Newsy:

znalezionych: 1385 na 277 stronach
« poprzednia -   31  32  33  34  35  36  37  38  39   - następna »

„Nieznani Bohaterowie Niebios”

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora jest w trakcie realizacji projektu pt. „Nieznani Bohaterowie Niebios” Produkcja obejmie cykl filmów o katastrofach 12 bombowców w czasie II wojny światowe w Małopolsce i na Śląsku. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu Ogólnopolski Głos Seniora. Koordynatorem projektu jest Robert Springwald – historyk i pracownik Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie. Celem ogólnopolskiego projektu pt. „Nieznani Bohaterowie Niebios” jest aktywizacja i edukacja osób starszych poprzez promowanie wiedzy historycznej i patriotycznej.

Idea projektu polega na upamiętnieniu tych miejsc i historii związanych z upadkiem samolotów i wypadków lotników alianckich walczących o niepodległość Polski. Upamiętnienie będzie polegało na zawiązaniu się zespołu seniorów w danej okolicy, którzy będą opiekunami tego miejsca i zaangażują się w cykl działań.

W ramach projektu planowana jest produkcja 12 filmów-reportaży promujących historię miejsc wydarzeń upadku samolotów. Wyżej wymienione filmy będą opisywać historię strąceń samolotów alianckich i przedstawienia dzisiejszego upamiętnienia tych miejsc. W każdym z filmów będą brali udział: historycy oraz lokalni seniorzy pasjonaci zajmujący się historią swoich małych ojczyzn - będą to zarówno organizacje seniorskie, jak i seniorzy niezrzeszeni. W dniu 29 lipca br. zrealizowaliśmy trzy miejsca upadku alianckich samolotów, byliśmy pod pomnikiem lotników w Krzywej – Banicy, Lipnicy Wielkiej i w Olszynach. Operatorem filmowym był Zbigniew Bartosik, Robert Springwald jako koordynator projektu oraz Aleksander Gucwa, który przedstawiał historię zestrzelenia dwóch Halifaxów i Liberatora. Przeprowadzono wywiad z Małgorzatą Małuch – Wójt Gminy Sękowa i Markiem Karasiem– Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2021 r.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

77.rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W tym roku manifestacja patriotyczna z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się w dniu 1 sierpnia 2021 r. punktualnie o godzinie „W” ( godz. 17.00) pod pomnikiem siedmiu polskich lotników w Krzywej/Banicy, gmina Sękowa, woj. Młp.
W upamiętnieniu tego wydarzenia wzięli udział warszawiacy przebywający w Beskidzie Niskim oraz patrioci z okolic Gorlic. Organizatorem tej manifestacji był Pan Tomasz Sikorski z Warszawy, który jako jeden z pierwszych badał historię upadku Halifaxa w Banicy.

Pod pomnikiem lotników, którzy nieśli pomoc wojskową powstańcom Warszawy, złożono kwiaty, zapalono znicze a część zgromadzonych odpaliła race. Odśpiewano pieśni powstańcze. Kwiaty z szarfą biało- czerwoną od Wielkiej Loży Narodowej Polski, złożył Pan Aleksander Kalinowski wraz z małżonką.
W ten sposób w małej miejscowości oddano cześć i honor poległym powstańcom, upamiętniając największy zryw w okupowanej Europie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Budowa mostu na Sękówce

Od poniedziałku 5 lipca 2021 roku zamknięty został most na rzece Sękówka na granicy Sękowej z Siarami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977, obok parku linowego w Siarach.
Wykonawcą jest DETAL MOSTY - Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki z Sułkowic. Przedmiot umowy: Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu) odc. 240 km 0+048,5 – km 0+319,5 – zaprojektuj i wybuduj. Budowa mostu została panerai replica zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W związku z zamknięciem mostu, do dyspozycji została oddana kładka pieszo – rowerowa, posadowiona na rzece Sękówce od strony zabytkowego kościółka. Jeśli chodzi o ruch samochodowy to należy skorzystać z alternatywnych dróg dojazdowych tj. drogi powiatowej nr 1488 K Sękowa – Dominikowice oraz drogi wojewódzkiej nr 993.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac planowane jest na 23 grudnia br.

