Newsy:

znalezionych: 1368 na 274 stronach
« poprzednia -   28  29  30  31  32  33  34  35  36   - następna »

Budowa mostu na Sękówce

Od poniedziałku 5 lipca 2021 roku zamknięty został most na rzece Sękówka na granicy Sękowej z Siarami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977, obok parku linowego w Siarach.
Wykonawcą jest DETAL MOSTY - Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki z Sułkowic. Przedmiot umowy: Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu) odc. 240 km 0+048,5 – km 0+319,5 – zaprojektuj i wybuduj. Budowa mostu została zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W związku z zamknięciem mostu, do dyspozycji została oddana kładka pieszo – rowerowa, posadowiona na rzece Sękówce od strony zabytkowego kościółka. Jeśli chodzi o ruch samochodowy to należy skorzystać z alternatywnych dróg dojazdowych tj. drogi powiatowej nr 1488 K Sękowa – Dominikowice oraz drogi wojewódzkiej nr 993.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac planowane jest na 23 grudnia br.

Fotorelację z budowy mostu, będę tu sukcesywnie zamieszczał.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rozdano Mosty Starosty 2021

W piątek 23 lipca 2021 r. w Galerii Sztuki Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się XXI już gala wręczenia nagród dla zasłużonych ludzi kultury i sztuki - Mosty Starosty oraz jedenasta edycja nagrody „Przęsło” dla ludzi młodych, zdolnych, twórczych i zaangażowanych w tworzenie i ochronę dóbr kultury.
Galę prowadziła Maria Gubała – Starosta Gorlicki oraz Witold Kochan - Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia oraz powitania wszystkich zaproszonych gości dokonał dyrektor Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzislaw Tohl, po czym odbyła się projekcja filmów prezentujących sylwetki osób.
Następnie Starosta Maria Gubała a zarazem przewodnicząca Kapituły wręczała nagrody
Wręczyła cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

Stanisław Dziedziak - za umiejętność przekazywania własnej pasji śpiewania i osobisty wkład w organizację koncertów chóralnych
Marcin Fejklowicz – za pasję i zaangażowanie w rozwój lokalnej kultury muzycznej
Mirosław Trochanowski – za promocję kultury łemkowskiej i szczególne mistrzostwo w dziele pisania ikon
Marek Warzycki – za umiejętne propagowanie lokalnej historii
Kacper Malisz otrzymał nagrodę Przęsło 2021 za wybitne osiągnięcia z zakresu instrumentalistyki i kompozycji

Statuetkę ,,Most Starosty 2021” otrzymał Władysław ,,Adzik” Sendecki za wybitne osiągnięcia w historii światowej muzyki jazzowej oraz za kultywowanie pamięci o swojej ,,małej ojczyźnie”

Po rozdaniu nagród odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu nagrodzonego Władysława ,,Adzik” Sendeckiego
Licznie przybyła na galę publiczność z radością przyjęła decyzje Kapituły i brawami nagradzała laureatów.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

XXXIX Łemkowska Watra w Zdyni.
Zapalono ogień pamięci !

DZIEŃ PIERWSZY

WATRA znaczy OGIEŃ a dokładniej ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku, snując marzenia o swojej przyszłości w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po przykrych losach historii.
16 lipca 2021 r. rozpoczęto po raz XXXIX Łemkowską Watrę w miejscowości Zdynia (łem.Żdynia - Ждиня), gmina Uście Gorlice, pow. Gorlice.

O godz. 16.30 w pierwszym dniu (piątek) zapalono Watrę – ogień pamięci, który będzie płonął aż do niedzieli, symbolizuje żywą kulturę Łemków. Uroczyste rozpalenie XXXIX Łemkowskiej Watry dokonał Andrzej Klimasz, starosta imprezy, mieszkaniec Ropicy Górnej (Ruskiej)
Po uroczystym rozpaleniu watry, rozpoczęły się koncerty dorosłych zespołów: ,,Kapela Siwego z Gorlic” , Zespół folkowy Hylla z Legnicy, Zespół folkowy Hrdza z Preszowa (Słowacja) i Zespół muzyki alternatywnej Dagadana z Poznania.
O godz. 21.30 rozpoczęło się ŁEMKOWSKIE DISCO
Pierwszy dzień watry rozpoczął i zakończył się piękną i ciepłą pogodą. Oby pogoda dopisała przez pozostałe dwa dni.!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ DRUGI

W sobotę 17 lipca o godz. 15.30 w Miejscu Pamięci, nastąpiło oficjalne otwarcie Watry.
Uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i licznie zgromadzone duchowieństwo na czele z biskupem prawosławnej diecezji przemysko - gorlickiej JE Paisjuszem oraz Arkadiusz Trochanowski biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej i bp Włodzimierz Juszczak z eparchii wrocławsko-koszalińskiej z kościoła greckokatolickiego. Gościem Watry był również Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj. Po modlitwie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary akcji "Wisła", w Miejscu Pamięci - przeprowadzonego przez władze komunistyczne w 1947 r. przymusowego wysiedlenia Ukraińców i Łemków z południa Polski. Uderzeniem w dzwon pokoju było przypomnieniem o tej akcji.

