Newsy:

znalezionych: 1229 na 246 stronach
« poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna »

Boże Ciało w parafii Sękowa

Ksiądz wikary Bartłomiej Ołyniec z parafii Sękowa p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, był celebransem Mszy św. która rozpoczęła uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. Koncelebransem był ks. proboszcz Jacek Piróg . Tradycją w naszej parafii jest to, że wierni wychodzą z Najświętszym Sakramentem z kościołów na drogi, dróżki i ulice w różne strony parafii. W procesjach idą do czterech ołtarzy, gdzie czytane są fragmenty czterech Ewangelii. Udział w procesji to nasze wyznanie wiary. W tym roku podobnie jak w zeszłym procesja eucharystyczna Bożego Ciała odbyła się wokół kościoła parafialnego, gdzie były ustawione cztery ołtarze. Wszystko to było spowodowane w dalszym ciągu pandemią koronawirusa, która trwa już drugi rok. Wierni dostosowali się do zasad sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Posiadali maseczki a ci którzy ich nie mieli, to wierni z jednego domu.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Sękowej. Homilię wygłosił ks. proboszcz, który nawiązał do listu św. Pawła do Koryntian, który podkreśla, ze pod postacią chleba i wina rzeczywiście istnieje Ciało i Krew Chrystusa.
Powiedział m.in. słowa Chrystusa "Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” i ustanowił Eucharystię, czyli biały opłatek, który podczas mszy staje się Ciałem Pańskim. Eucharystia wpływa na nasze życie, na patrzenie w naszą przyszłość, napełnia nas nadzieją, nową pozytywną perspektywą przyszłości. Dlatego ten dzień jest tak ważny dla katolika. Nawiązał tez do historii Bożego Ciała, które zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo wtedy procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Choć świadomość cudu przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, to trzeba było czekać stulecia zanim zaczęto je kultywować.

Po mszy św. uformowała się procesja eucharystyczna. Prowadzony przez strażaków, ksiądz niósł pod baldachimem monstrancję. Stąpał po obsypanej kwiatami drodze przez zgromadzone dzieci, które od początku do ostatniego ołtarza sypały kwiaty.
Wokół unosił się zapach kadzidła i rozlegał się dźwięk dzwonków. Idący w procesji wierni zatrzymywali się przy czterech, przykościelnych ołtarzach, by w ten sposób publicznie wyznać i zamanifestować swoją wiarę. Miejsca te przyozdobione były zielonymi gałązkami, brzozami i kwiatami. Tam odśpiewywany jest odpowiedni fragment Ewangelii. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Jacek Piróg udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa dla parafii. Podziękował wszystkim służbom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego święta. Na zakończenie Mszy św. wierni odśpiewali polską, katolicką pieśń religijną ,,Boże, coś Polskę…"

Ołtarze przygotowali: I-szy Akcja Katolicka, II-gi rodzice dzieci komunijnych, III-ci rodzice młodzieży po bierzmowaniu, a IV-ty ołtarz młodzież z KSM-u i lektorów.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Hybrydowe zasilanie dla basenów w Sękowej

W trakcie spotkania w dniu 02.06.2021 r. z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką, w obecności Podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wójta Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch został ogłoszony nowy program „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1”. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

„Mamy nadzieję, że realizacja projektu pilotażowego w Sękowej da pozytywne wyniki, co ułatwi wykorzystanie otworów wiertniczych dla potrzeb geotermii realizowanych w różnych miejscowościach w Polsce. Obecnie otwory takie są likwidowane, natomiast technologia głębokich wymienników ciepła daje perspektywy ich dalszej eksploatacji i zwrotu części poniesionych nakładów. Energia wnętrza Ziemi pozyskiwana dzięki głębokim otworowym wymiennikom ciepła stanowić może kolejny komponent zwiększający udział energii z OZE w lokalnym ciepłownictwie. Zadanie to wpisuje się w plany inwestycyjne gminy, które obejmują miedzy innymi budowę ośrodka rehabilitacyjno- rekreacyjnego w Sękowej. Na ten cel gmina pozyskała już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,8 mln zł.”

Zobacz galerię zdjęć

Powiatowy Dzień Weterana w Gromniku

2 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze letnim w Gromniku odbył się tradycyjny Powiatowy Dzień Weterana. Gospodarzem wydarzenia byli Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz
Organizatorami wydarzenia byli również: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie i Stowarzyszenie Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego.
W uroczystościach wzięli udział m. in. weterani misji poza granicami państwa, uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, samorządowcy, oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

Na wstępie przedstawiono krótką historię udziału Polaków w Misji Pokojowej ONZ, wystąpił ks. Kapelan Weteranów Misji Pokojowych, zostały wręczone medale rodzinom za zasługi dla obronności kraju, puchary za zawody strzeleckie a na koniec część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gromniku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gromniku.