Fotorelację z budowy mostu, będę tu sukcesywnie zamieszczał.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rozdano Mosty Starosty 2021

W piątek 23 lipca 2021 r. w Galerii Sztuki Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się XXI już gala wręczenia nagród dla zasłużonych ludzi kultury i sztuki - Mosty Starosty oraz jedenasta edycja nagrody „Przęsło” dla ludzi młodych, zdolnych, twórczych i zaangażowanych w tworzenie i ochronę dóbr kultury.
Galę prowadziła Maria Gubała – Starosta Gorlicki oraz Witold Kochan - Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia oraz powitania wszystkich zaproszonych gości dokonał dyrektor Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzislaw Tohl, po czym odbyła się projekcja filmów prezentujących sylwetki osób.
Następnie Starosta Maria Gubała a zarazem przewodnicząca Kapituły wręczała nagrody
Wręczyła cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

Stanisław Dziedziak - za umiejętność przekazywania własnej pasji śpiewania i osobisty wkład w organizację koncertów chóralnych
Marcin Fejklowicz – za pasję i zaangażowanie w rozwój lokalnej kultury muzycznej
Mirosław Trochanowski – za promocję kultury łemkowskiej i szczególne mistrzostwo w dziele pisania ikon
Marek Warzycki – za umiejętne propagowanie lokalnej historii
Kacper Malisz otrzymał nagrodę Przęsło 2021 za wybitne osiągnięcia z zakresu instrumentalistyki i kompozycji

Statuetkę ,,Most Starosty 2021” otrzymał Władysław ,,Adzik” Sendecki za wybitne osiągnięcia w historii światowej muzyki jazzowej oraz za kultywowanie pamięci o swojej ,,małej ojczyźnie”

Po rozdaniu nagród odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu nagrodzonego Władysława ,,Adzik” Sendeckiego
Licznie przybyła na galę publiczność z radością przyjęła decyzje Kapituły i brawami nagradzała laureatów.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

XXXIX Łemkowska Watra w Zdyni.
Zapalono ogień pamięci !

DZIEŃ PIERWSZY

WATRA znaczy OGIEŃ a dokładniej ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku, snując marzenia o swojej przyszłości w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po przykrych losach historii.
16 lipca 2021 r. rozpoczęto po raz XXXIX Łemkowską Watrę w miejscowości Zdynia (łem.Żdynia - Ждиня), gmina Uście Gorlice, pow. Gorlice.

O godz. 16.30 w pierwszym dniu (piątek) zapalono Watrę – ogień pamięci, który będzie płonął aż do niedzieli, symbolizuje żywą kulturę Łemków. Uroczyste rozpalenie XXXIX Łemkowskiej Watry dokonał Andrzej Klimasz, starosta imprezy, mieszkaniec Ropicy Górnej (Ruskiej)
Po uroczystym rozpaleniu watry, rozpoczęły się koncerty dorosłych zespołów: ,,Kapela Siwego z Gorlic” , Zespół folkowy Hylla z Legnicy, Zespół folkowy Hrdza z Preszowa (Słowacja) i Zespół muzyki alternatywnej Dagadana z Poznania.
O godz. 21.30 rozpoczęło się ŁEMKOWSKIE DISCO
Pierwszy dzień watry rozpoczął i zakończył się piękną i ciepłą pogodą. Oby pogoda dopisała przez pozostałe dwa dni.!!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ DRUGI

W sobotę 17 lipca o godz. 15.30 w Miejscu Pamięci, nastąpiło oficjalne otwarcie Watry.
Uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i licznie zgromadzone duchowieństwo na czele z biskupem prawosławnej diecezji przemysko - gorlickiej JE Paisjuszem oraz Arkadiusz Trochanowski biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej i bp Włodzimierz Juszczak z eparchii wrocławsko-koszalińskiej z kościoła greckokatolickiego. Gościem Watry był również Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj. Po modlitwie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary akcji "Wisła", w Miejscu Pamięci - przeprowadzonego przez władze komunistyczne w 1947 r. przymusowego wysiedlenia Ukraińców i Łemków z południa Polski. Uderzeniem w dzwon pokoju było przypomnieniem o tej akcji.

