Newsy:

znalezionych: 1127 na 226 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

JUBILEUSZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP.

12.września 2019 r. Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP świecił swój Jubileusz ćwierćwiecza a miejscem uroczystości było Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jubileusz rozpoczął się od wprowadzenia sztandarów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kraków i Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Odegrano Marsz Lotników.
Prezes Stowarzyszenia płk pil. Stanisław Wojdyła przywitał zaproszonych gości, którzy licznie przybyli m. in. Szef Sztabu ppłk pilot Jacek Flis z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Sekretarz ZG SSLW płk dypl. pil. Zenon Zgoła, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, poseł na Sejm Józef Lassota i przedstawiciel Urzędu Miasta w Krakowie. Po powitaniu członków i zaproszonych gości Prezes Oddziału Krakowskiego przedstawił historię powstania, działanie i osiągnięcia Oddziału na przestrzeni minionych już 25 lat.

Głos zabrali przedstawiciele gości i stowarzyszenia. Wszystkim członkom oddziału Prezes podziękował za uczestnictwo oraz aktywność i wręczył pamiątkowe upominki Oddziału Krakowskiego SSLW RP. Z powiatu gorlickiego uczestniczyli wszyscy trzej członkowie Stowarzyszenia: Aleksander Gucwa – otrzymał statuetkę Ikara, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran – książki.

Członkowie Stowarzyszenia po zdjęciu munduru nie rozstali się z życiem lotniczym. W różnym czasie zakończyli swoją służbę wojskową, służbę w rozmaitych specjalnościach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W ciągu ćwierć wieku powiększyli swoje szeregi, na początku było nas kilkunastu, dzisiaj Stowarzyszenie liczy ponad 60 członków, wielu odeszło na wieczną wartę, ale są wśród nas koledzy, którzy ukończyli 80 a nawet 90 lat, są doskonałym łącznikiem pomiędzy tym co było i jest teraz. Ich życie i służba to bogactwo wiedzy i doświadczenia. Nie sposób opisać ich wszystkich, przedstawić ich imponujący życiorys. Mają wiele pasji oprócz tej, która jest wspólnym mianownikiem – lotnictwo, malują, piszą, są wytrawnymi modelarzami, uprawiają turystykę! W swojej działalności zajmują się krzewieniem patriotyzmu, pielęgnowaniem historii i tradycji polskiego lotnictwa wojskowego. Podjęli wiele cennych inicjatyw upamiętniających ważne wydarzenia, zorganizowali wiele spotkań z młodzieżą ze szkół noszących imię Lotnictwa Polskiego, wystaw historycznych, spotkań literackich, wieczornic. Są autorami wielu publikacji i artykułów, prowadzony jest portal Stowarzyszenia. Czynnie uczestniczą w obchodach rocznic państwowych i wojskowych, są wszędzie tam gdzie historia zapisała chlubne karty działań polskiego lotnictwa zarówno w kraju i za granicą. Dobrze układa się współpraca z władzami Urzędu Miasta Krakowa – powiedział w swoim sprawozdaniu Prezes Oddziału Krakowskiego – płk pil. Stanisław Wojdyła
Uroczystości Jubileuszowe połączono z wystawą historyczną poświęconą mjr naw. – pil. JERZEMU RADWANKOWI (1919 – 2001)
Jubileuszowy dzień zakończył się wspólnym obiadem a spotkanie trwało w bardzo miłej, lotniczej atmosferze do późnych godzin wieczornych

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ - część I***** ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ - część II

Nowy most w Sękowej już wkrótce

Końcem sierpnia 2019 r. rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców Sękowej budowa mostu na rzece Sękówka. Wyeksploatowany obiekt (budowa starego mostu miała miejsce w 1973 r.) nie nadawał się do dalszego ruchu, tędy to przejeżdżają przede wszystkim duże rzesze turystów kierujących się na słowacką stronę oraz w nasz piękny Beskid Niski. Kontynuacją przedsięwzięcia na drodze wojewódzkiej nr 977 jest budowa mostu w Sękowej, który zrealizuje firma Nowak-Mosty Sp. z o. o. Szacuje się, że odnowionym mostem pierwsi kierowcy przejadą jeszcze w 2019 roku.

Przed mostem jadąc od strony Gorlic, będzie wybudowane duże rondo, prace budowy widać już na załączonych fotkach.
Koszt inwestycji to kwota 12,3 mln zł, z czego 10,5 mln zł stanowią środki z RPO, natomiast pozostała część pochodzi m.in. z budżetu województwa małopolskiego. W galerii zdjęć znajdziecie Państwo zdjęcia od pierwszych prac po końcowe prace budowy mostu – zapraszam!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Narodowe Czytanie – Sękowa 2019

Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. To już jej 8. edycja, a w naszej gminie odbyła się po raz pierwszy. Organizatorem był GOK w Sękowej, prowadziła dyr. GOK Pani Iwona Tumidajewicz oraz Małgorzata Mentel.
Tegoroczną lekturą była nowela Elizy Orzeszkowej ,,Dobra pani”, czytane w otwartej sobocie kościółka p.w. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, 9 września 2018 r. w godz. od 17.00 do 18.30.
W czytaniu wzięli udział: Zofia Rowińska – sekretarz UG w Sękowej, Elżbieta Zielińska - poseł, Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego, Maria Gubała- Starosta Gorlicki, Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, ks. wikary Bartłomiej Ołyniec- parafia Sękowa, Marek Ludwin – Radny Rady Powiatu, Bogusław Moroń – Przew. Rady Gminy Sękowa, Bożena Bernasiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej oraz Renata Karwat – Dyr. SP w Siarach.