Wyróżnieni za kultywowanie tradycji Oręża Polskiego, udzielanie się w dziedzinie obronności i patriotyzmu wśród młodego pokolenia i lokalnych społeczności, prowadzenie ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi i administracją samorządową zostali najaktywniejsi samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, sponsorzy i członkowie Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego.

Krzyżem z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został Krzysztof Kowalski.
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali uhonorowani: Justyna Kopeć, Krzysztof Kara, Wojciech Nowak, Paweł Nowak, Przemysław Nowak, Adam Sysło, Tomasz Smosna, Krzysztof Więcek, Jan Pytko, Paweł Gojżewski, Ireneusz Banek, Tadeusz Sitko.
Medalem Złotym "Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczono: Zbigniewa Skurnowicza, Andrzeja Byśka, Wiesława Wójcika.
Medalem Srebrnym "Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczono: Justynę Ornat, Piotra Szpunara, Zdzisława Gawina, Tomasza Wojtaszka, Bogdana Wójcika.
Medal Brązowy "Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymała Małgorzata Namysłowski. Złotym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 40-lecia odznaczono: Bogdana Stasza, Andrzeja Korytko.

W Powiatowym Dniu Weterana na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego, Pana Zbigniewa Burnata uczestniczył Aleksander Gucwa, członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Krakowie, Oddział Gorlice.

Po oficjalnej części odbył się poczęstunek na placu przy Amfiteatrze Letnim.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Podziękowania dla Dawida Adamusa

2. maja 2021 r. w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jak co roku, zebrała się grupa miłośników historii w prywatnym muzeum lotników amerykańskich „Hell`s Angel” w Wadowicach. W miejscu, które obchodzi w tym roku swoje 30-lecie, można zobaczyć wiele eksponatów związanych nie tylko z katastrofą lotników amerykańskich zestrzelonych w czasie II Wojny Światowej w Zygodowicach k/Wadowic, ale także z historią tego terenu i jej najznakomitszym mieszkańcem – Janem Pawłem II. Wystawa – autorstwa właściciela muzeum Zygmunta Krausego – w szczególności w tym roku została poświęcona bohaterowi bitwy o Anglię jakim był major pilot Władysław Jan Nowak

Zygmunt Krause – pasjonat i propagator historii – został wyróżniony przez prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP o/Kraków – płk pil. Stanisława Wojdyłę oraz wiceprezesa ppłk pil. Stefana Glądysa dyplomem gratulacyjnym oraz kopią medalu Bleriota, ufundowaną przez instruktora pilota Jerzego Domicza.

Dzień ten pokazał ponadto, że miłość do historii i lotnictwa łączy pokolenia. Odznaczono odznaką honorową „Zasłużony Żołnierz RP” przyznaną przez Dowódcę Generalnego Sił Zbrojnych RP obchodzącego swoje 90 urodziny ppłk pil. Benedykta Siemaszkę. Nie zapomniano również o najmłodszym pokoleniu. 12-letni Dawid Adamus z Wadowic z rąk płk pil. Stanisława Wojdyły otrzymał Medal Jubileuszowy Krakowskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz pamiątkowy dyplom. W ten sposób doceniono laureata Historycznego Konkursu Tematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”. Dawid, zainteresowawszy się historią zestrzelonego nad Olszynami Liberatora, napisał pracę na temat jego dowódcy płk pil. Zygmunta Pluty, a następnie bezbłędnie zdał egzamin przed komisją w Krakowie. Wzruszony miłośnik historii na pewno nie zapomni tego wydarzenia, o którym przypominać mu będą dyplom i medal. Kto wie, być może w przyszłości ten obecnie 12-latek również zasili grono lotników?

replica uhren

W 10 rocznicę - wspomnienia rekonstrukcyjne Wielkiej Wojny

Zaczęło się 11 lat temu w Gorlicach, przy cmentarzu wojennym numer 91.
W 2011 r. byliśmy już w Sękowej i tak co roku, na początku maja, organizowano tu kolejne rocznice Bitwy pod Gorlicami Wielkiej Wojny.

Niestety w tym roku po raz drugi XI edycja rekonstrukcji historycznej została odwołana, podyktowana trwającą pandemią. Mimo to, chcę jednak przybliżyć Państwu historię tych wydarzeń, na podstawie zdjęć. Rozpoczynam od 2011 r. tj. od pierwszej rekonstrukcji historycznej w Sękowej do 2019 r. w 106 rocznicę tych wydarzeń. To wydarzenie batalistyczne było zawsze bez względu na warunki pogodowe dużym wydarzeniem w naszym regionie.
W tym roku podobnie jak w ubiegłym solidarnie przegrały wojska trzech cesarzy, a wygrał koronawirus!