Na scenie amfiteatru chór Zoria z Uścia Gorlickiego odśpiewał hymn watry - Гори наші Карпати, następnie nastąpiły oficjalne przemówienia a po nich wręczenie odznaczeń wirnyj predkam.

Po części oficjalnej zaprezentowały się zespoły artystyczne: Zespół Dollars Brothers z Gorlic, Chrystyna Solowij ze Lwowa i Zespół folk-rockowy Tuhajbej z Olsztyna.

O godz. 21.30 rozpoczęło się ŁEMKOWSKIE DISCO

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ TRZECI I OSTATNI

Ostatni trzeci dzień Watry rozpoczął się przy pięknej pogodzie o godzinie 10.00 w kaplicy obok Watry została odprawiona Msza św. przez bp Arkadiusza Trochanowskiego i księży kościoła greckokatolickiego. Następnie odbył się Koncert Rodzinny w ramach Watroczki. Wystąpił Zespół Barwinek z Krakowa, Rosa z Uścia Gorlickiego oraz Błahowist – Chór Parafialny Cerkwi Greckokatolickiej z Krynicy Zdroju. Nastąpiło też rozstrzygniecie konkursu Łemkowszczyzna okiem dziecka.

O godz. 13.30 nadszedł czas zgaszenia palącej się od początku festiwalu symbolicznej watry i rozjechać się każdy w swoją stronę. Za rok większość przyjedzie znowu. Nie zapominajmy też o tym co dla Watry najważniejsze – być ze sobą, poznawać się oraz świętować z ludźmi z całego świata przy akompaniamencie różnorodnej muzyki. Tego roku było dużo mniej niż w latach poprzednich ze względu na pandemię. Ceremonii zagaszenia Watry dokonał starosta Watry Andrzej Klimasz i Wiewiórka Adam – zastępca przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego ZŁ

***

... nieco historii

I i II Watra w Czarnem koło Uścia była warsztatami Zespołu Pieśni i Tańca „Łemkowyna” z siedzibą w Bielance i była zorganizowana w lipcu 1983 - 1984 r. Dla organizowania następnych aż do roku 1991 każdorazowo i corocznie powoływano odrębny Komitet Organizacyjny. Trzecia odbyła się w Hańczowej w 1985 r. W latach 1986 – 1989 Łemkowska Watra odbywała się w Bartnem. Watra w Zdyni odbywa się od 1990 r. Od roku 1992 jej stałym i jedynym organizatorem jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.

„W łemkowskiej odmianie nazwy Zdynia (Żdynia znaczy „czekaj ma mnie") jest jakiś symbol. Czekaj przy ognisku, ogrzej się miłością do współziomków, zadumaj nad losem tego narodu. Nie zapominaj, że jesteś Łemkiem, członkiem grupy etnicznej, narodu, który nie ma swojego państwa, ale ma swój język, kulturę, historię. Temu właśnie służy święto Kultury Łemkowskiej - Watra"

„Watry" przybierały rozmaite formy. Odbywały się konkursy wiedzy o historii, kulturze i geografii Łemkowszczyzny. Młodzi ludzie dzięki konkursom stykali się z tradycją swych ojców. Dzięki temu, że program „Watr Łemkowskich" jest różnorodny zaspokaja potrzeby różnorodnych grup jej uczestników. Stwarza możliwość rozmowy w ojczystym języku. Młodzi uświadamiają sobie i doceniają swą odrębność. Watra jest świętem, które proponuje oryginalną, autentyczną formułę. Zbudowana jest wokół jądra tradycyjnej kultury łemkowskiej.

Podczas rytuałów związanych z obchodami święta udział biorą zespoły pieśni i tańca, chóry i orkiestry oraz grupy rockowe i folkowe. Rola i znaczenie „Watry" wykracza poza kultywowanie tradycyjnego dziedzictwa. Imprezie towarzyszy m.in. spartakiada łemkowska, kiermasz wydawnictw, prezentacja ginących rzemiosł i zawodów, wystawy oraz małe formy teatralne.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

77. rocznica zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w Słopnicach Górnych.