Na scenie amfiteatru chór Zoria z Uścia Gorlickiego odśpiewał hymn watry - Гори наші Карпати, następnie nastąpiły oficjalne przemówienia a po nich wręczenie odznaczeń wirnyj predkam.

Po części oficjalnej zaprezentowały się zespoły artystyczne: Zespół Dollars Brothers z Gorlic, Chrystyna Solowij ze Lwowa i Zespół folk-rockowy Tuhajbej z Olsztyna.

O godz. 21.30 rozpoczęło się ŁEMKOWSKIE DISCO

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ TRZECI I OSTATNI

Ostatni trzeci dzień Watry rozpoczął się przy pięknej pogodzie o godzinie 10.00 w kaplicy obok Watry została odprawiona Msza św. przez bp Arkadiusza Trochanowskiego i księży kościoła greckokatolickiego. Następnie odbył się Koncert Rodzinny w ramach Watroczki. Wystąpił Zespół Barwinek z Krakowa, Rosa z Uścia Gorlickiego oraz Błahowist – Chór Parafialny Cerkwi Greckokatolickiej z Krynicy Zdroju. Nastąpiło też rozstrzygniecie konkursu Łemkowszczyzna okiem dziecka.

O godz. 13.30 nadszedł czas zgaszenia palącej się od początku festiwalu symbolicznej watry i rozjechać się każdy w swoją stronę. Za rok większość przyjedzie znowu. Nie zapominajmy też o tym co dla Watry najważniejsze – być ze sobą, poznawać się oraz świętować z ludźmi z całego świata przy akompaniamencie różnorodnej muzyki. Tego roku było dużo mniej niż w latach poprzednich ze względu na pandemię. Ceremonii zagaszenia Watry dokonał starosta Watry Andrzej Klimasz i Wiewiórka Adam – zastępca przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego ZŁ

***

... nieco historii

I i II Watra w Czarnem koło Uścia była warsztatami Zespołu Pieśni i Tańca „Łemkowyna” z siedzibą w Bielance i była zorganizowana w lipcu 1983 - 1984 r. Dla organizowania następnych aż do roku 1991 każdorazowo i corocznie powoływano odrębny Komitet Organizacyjny. Trzecia odbyła się w Hańczowej w 1985 r. W latach 1986 – 1989 Łemkowska Watra odbywała się w Bartnem. Watra w Zdyni odbywa się od 1990 r. Od roku 1992 jej stałym i jedynym organizatorem jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.

„W łemkowskiej odmianie nazwy Zdynia (Żdynia znaczy „czekaj ma mnie") jest jakiś symbol. Czekaj przy ognisku, ogrzej się miłością do współziomków, zadumaj nad losem tego narodu. Nie zapominaj, że jesteś Łemkiem, członkiem grupy etnicznej, narodu, który nie ma swojego państwa, ale ma swój język, kulturę, historię. Temu właśnie służy święto Kultury Łemkowskiej - Watra"

„Watry" przybierały rozmaite formy. Odbywały się konkursy wiedzy o historii, kulturze i geografii Łemkowszczyzny. Młodzi ludzie dzięki konkursom stykali się z tradycją swych ojców. Dzięki temu, że program „Watr Łemkowskich" jest różnorodny zaspokaja potrzeby różnorodnych grup jej uczestników. Stwarza możliwość rozmowy w ojczystym języku. Młodzi uświadamiają sobie i doceniają swą odrębność. Watra jest świętem, które proponuje oryginalną, autentyczną formułę. Zbudowana jest wokół jądra tradycyjnej kultury łemkowskiej.

Podczas rytuałów związanych z obchodami święta udział biorą zespoły pieśni i tańca, chóry i orkiestry oraz grupy rockowe i folkowe. Rola i znaczenie „Watry" wykracza poza kultywowanie tradycyjnego dziedzictwa. Imprezie towarzyszy m.in. spartakiada łemkowska, kiermasz wydawnictw, prezentacja ginących rzemiosł i zawodów, wystawy oraz małe formy teatralne.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