa tu 492 żołnierzy trzech cesarzy w tym duża ilość naszych rodaków, to należy im się szacunek. Warto brać udział w takiej akcji, gdyż jest to zarazem nasz wspólny obowiązek" - powiedział w wywiadzie TV pracujący wolontariusz na cmentarzu wojennym nr 79 w Sękowej Aleksander Gucwa

V akcja sprzątania cmentarzy w pełni udana. Podczas prac pogoda sprzyjała. Wykonano prace porządkowe na takich cmentarzach jak: nr 79 Sękowa, 77 Ropica Górna, 55 i 61 Gładyszów, 66 Małastów, 58 i 59 Przysłup, 123 Łużna Pustki, 88 Gorlice, 83 Wapienne, 62 Banica, 48 Regietów Wyżny i nr 6 Krempna Na cmentarzach tych pracowali wolontariusze w tym liczna grupa z Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej w Warszawie, Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, uczniowie wraz z nauczycielami z Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, którzy wykazali super zaangażowaniem, wolontariusze i uczniowie szkół z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Hańczowej oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, strażacy z jednostek OSP, leśnicy.

Na świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej w dniu 10 października w godzinach wieczornych nastąpiło podsumowanie tej szlachetnej trzydniowej akcji. Rozpoczęło się oficjalne spotkanie powitaniem zaproszonych gości przez sołtys wsi Ropica Górna p.p. Katarzynę Tokarz i Beatę Śliwa. Głos zabrała wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która m.in powiedziała: ,,prawdziwym inspiratorem, motorem i kreatorem tej akcji i w ogóle tego ruchu, który jest wokół cmentarzy z I wojny światowej jest Jacek Witas". Podziękowała wszystkim za udział w akcji i ogrom wykonanych prac.
Następnie Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” Pan Jacek Witas, podsumował prace z pokazem zdjęć za ostatni rok. Wszystkim biorącym udział w Akcji serdecznie podziękował.

Ostatnim etapem spotkania był poczęstunek, podczas którego uczestnicy wymieniali się własnym doświadczeniem i uwagami. Wszyscy opiekunowie cmentarzy wyrazili chęć dalszej współpracy podczas kolejnej tego typu akcji.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Dni Bobowej z Kulturą Żydowską - Szalom
Otwarcie prywatnego muzeum żydowskiego.

W niedzielę 4 października 2020 roku na bobowskim rynku odbyły się po raz kolejny ,,Dni Bobowej z Kulturą Żydowską SZALOM”. Kultura żydowska jest częścią historii Bobowej. Żydzi przybyli tu w 1732 roku, których sprowadził Michał Jaworski, ówczesny właściciel miasta, aby podźwignąć z upadku handel. Trzy dekady później w Bobowej mieszkały już 44 żydowskie rodziny. Przez wiele lat stanowili niemal połowę mieszkańców miasta, a miejscowość była jednym z największych ośrodków chasydyzmu. Dynastia miejscowych cadyków, zapoczątkowana przez Szlomo Halberstama istnieje do dziś i ma licznych zwolenników m.in. w Nowym Jorku i Londynie.

Dni Bobowej z Kulturą Żydowską to ciekawe wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych w gminie Bobowa. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza ze sceny powitał przybyłych gości:
Radną Województwa Małopolskiego Panią Martę Mordarską, Starostę Powiatu Gorlickiego Panią Marię Gubała, Radnego Powiatu Gorlickiego Pana Adama Urbanka, Kierownika ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Bobowej asp. sztab. Władysława Piecucha, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bobowej Panią Małgorzatę Molendowicz oraz radnych gminy Bobowa, Proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Mariana Chełmeckiego, oraz wikariusza ks. Jarosława Kokoszkę, Prezesa Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Krakowie Panią Annę Grygiel-Huryn, historyka dr Łukasza Połomskiego, Prezesa Stowarzyszenia Gryf Pana Lucjana Brońka, bobowskiego kolekcjonera Pana Józefa Gucwę, sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji, oraz mieszkańców Gminy Bobowa.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na najważniejszy moment uroczystości tj. otwarcie nowo powstałego małego muzeum żydowskiego „Dom Landaua” – stworzonego przez bobowianina, kolekcjonera i pasjonata historii bobowskich żydów Pana Józefa Gucwę. Po przecięciu wstęgi nastąpiło przytwierdzenie na futrynie drzwi „Mezuzy”, w środku której znajduje się zwój pergaminowy z fragmentem Tory. Czynności tej dokonał Pan Józef Gucwa oraz Pani Anna Grygiel-Huryn.

Podczas tegorocznych Dni Bobowej z Kulturą Żydowską zgromadzeni goście mieli możliwość posłuchać na żywo muzyki klezmerskiej oraz spróbować tradycyjnej żydowskiej potrawy. Program kulinarno – muzyczny o tematyce żydowskiej „Gdybym był bogaty” odbywał się z udziałem zespołu klezmerskiego „SCHOLEM”z Krakowa. Pokaz podzielony był na dwie części, które odbywały się równocześnie. Podczas gdy na scenie odbywał się koncerty z tradycyjnymi piosenkami żydowskimi w języku jidysz, obok sceny Pani Joanna Studnicka uczestniczka telewizyjnych programów „Master Chef” i „Ugotowani” przyrządzała tradycyjny specjał kuchni żydowskiej – czulent, który później mieli okazję skosztować wszyscy uczestnicy imprezy.

W trakcie trwania imprezy w godzinach od 12.00 do 17.00 była możliwość zwiedzania Synagogi.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie GRYF, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Konferansjerem tegorocznych Dni Bobowej z Kulturą Żydowską był Pan Janusz Michalik. Źródło: naszabobowa.pl

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

4 października 2020 r. o godz.14.00 uroczyście otwieramy prywatną ekspozycję Judaików w Domu Landaua w Bobowej. Celem ekspozycji jest upamiętnienie, a także upowszechnienie wiedzy o bobowskich Żydach. "Sercem jest odtworzony dom rodziny Landaua" - powiedział Józef Gucwa, właściciel Domu Landaua w Bobowej. Stała ekspozycja historyczna zaprasza do odkrywczej podróży przez ponad dwa wieki polsko-żydowskiej historii. Ekspozycja nakreśla żywy obraz koegzystencji Polaków i Żydów. Przedmioty sztuki i codziennego użytku, opowiadają o kulturze żydowskiej w miasteczku Bobowa. Dla koneserów muzyki żydowskiej, wystąpi zespół klezmerski ,,SHOLEM" z Krakowa. Odbędzie się też degustacja potraw żydowskich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!