W niedzielę 11 lipca 2021 roku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice, Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Krakowski, Aeroklubem Podhalańskim Łososina Dolna, Stowarzyszeniem Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, którego dyrektor dr hab. Filip Musiał objął honorowy patronat nad tymi uroczystościami, zorganizował inscenizację historyczną w 77 rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w Słopnicach Górnych na Dzielcu na placówce zrzutowej ,,Sójka 401" To właśnie w tym miejscu 77 lat temu w nocy z 9 na 10 lipca 1944 r. alianci dokonali zrzutu broni, umundurowania i lekarstw na placówkę zrzutową "Sójka 401" dla żołnierzy Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego "Wilk".
To już siódma edycja pikniku historycznego nawiązującego do wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Otwarcia i zakończenia rekonstrukcji dokonał wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys

– Tegoroczne obchody na zrzutowisku "Sójka 401" są szczególne. Po pierwsze wracamy z tradycyjną formą obchodów, która nie była możliwa w zeszłym roku (Covid-19) Po drugie, przypada 77 rocznica w/w wydarzeń. Od 2014 roku kiedy to zostały oficjalnie po raz pierwszy zorganizowane, gromadzi się coraz więcej osób zainteresowanych tym epizodem naszej historii. Z racji wyjątkowej rocznicy, również na ziemi, niezależnie od warunków atmosferycznych, wiele można było zobaczyć. Przede wszystkim swoje wyposażenie, umundurowanie, uzbrojenie zaprezentowali żołnierze z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic. Po raz pierwszy na Dzielcu, zaprezentowali się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Południe" Polscy Spadochroniarze Wojskowi, którzy oprócz stoiska, w specjalnym pokazie zaprezentowali genezę, rozwój, historię, polskich jednostek powietrzno-desantowych.

Najważniejszym elementem inscenizacji był przelot samolotów. Rozpoczęli piloci z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991 na czele ze znakomitym pilotem Andrzejem Saratą wykonali przeloty nad Dzielcem. Podziwialiśmy samolot JAK-18, który jest znany z charakterystycznej pracy silnika. Po tych przelotach na niebie zobaczyliśmy siedmiu skoczków spadochronowych w tym dwie kobiety, którzy pod wodzą por. pil. Leszka Mańkowskiego dokonali z legendarnego samolotu AN-2 "Wiedeńczyk" z wysokości ponad 1000 m ,,desantu" na Dzielcu. Po nich na niebie zagościł samolot C-295 CASA z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Dla najmłodszych tradycyjnie już odbył się zrzut cukierków z samolotów.

W uroczystości udział wzięli członkowie SSLW RP grupa gorlicka Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran.

Na początku uroczystości odbyło się powitanie zaproszonych gości, hymn oraz złożono kwiaty i oddano hołd poległym lotnikom alianckim oraz Żołnierzom Armii Krajowej, uczczono minutą ciszy przed obeliskiem upamiętniającym lotników alianckich na wzgórzu "Dzielec". Na zakończenie wręczono podziękowania i certyfikaty.

Od Autora

Urządzone na terenie okupowanej Polski zrzutowiska przyjmujące zaopatrzenie i cichociemnych skoczków z samolotów alianckich miały nadane „ptasie” pseudonimy operacyjne. Stąd nazwy „Wilga” ( na gorczańskich Polankach nad Szczawą ) i „Sójka” (w rejonie Mogielicy w Słopnicach ) dla placówek zrzutowych I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Były to jedyne zrzutowiska w polskich górach. Loty nad dalekie zaplecze wroga były trudne i niebezpieczne, każdy udany zrzut był dużym sukcesem; o ile na placówce „Wilga” nastąpiło to kilkanaście (?) razy, to odległa jedynie o kilka kilometrów „Sójka” przyjęła zrzut tylko raz w nocy z 9/10 lipca 1944 roku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Zespół Vis A Vis Duet koncertował w Wapiennem

10 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w sercu Beskidu Niskiego, w najmniejszym uzdrowisku Polski w Wapiennem, odbył się koncert poezji śpiewanej i nie tylko w wykonaniu nowosądeckiego duetu Vis A Vis Duet w składzie Katarzyna Chruściel i Rafał Gondek

Przed koncertem odbył się support Oliwi Ciesielskiej, wschodzącej gwiazdy sękowskiej estrady, która wykonała wiele wspaniałych utworów.
Po niej koncertował już duet nowosądecki, który powstał z zamiłowania do wspólnego wykonywania muzyki oraz przywiązania do rodzinnego regionu.

Dla przybyłych melomanów (i nie tylko) było to wyjątkowe muzyczne spotkanie. Wykonał takie utwory jak: Piosenka na nowy dzień, W tym kraju, Z czasem, Pani Jesień, Letnia piosenka, Na balu i inne

Koncert przy bardzo sprzyjającej pogodzie w sposób profesjonalny prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej Pani Iwona Tumidajewicz. Na zakończenie koncertu podziękowała przybyłym gościom za udział i wysłuchanie koncertu oraz zaprosiła na dancing. Mam nadzieję że ten wspaniały duet i Panią Oliwię zobaczymy wkrótce!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