Zaprezentowane fragmenty ,,Dobrej pani” pozwoliły prześledzić najważniejsze etapy życia głównego bohatera - Eweliny Krzyckiej. Przekaz tekstu został wzbogacony przez dobiegającą w tle muzykę filmową wykonaną przez panaMirosława Bogonia. Na zakończenie pani Wójt wszystkim podziękowała, wyrażając nadzieję na spotkanie w następnym roku.
Celem tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Osobiście dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w czytaniu podczas tej pięknej akcji a także tym, którzy przyszli posłuchać lektury tegorocznego Narodowego Czytania. Ktoś powiedział, że akcja ma na celu zachęcić młodych do czytania, ale w jaki sposób, kiedy podczas czytania było tylko parę osób 50+. Czytać będą ci, którzy czytają. Wolałabym żeby zachęcać tych, którzy tego nie robią!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego i boiska wielofunkcyjnego

Dzień 2 września 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i mieszkańców Sękowej.
Tego dnia nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy.
Wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły Pani Bożena Bernasiewicz. W swoim krótkim przemówieniu wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Sękowej będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Dzięki zaangażowaniu Pani Wójt możemy się cieszyć z tak pięknego boiska sportowego. Słowa podziękowania skierowała także do Rady Gminy, która zawsze ze zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby naszej szkoły. Głos zabrała Pani wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Przew. Rady Gminy Bogusław Moroń.
Chwilę później ks. Jacek Piróg, proboszcz parafii p.w. Św. Józefa w Sękowej poświęcił boisko.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego boiska i życzyła wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Nauczycielka wf Justyna Szarowicz powiedziała: ,,Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.”

***

Boisko zostało zmodernizowane w okresie wakacji i dostosowane do oczekiwań uczniów i rodziców.
Powstało na miejscu starego, asfaltowego i mocno sfatygowanego boiska. Obecnie jest to obiekt o poliuretanowej nawierzchni. Na obiekcie znajduje się wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w piłkę ręczną w piłkę nożną, w koszykówkę, siatkówkę a także w inne gry zespołowe. Boisko jest ogrodzone piłko-chwytami, a wzdłuż niego znajduje się bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal. W ramach projektu boisko zostało wyposażone w oświetlenie fotowoltaiczne. Zakupiono także namiot pneumatyczny, w którym będą mogły być prowadzone rozgrywki i sporty walki oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia spotkań integracyjnych i zawodów sportowych.

Realizowany projekt jest wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych podczas sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji. Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z „Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”.
Całkowita wartość zrealizowanego projektu to ponad 500 tyś zł na ten cel gmina Sękowa pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi ponad 427 tys zł

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W 680. urodziny Bobowej odnowiono dwa kościoły.


7 września 2019 r. Bobowa obchodziła 680. rocznicę lokacji miasta i 10. rocznicę odzyskania praw miejskich oraz przywrócenia patronatu św. Zofii nad miastem. Z tej to okazji o godz. 14.00 w nowo odnowionej kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych, biskup tarnowski Andrzej Jeż koncelebrował Mszę św. dziękczynną wraz z 30 duchownymi z parafii Bobowa oraz z innymi, którzy zostali zaproszeni na uroczystości. Ks. biskup wygłosił homilię i pobłogosławił odnowiony kościół parafialny. Na zakończenie uroczystości kościelnych ks. dr Marian Chełmecki, proboszcz bobowskiej parafii dziękował wszystkim, którzy w różnoraki sposób wspierali przedsięwzięcie. Przypomniał, że w zaledwie dwa lata, udało się kompleksowo wyremontować obie świątynie: gotycki kościół p.w. św. Zofii z drugiej połowy XV w oraz kolegiatę. Jak mówił, parafialna społeczność podjęła się naprawdę trudnego wyzwania, które udało się doprowadzić do szczęśliwego końca.

Po Mszy św. setki mieszkańców gminy i nie tylko przemaszerowali przez miasto do hali widowiskowo-sportowej przy SP w Bobowej, tam na placu przyszkolnym wypuszczono i poszybowało w niebo 300 gołębi obwieszczając światu ten piękny jubileusz. Następnie w hali sportowej odbył się koncert kapeli Szabasówka a po nim przyszedł czas na część oficjalną: powitanie gości, okolicznościowe wystąpienia i wręczenie jubileuszowych medali. W tym zacnym gronie byłem i ja, Burmistrz Miasta Bobowa Pan Wacław Ligęza wręczył mi osobiście piękny pamiątkowy medal, z którego byłem bardzo dumny i wzruszony. Mimo że od 46 lat mieszkam na drugim końcu powiatu gorlickiego w pięknej Sękowej, to wciąż jestem z moim miasteczkiem bardzo związany. Były tez prezentacje artystyczne Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, prezentacja filmu o Bobowej i koncert szkoły Muzycznej.

Na hali sportowej od paru już dni trwa dwudziesty festiwal koronki klockowej, na który przyjechały koronczarki między innymi ze Słowacji, Czech, Włoch, Chorwacji, Francji i Hiszpanii.

Na zakończenie uroczystości wjechały dwa potężne torty, które zostały symbolicznie pokrojone przez pana Burmistrza i ks. proboszcza, wszyscy obecni, którzy jeszcze byli na hali a minęła już piąta godzina uroczystości mogli się poczęstować tym wspaniałym smakołykiem!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